Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-38 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Renata Kurtyka, Ewa Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5).

Ocenę z laboratorium wystawia się na podstawie aktywności na zajęciach, która weryfikowana jest w oparciu o wykonane przez studentów sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń.

Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium.

Ocena z wykładów ustalana jest na podstawie ocen z dwóch kolokwiów

zaliczeniowych.


Pełny opis:

Pięć wykładów 2 godzinnych raz w tygodniu w zależności od planu zajęć.

Wymagania merytoryczne:

obejmują zagadnienia omawiane na wykładach oraz informacje znajdujące się we wskazanych przez wykładowcę książkach oraz artykułach naukowych.

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników.

Wymagania merytoryczne:

Na każdych zajęciach ocenie podlega znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy, przygotowanie trzech pisemnych sprawozdań z każdego bloku tematycznego oraz umiejętność analizy wyników.

Proces weryfikacji:

Obserwacja pracy studenta w trakcie trwania ćwiczenia; ocena odpowiedzi studenta na pytania kontrolne i ocena jego zaangażowania w dyskusję naukową dotycząca realizowanego problemu.

Uwagi:

Ocena niedostateczna z kolokwium skutkuje brakiem zaliczenia modułu .

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Renata Kurtyka, Ewa Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5).

Ocenę z laboratorium wystawia się na podstawie aktywności na zajęciach, która weryfikowana jest w oparciu o wykonane przez studentów sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń.

Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium.

Ocena z wykładów ustalana jest na podstawie ocen z dwóch kolokwiów

zaliczeniowych.


Pełny opis:

Pięć wykładów 2 godzinnych raz w tygodniu w zależności od planu zajęć.

Wymagania merytoryczne:

obejmują zagadnienia omawiane na wykładach oraz informacje znajdujące się we wskazanych przez wykładowcę książkach oraz artykułach naukowych.

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników.

Wymagania merytoryczne:

Na każdych zajęciach ocenie podlega znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy, przygotowanie trzech pisemnych sprawozdań z każdego bloku tematycznego oraz umiejętność analizy wyników.

Proces weryfikacji:

Obserwacja pracy studenta w trakcie trwania ćwiczenia; ocena odpowiedzi studenta na pytania kontrolne i ocena jego zaangażowania w dyskusję naukową dotycząca realizowanego problemu.

Uwagi:

Ocena niedostateczna z kolokwium skutkuje brakiem zaliczenia modułu .

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Renata Kurtyka, Ewa Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z laboratorium (0,5) oraz kolokwium zaliczeniowego (0,5).

Ocenę z laboratorium wystawia się na podstawie aktywności na zajęciach, która weryfikowana jest w oparciu o wykonane przez studentów sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń.

Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium.

Ocena z wykładów ustalana jest na podstawie ocen z dwóch kolokwiów

zaliczeniowych.


Pełny opis:

Moduł Hormonalna Regulacja Wzrostu i Rozwoju Roślin umożliwia studentowi: pogłębienie wiedzy dotyczącej budowy i mechanizmu działania roślinnych regulatorów wzrostu, polarnego transportu IAA, roli fitohormonów w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny, teorii kasowego wzrostu, wpływu regulatorów roślinnych na funkcjonowanie szparek.

Pięć wykładów 2 godzinnych raz w tygodniu w zależności od planu zajęć.

Wymagania merytoryczne:

obejmują zagadnienia omawiane na wykładach oraz informacje znajdujące się we wskazanych przez wykładowcę książkach oraz artykułach naukowych.

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników.

Wymagania merytoryczne:

Na każdych zajęciach ocenie podlega znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy, przygotowanie trzech pisemnych sprawozdań z każdego bloku tematycznego oraz umiejętność analizy wyników.

Proces weryfikacji:

Obserwacja pracy studenta w trakcie trwania ćwiczenia; ocena odpowiedzi studenta na pytania kontrolne i ocena jego zaangażowania w dyskusję naukową dotycząca realizowanego problemu.

Uwagi:

Ocena niedostateczna z kolokwium skutkuje brakiem zaliczenia modułu .

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Kurtyka
Prowadzący grup: Renata Kurtyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.