Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Jerzy Nakielski, Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student otrzymuje ocenę, która jest ustalana na podstawie sumy punktów otrzymanych z poszczególnych typów zajęć (wykład, konwersatoria, laboratoria) według punktacji:

bdb – od 28,5 do 30 punktów

+db – od 26,5 do 28 punktów

db – od 23,5 do 26 punktów

+dst – od 19,5 do 23 punktów

dst – od 15 do 19 punktów

ndst – od 0 do 14,5 punktów


Pełny opis:

Prezentacja podstawowych metod statystycznych stosowanych w naukach przyrodniczych, oraz wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania statystycznego

Uwagi:

Wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu matematyki i obsługi arkusza kalkulacyjnego uzyskane w ramach modułów Matematyka, Techniki informatyczne

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Jerzy Nakielski, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nakielski
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak, Joanna Szymanowska-Pułka, Joanna Śróbka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Anna Piekarska-Stachowiak, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska-Pułka
Prowadzący grup: Joanna Elsner, Danuta Karczewska, Marcin Lipowczan, Michał Ludynia, Joanna Szymanowska-Pułka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studenci opracowują sprawozdania z poszczególnych 9 tematów. Sprawozdania oceniane są pod względem poprawności merytorycznej maksymalnie 1 punktem, stąd student może uzyskać maksymalnie 9 punktów.

Ponadto po zakończeniu kursu odbywa się sprawdzian, podczas którego studenci otrzymują indywidualny losowy zestaw zadań z danymi pomiarowymi do interpretacji statystycznej z użyciem komputera. Oceniane są: analiza danych pomiarowych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego, sformułowanie hipotez statystycznych, wybór właściwego testu lub metody statystycznej, wykonanie testu i interpretacja wyniku. Praca oceniana jest maksymalnie 11 punktami. W sumie za sprawozdania i sprawdzian student może uzyskać 20 punktów.

W celu zaliczenia kursu należy zgromadzić przynajmniej 4,5 punktów za sprawozdania i przynajmniej 5,5 punktów za sprawdzian. Ocena zależy od liczby zdobytych punktów (maksymalnie 20):

OCENA od do

bdb 19p - 20p

plus db 17,5p - 18,5p

db 15,5p - 17p

plus dst 13,5p - 15p

dst 10p - 13p

ndst 0p - 9,5p


Pełny opis:

Kurs obejmuje przegląd podstawowych metod statystycznych i ich zastosowanie w analizie danych pomiarowych w badaniach biologicznych. Celem jest osiągnięcie przez studenta umiejętności określenia struktury próby statystycznej w oparciu o statystyki opisowe, przyswojenie pojęcia rozkładu

zmiennej losowej, prawdopodobieństwa prostego i dystrybuanty rozkładu, a także poznanie i stosowanie podstawowych testów statystycznych. Kurs obejmuje następujące zagadnienia: badanie własności próby statystycznej, konstrukcja szeregu rozdzielczego prostego i skumulowanego, rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych, rozkład normalny i jego cechy, testowanie hipotez statystycznych, praktyczne rozwiązywanie problemów statystycznych z zastosowaniem różnych rozkładów, wybrane testy istotności, niezależności i zgodności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.