Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-32 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych i zajęć laboratoryjnych na podstawie przedstawionych raportów oraz test zaliczeniowy obejmujący podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali 0 – 1, a warunkiem testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 50%+1 punktów łącznie z wszystkich odpowiedzi

Zaliczenie końcowe modułu: Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6)


Pełny opis:

MODUŁ zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia czynniki warunkujące toksyczność związków chemicznych, zależności: dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Szczególny nacisk jest położony na mechanizmy działania toksyn na organizmy żywe i sposoby ich detoksykacji. Student nabywa umiejętności stosowania wybranych testów toksykologicznych z zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących europejskich standardów oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów dotyczących badań ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyków, a efektem ich toksycznego działania na organizm.

Uwagi:

Do ćwiczeń należy być przygotowanym teoretycznie w oparciu o podane piśmiennictwo.

Na ćwiczeniach obowiązuje biały fartuch. OBOWIĄZUJĄ przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz odczynnikami chemicznymi.

Ćwiczenia w miarę możliwości będą wykonywane w podgrupach.

Część ćwiczeń będzie realizowana w ramach dyżurów związanych z wykonywaniem obserwacji w ramach wykonywanych biotestów.

Kolejność wykonywanych tematów objętych ćwiczeniami może być zmieniona, w zależności od dostępności materiału biologicznego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych i zajęć laboratoryjnych na podstawie przedstawionych raportów oraz test zaliczeniowy obejmujący podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali 0 – 1, a warunkiem testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 50%+1 punktów łącznie z wszystkich odpowiedzi

Zaliczenie końcowe modułu: Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6)


Pełny opis:

MODUŁ zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia czynniki warunkujące toksyczność związków chemicznych, zależności: dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Szczególny nacisk jest położony na mechanizmy działania toksyn na organizmy żywe i sposoby ich detoksykacji. Student nabywa umiejętności stosowania wybranych testów toksykologicznych z zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących europejskich standardów oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów dotyczących badań ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyków, a efektem ich toksycznego działania na organizm.

Uwagi:

Na ćwiczeniach obowiązuje biały fartuch. OBOWIĄZUJĄ przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz odczynnikami chemicznymi.

Ćwiczenia w miarę możliwości będą wykonywane w podgrupach.

Część ćwiczeń będzie realizowana w ramach dyżurów związanych z wykonywaniem obserwacji w ramach wykonywanych biotestów.

Kolejność wykonywanych tematów objętych ćwiczeniami może być zmieniona, w zależności od dostępności materiału biologicznego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Agnieszka Czerwonka, Marta Dziewięcka, Julia Karpeta-Kaczmarek, Michał Krzyżowski, Małgorzata Morenc, Agata Nicewicz, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Kamila Wiśniewska, Dorian Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych i zajęć laboratoryjnych na podstawie przedstawionych raportów oraz test zaliczeniowy obejmujący podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali 0 – 1, a warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 50%+1 punktów łącznie z wszystkich odpowiedzi

Zaliczenie końcowe modułu: Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6)


Pełny opis:

MODUŁ zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia czynniki warunkujące toksyczność związków chemicznych, zależności: dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Szczególny nacisk jest położony na mechanizmy działania toksyn na organizmy żywe i sposoby ich detoksykacji. Student nabywa umiejętności stosowania wybranych testów toksykologicznych z zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących europejskich standardów oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów dotyczących badań ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyków, a efektem ich toksycznego działania na organizm.

Uwagi:

1. Do ćwiczeń należy być przygotowanym teoretycznie w oparciu o podane piśmiennictwo.

2. Na ćwiczeniach obowiązuje biały fartuch. OBOWIĄZUJĄ przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz odczynnikami chemicznymi.

3. Ćwiczenia w miarę możliwości będą wykonywane w podgrupach.

4. Część ćwiczeń będzie realizowana w ramach dyżurów związanych z wykonywaniem obserwacji w ramach wykonywanych biotestów.

5. Kolejność wykonywanych tematów objętych ćwiczeniami może być zmieniona, w zależności od dostępności materiału biologicznego.

6. Ćwiczenia oceniane są systemem punktowym. Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana podczas testów w ramach podsumowującego kolokwium.

7. Starajcie się nie opuszczać ćwiczeń (wolno opuścić najwyżej 2). Przekroczenie limitu nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą prowadzących) istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Bartosz Baran, Marta Dziewięcka, Michał Krzyżowski, Krzysztof Sitko, Grażyna Wilczek, Kamila Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych i zajęć laboratoryjnych na podstawie przedstawionych raportów oraz testu zaliczeniowego z wykładów (obejmującego podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach). Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali 0 – 1, a warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 50%+1 punktów łącznie z wszystkich odpowiedzi


Zaliczenie końcowe modułu: Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia zajęć laboratoryjnych (waga 0,6)


Pełny opis:

MODUŁ zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia czynniki warunkujące toksyczność związków chemicznych, zależności: dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Szczególny nacisk jest położony na mechanizmy działania toksyn na organizmy żywe i sposoby ich detoksykacji. Student nabywa umiejętności stosowania wybranych testów toksykologicznych z zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących europejskich standardów oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów dotyczących badań ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyków, a efektem ich toksycznego działania na organizm.

Uwagi:

1. Do ćwiczeń należy być przygotowanym teoretycznie w oparciu o podane piśmiennictwo.

2. Na ćwiczeniach obowiązuje biały fartuch. OBOWIĄZUJĄ przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz odczynnikami chemicznymi.

3. Zajęcia laboratoryjne w miarę możliwości będą wykonywane w podgrupach.

4. Część zajęć laboratoryjnych będzie realizowana w ramach dyżurów związanych z wykonywaniem obserwacji w ramach wykonywanych biotestów.

5. Kolejność wykonywanych tematów objętych ćwiczeniami może być zmieniona, w zależności od dostępności materiału biologicznego.

6. Zajęcia laboratoryjne oceniane są systemem punktowym. Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana podczas testów w ramach podsumowującego kolokwium.

7. Starajcie się nie opuszczać zajęć (wolno opuścić najwyżej 2). Przekroczenie limitu nieobecności powoduje niezaliczenie części laboratoryjnej. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą prowadzących) istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Bartosz Baran, Łukasz Nicewicz, Kinga Surmiak-Stalmach, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych na podstawie przedstawionych raportów (kart pracy) oraz testu zaliczeniowego z wykładów (obejmującego podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach). Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali 0 – 1, a warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie co najmniej 50%+1 punktów łącznie z wszystkich odpowiedzi


Zaliczenie końcowe modułu: Średnia ważona z zaliczenia końcowego wykładów (waga 0,4) i zaliczenia zajęć laboratoryjnych (waga 0,6)


Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia czynniki warunkujące toksyczność związków chemicznych, zależności: dawka-efekt i dawka-odpowiedź. Szczególny nacisk jest położony na mechanizmy działania toksyn na organizmy żywe i sposoby ich detoksykacji. Student nabywa umiejętności stosowania wybranych testów toksykologicznych z zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących europejskich standardów oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów dotyczących badań ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyków, a efektem ich toksycznego działania na organizm.

Uwagi:

Ze względu na zaistniałe warunki związane z pandemią koronawirusem COVID19 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.