Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria bioprocesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria bioprocesowa
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Gąszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest ustalana na podstawie oceny z ćwiczeń (0,5) oraz oceny z wykładów (0,5). Ocena z ćwiczeń jest ustalana na podstawie 3 kolokwiów cząstkowych.

Skala ocen:

bdb – 4,75 – 5,0

+db - 4,25 – 4,5

db – 3,75 – 4,0

+dst – 3,25 – 3,5,

dst – 3,0


Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zjawisk zachodzących w procesach biotechnologicznych oraz przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących ich przemysłowej realizacji. Omawiane są: podstawy stechiometrii, bilans wzrostu drobnoustrojów, kinetyka reakcji chemicznych, modele matematyczne opisujące szybkość reakcji enzymatycznych, wzrost drobnoustrojów, wytwarzanie produktu i zużywanie substratu, immobilizacja biokatalizatorów, charakterystyka różnych typów bioreaktorów, transport masy i ciepła w bioreaktorach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)