Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w biotechnologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobol
Prowadzący grup: Agnieszka Sobol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

70% - systematyczna praca projektowa na zajęciach

20% - aktywność i zaangażowanie

10% - obecność


Pełny opis:

Program zajęć:

1. Podstawy zarządzania;

2. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorczości;

3. Znaczenie przedsiębiorczości;

4. Ochrona środowiska w zarządzaniu;

5. Znaczenie innowacyjności i ekoinnowacyjności w rozwoju gospodarki;

6. Branża ochrony środowiska i biotechnologia - perspektywy rozwoju;

7. Społeczna odpowiedzialność biznesu i organizacji, etyka a przedsiębiorczość;

8. Przedsiębiorczość w biznesie - czynniki sukcesu i bariery rozwoju (analiza case-studies).

Uwagi:

Literatura podstawowa:

1. Cieślik J. i in. (2011), Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Poznań; Warszawa.

2. Grzegorzewska-Mischka E., (2010), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

3. Gaweł A., (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, wyd. AE, Poznań.

4. Kurczewska A., (2013), Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

5. Postuła A., Glinka B., Pasieczny J., (2014), Oblicza przedsiębiorczości, WWZ, Warszawa.

6. Strzałecki A., Lizurej A., (2011), Przedsiębiorczość innowacyjna, SWPS, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Drucker P.F., (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość, wyd. Emka, Warszawa.

2. Grzegorzewska-Mischka E., (2010), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

3. Gaweł A., (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, wyd. AE, Poznań.

4. Kurczewska A., (2013), Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

5. Postuła A., Glinka B., Pasieczny J., (2014), Oblicza przedsiębiorczości, WWZ, Warszawa.

6. Strzałecki A., Lizurej A., (2011), Przedsiębiorczość innowacyjna, SWPS, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)