Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Justyna Guzy-Wróbelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (60%)

- oceny końcowa z laboratorium (40%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania wcześniej oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu.


Ocena z egzaminu - ocenę tę wylicza się na podstawie prawidłowo udzielonych odpowiedzi na pytania testowe otwarte i zamknięte w trakcie egzaminu pisemnego.


Ocena końcowa z laboratorium - to średnia ważona z 3. form weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena końcowa z kolokwiów (65%)

- ocena końcowa ze sprawozdań (30%)

- ocena ciągła z umiejętności praktycznych (5%)


Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z każdej z 3. form weryfikacji efektów kształcenia tj. kolokwiów, sprawozdań i umiejętności praktycznych.


Pełny opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i ewolucji genomów pro- i eukariotycznych. Student poznaje zależności pomiędzy organizacją, strukturą, rodzajem sekwencji w genomach a funkcjonowaniem organizmów pro- i eukariotycznych. Opisuje i interpretuje mechanizmy regulacji ekspresji informacji genetycznej na różnych poziomach. Celem modułu jest także pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Ponadto prezentowane są podstawowe metody genomiki i transkryptomiki oraz ich zastosowania. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane do analizy i charakterystyki kwasów nukleinowych oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Justyna Guzy-Wróbelska, Katarzyna Hupert-Kocurek, Iwona Szarejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Justyna Guzy-Wróbelska, Katarzyna Hupert-Kocurek, Jolanta Pająk, Iwona Szarejko, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Daria Chlebek, Katarzyna Gajek, Justyna Guzy-Wróbelska, Katarzyna Hupert-Kocurek, Mirosław Kwaśniewski, Joanna Morończyk, Iwona Szarejko, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (60%)

- oceny końcowa z laboratorium (40%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu.


Ocena z egzaminu - ocenę tę wylicza się na podstawie prawidłowo udzielonych odpowiedzi na pytania testowe otwarte i zamknięte w trakcie egzaminu pisemnego.


Ocena końcowa z laboratorium - to średnia ważona z 3. form weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena końcowa z kolokwiów (65%)

- ocena końcowa ze sprawozdań (30%)

- ocena ciągła z umiejętności praktycznych (5%)


Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej oceny z każdej z 3. form weryfikacji efektów kształcenia tj. kolokwiów, sprawozdań i umiejętności praktycznych.


Pełny opis:

Przedmiot dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i ewolucji genomów pro- i eukariotycznych. Student poznaje zależności pomiędzy organizacją, strukturą, rodzajem sekwencji w genomach a funkcjonowaniem organizmów pro- i eukariotycznych. Opisuje i interpretuje mechanizmy regulacji ekspresji informacji genetycznej na różnych poziomach. Celem modułu jest także pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Ponadto prezentowane są podstawowe metody genomiki i transkryptomiki oraz ich zastosowania. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane do analizy i charakterystyki kwasów nukleinowych oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Guzy-Wróbelska
Prowadzący grup: Daria Chlebek, Katarzyna Gajek, Justyna Guzy-Wróbelska, Katarzyna Hupert-Kocurek, Joanna Morończyk, Iwona Szarejko, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (60%)

- oceny końcowa z laboratorium (40%)

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania wcześniej oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Moduł dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i ewolucji genomów pro- i eukariotycznych. Student poznaje zależności pomiędzy organizacją, strukturą, rodzajem sekwencji w genomach a funkcjonowaniem organizmów pro- i eukariotycznych. Opisuje i interpretuje mechanizmy regulacji ekspresji informacji genetycznej na różnych poziomach. Celem modułu jest także pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów generujących zmienność genetyczną i epigenetyczną oraz metody analizy tej zmienności. Ponadto prezentowane są podstawowe metody genomiki i transkryptomiki oraz ich zastosowania. Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane do analizy i charakterystyki kwasów nukleinowych oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.