Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-PB04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Tomasz Płociniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu. Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33).

Ocena z laboratorium w poszczególnych Katedrach jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2).

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Egzamin ma formę pisemną (test otwarty), zawiera 5 pytań z każdego z 3 bloków tematycznych (łącznie 15 pytań). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33).


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.

Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną.


Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii mikroorganizmów i roślin oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje skrining i zastosowania mikroorganizmów, w tym genetycznie modyfikowanych, w procesach syntez biomateriałów, metabolitów pierwotnych i wtórnych, remediacji środowisk zdegradowanych, biologicznych metod pozyskiwania energii, wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi syntezę metabolitów

pierwotnych, komórek i enzymów immobilizowanych, procesów tlenowych i beztlenowych, transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym, rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Agnieszka Nowak, Tomasz Płociniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu. Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33). Do ustalenia końcowej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z Katedr.

Ocena z laboratorium w poszczególnych Katedrach jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2). Do uzyskania zaliczenia wymagana jest pozytywna ocena z każdego z elementów (raport, kolokwium, aktywność ciągła).

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Egzamin ma formę pisemną (test otwarty), zawiera 5 pytań z każdego z 3 bloków tematycznych (łącznie 15 pytań). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33). Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.

Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii mikroorganizmów i roślin oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje skrining i zastosowania mikroorganizmów, w tym genetycznie modyfikowanych, w procesach syntez biomateriałów, metabolitów pierwotnych i wtórnych, remediacji środowisk zdegradowanych, biologicznych metod pozyskiwania energii, wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi syntezę metabolitów

pierwotnych, komórek i enzymów immobilizowanych, procesów tlenowych i beztlenowych, transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym, rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Izabela Greń, Monika Malicka, Justyna Michalska, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu. Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33). Do ustalenia końcowej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z Katedr.

Ocena z laboratorium w poszczególnych Katedrach jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2). Do uzyskania zaliczenia wymagana jest pozytywna ocena z każdego z elementów (raport, kolokwium, aktywność ciągła).

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Egzamin ma formę pisemną (test otwarty), zawiera 5 pytań z każdego z 3 bloków tematycznych (łącznie 15 pytań). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33). Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.

Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii mikroorganizmów i roślin oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje skrining i zastosowania mikroorganizmów, w tym genetycznie modyfikowanych, w procesach syntez biomateriałów, metabolitów pierwotnych i wtórnych, remediacji środowisk zdegradowanych, biologicznych metod pozyskiwania energii, wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi syntezę metabolitów

pierwotnych, komórek i enzymów immobilizowanych, procesów tlenowych i beztlenowych, transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym, rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń, Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Izabela Greń, Ariel Marchlewicz, Anna Markowicz, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu. Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33). Do ustalenia końcowej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny w każdej z Katedr.

Ocena z laboratorium w poszczególnych Katedrach jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2). Do uzyskania zaliczenia wymagana jest pozytywna ocena z każdego z elementów (raport, kolokwium, aktywność ciągła).

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Egzamin ma formę pisemną (test otwarty), zawiera 5 pytań z każdego z 3 bloków tematycznych (łącznie 15 pytań). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33). Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.

Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii mikroorganizmów i roślin oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje skrining i zastosowania mikroorganizmów, w tym genetycznie modyfikowanych, w procesach syntez biomateriałów, metabolitów pierwotnych i wtórnych, remediacji środowisk zdegradowanych, biologicznych metod pozyskiwania energii, wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi syntezę metabolitów

pierwotnych, komórek i enzymów immobilizowanych, procesów tlenowych i beztlenowych, transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym, rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Izabela Greń, Monika Malicka, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu.


Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5).


Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33). Do ustalenia końcowej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.


Ocena z laboratorium z części biochemicznej wystawiana jest zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w sekcji "Laboratorium". Dla części mikrobiologicznej i genetycznej ocena z laboratorium jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2). Do uzyskania zaliczenia wymagana jest pozytywna ocena z każdego z elementów (raport, kolokwium, aktywność ciągła).


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.


Egzamin ma formę pisemną (test otwarty), zawiera 5 pytań z każdego z 3 bloków tematycznych (łącznie 15 pytań). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33). Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.


Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii mikroorganizmów i roślin oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje skrining i zastosowania mikroorganizmów, w tym genetycznie modyfikowanych, w procesach syntez biomateriałów, metabolitów pierwotnych i wtórnych, remediacji środowisk zdegradowanych, biologicznych metod pozyskiwania energii, wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi syntezę metabolitów

pierwotnych, komórek i enzymów immobilizowanych, procesów tlenowych i beztlenowych, transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym, rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć laboratoryjnych i wykładów prowadzona będzie w formie zdalnej z zastosowaniem komunikatorów internetowych oraz oprogramowania Office 365. Materiały dla Studentów udostępniane będą również drogą mailową.

Egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie z zastosowaniem oprogramowania Office 365. Kryteria oceny egzaminu pozostają bez zmian.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.