Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektrofotometria UV/VIS w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-59 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektrofotometria UV/VIS w biotechnologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Małgorzata Rudnicka, Agnieszka Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie łącznej liczby punktów, uzyskanych z oceny z pracy ciągłej (maksymalnie 12 punktów) oraz raportu (maksymalnie 60 punktów), zgodnie z kryteriami: 36-42 pkt – dostateczny (3,0); 42,5-49,5 pkt – plus dostateczny (3,5); 50-57 pkt - dobry (4,0); 57,5-64,5 pkt - plus dobry (4,5); 65-72 pkt– bardzo dobry (5,0)


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie Studenta z podstawami metod spektroskopowych dla zakresu bliskiego nadfioletu i światła widzialnego (UV-VIS), znajdujących zastosowanie w biotechnologii w ramach zajęć laboratoryjnych. Student poznaje podstawy teoretyczne tych metod, aparaturę i metody jej kalibracji, opanowuje sposoby przygotowywania próbek. Poznaje także techniki spektrofotometrycznej analizy ilościowej i jakościowej, ich czułość, dokładność, źródła i charakter błędów w tego typu pomiarach oraz sposoby ich eliminacji. Zaznajamia się z możliwościami i ograniczeniami zastosowania spektrofotometrii UV-VIS w biotechnologii.

Uwagi:

Moduł podzielony jest jest na 6 spotkań, trwających 5 h laboratoryjnych. Na każdych zajęciach Studenci pracujący w danej grupie laboratoryjnej mają do dyspozycji przynajmniej jeden spekrofotometr, na którym pracują przez cały okres zajęć. Wyniki na bieżąco umieszczane są w arkuszach kalkulacyjnych, których poprawność weryfikowana jest w trakcie pracy wraz z prowadzącym.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Student, który zdecydował się na nieobecność nie może uzyskać punktów za ocenę pracy ciągłej, natomiast maksymalna liczba punktów za raport z tych zajęć laboratoryjnych to maksymalnie 5 punktów, o ile Student uczestniczy w jego przygotowaniu, o czym decydują pozostali Studenci z grupy laboratoryjnej, umieszczając Jego nazwisko w wykazie osób, przygotowujących raport.

Student, który był nieobecny na zajęciach z innych przyczyn i przedstawił usprawiedliwienie, nie może uzyskać punktów za ocenę pracy ciągłej na zajęciach, natomiast maksymalna liczba punktów za raport z tych zajęć laboratoryjnych to maksymalnie 10 punktów, o ile Student uczestniczy w jego przygotowaniu, o czym decydują pozostali Studenci z grupy laboratoryjnej, umieszczając Jego nazwisko w wykazie osób, przygotowujących raport.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Michał Ludynia, Ariel Marchlewicz, Małgorzata Rudnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie łącznej liczby punktów, uzyskanych z oceny z pracy ciągłej (maksymalnie 12 punktów) oraz raportu (maksymalnie 60 punktów), zgodnie z kryteriami: 36-42 pkt – dostateczny (3,0); 42,5-49,5 pkt – plus dostateczny (3,5); 50-57 pkt - dobry (4,0); 57,5-64,5 pkt - plus dobry (4,5); 65-72 pkt– bardzo dobry (5,0).


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie Studenta z podstawami metod spektroskopowych dla zakresu bliskiego nadfioletu i światła widzialnego (UV-VIS), znajdujących zastosowanie w biotechnologii w ramach zajęć laboratoryjnych. Student poznaje podstawy teoretyczne tych metod, aparaturę i metody jej kalibracji.

Poznaje także techniki spektrofotometrycznej analizy ilościowej i jakościowej, ich czułość, dokładność, źródła i charakter błędów w tego typu pomiarach oraz sposoby ich eliminacji. Zaznajamia się z możliwościami i ograniczeniami zastosowania spektrofotometrii UV-VIS w biotechnologii.

Uwagi:

Moduł podzielony jest jest na 6 spotkań, trwających 5 h laboratoryjnych. Na każdych zajęciach Studenci pracujący w danej grupie laboratoryjnej mają do dyspozycji przynajmniej jeden spekrofotometr, na którym pracują przez cały okres zajęć. Wyniki na bieżąco umieszczane są w arkuszach kalkulacyjnych, których poprawność weryfikowana jest w trakcie pracy wraz z prowadzącym.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Student, który zdecydował się na nieobecność nie może uzyskać punktów za ocenę pracy ciągłej, natomiast maksymalna liczba punktów za raport z tych zajęć laboratoryjnych to maksymalnie 5 punktów, o ile Student uczestniczy w jego przygotowaniu, o czym decydują pozostali Studenci z grupy laboratoryjnej, umieszczając Jego nazwisko w wykazie osób, przygotowujących raport.

Student, który był nieobecny na zajęciach z innych przyczyn i przedstawił usprawiedliwienie, nie może uzyskać punktów za ocenę pracy ciągłej na zajęciach, natomiast maksymalna liczba punktów za raport z tych zajęć laboratoryjnych to maksymalnie 10 punktów, o ile Student uczestniczy w jego przygotowaniu, o czym decydują pozostali Studenci z grupy laboratoryjnej, umieszczając Jego nazwisko w wykazie osób, przygotowujących raport.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Ariel Marchlewicz, Krzysztof Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.