Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II w Katedrze Mikrobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S2-2BT-06.MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska II w Katedrze Mikrobiologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 17.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Zofia Piotrowska-Seget
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z dwóch aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- złożenie pracy magisterskiej (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Pełny opis:

W semestrze studenci kończą eksperymenty związane z realizacja pracy magisterskiej i przygotowują ją do złożenia. Student przeprowadza analizę wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Końcowym efektem jest złożenie poprawnej merytorycznie i pod względem formy oraz układu pracy magisterskiej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Wymagania wstępne:

Doświadczenie praktyczne umożliwiające kontynuację badań Katedry. Umiejętność obsługiwania specjalistycznych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. Dobra znajomość zasad statystycznego oraz graficznego opracowywania danych liczbowych. Umiejętność posługiwania się edytorami tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi i edytorami graficznymi. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w tematyce studiowanej dyscypliny.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Zofia Piotrowska-Seget
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z dwóch aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- złożenie pracy magisterskiej (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Pełny opis:

W semestrze studenci kończą eksperymenty związane z realizacja pracy magisterskiej i przygotowują ją do złożenia. Student przeprowadza analizę wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Końcowym efektem jest złożenie poprawnej merytorycznie i pod względem formy oraz układu pracy magisterskiej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Wymagania wstępne:

Doświadczenie praktyczne umożliwiające kontynuację badań Katedry. Umiejętność obsługiwania specjalistycznych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. Dobra znajomość zasad statystycznego oraz graficznego opracowywania danych liczbowych. Umiejętność posługiwania się edytorami tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi i edytorami graficznymi. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w tematyce studiowanej dyscypliny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz, Anna Markowicz, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z dwóch aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- złożenie pracy magisterskiej (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Pełny opis:

W semestrze studenci kończą eksperymenty związane z realizacja pracy magisterskiej i przygotowują ją do złożenia. Student przeprowadza analizę wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Końcowym efektem jest złożenie poprawnej merytorycznie i pod względem formy oraz układu pracy magisterskiej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Wymagania wstępne:

Doświadczenie praktyczne umożliwiające kontynuację badań Katedry. Umiejętność obsługiwania specjalistycznych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. Dobra znajomość zasad statystycznego oraz graficznego opracowywania danych liczbowych. Umiejętność posługiwania się edytorami tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi i edytorami graficznymi. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w tematyce studiowanej dyscypliny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz, Anna Markowicz, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z dwóch aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- złożenie pracy magisterskiej (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Pełny opis:

W semestrze studenci kończą eksperymenty związane z realizacja pracy magisterskiej i przygotowują ją do złożenia. Student przeprowadza analizę wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Końcowym efektem jest złożenie poprawnej merytorycznie i pod względem formy oraz układu pracy magisterskiej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Wymagania wstępne:

Doświadczenie praktyczne umożliwiające kontynuację badań Katedry. Umiejętność obsługiwania specjalistycznych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. Dobra znajomość zasad statystycznego oraz graficznego opracowywania danych liczbowych. Umiejętność posługiwania się edytorami tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi i edytorami graficznymi. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w tematyce studiowanej dyscypliny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Piotrowska-Seget
Prowadzący grup: Monika Malicka, Magdalena Noszczyńska, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.