Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy geografii fizycznej, fizyki i chemii

Skrócony opis:

Moduł Geologia wyjaśnia pojęcia geologiczne i omawia charakterystykę epok i okresów geologicznych. Omawia podstawowe zagadnienia dotyczące krystalografii i ich praktycznego zastosowania oraz klasyfikacji minerałów. Uczy umiejętności rozpoznawania minerałów i ich wykorzystania w gospodarce człowieka. Szczegółowo opisuje i rozpoznaje skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Pozwala nabyć umiejętność identyfikacji i opisu podstawowych struktur geologicznych. Dostarcza umiejętności pracy z mapą geologiczną i kompasem geologicznym.

Pełny opis:

Moduł Geologia wyjaśnia pojęcia geologiczne np. czas geologiczny – wiek względny i bezwzględny. Omawia charakterystykę epok i okresów geologicznych. Zaznajamia z głównymi jednostkami geologicznymi świata i Polski. Omawia podstawowe zagadnienia dotyczące krystalografii i ich praktycznego zastosowania. Dostarcza informacji na temat klasyfikacji minerałów, oraz uczy umiejętności rozpoznawania minerałów i ich wykorzystania w gospodarce człowieka. Zajmuje się szczegółowym opisem skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Uczy rozpoznawania tych skał oraz ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. Pozwala nabyć umiejętność identyfikacji i opisu podstawowych struktur geologicznych (fałdy, uskoki, nasunięcia, itp.) Dostarcza umiejętności pracy z mapą geologiczną i kompasem geologicznym.

Literatura:

1. Geologia dla studentów geografii – Ciesielczuk, Jabłońska, Kozłowski, Wyd. UŚl. 2006

2. Krystalografia – podręcznik wspomagany komputerowo – Bojarski, Gigla, Stróż,Surowiec , PWN 2001

3. Mineralogia szczegółowa - Bolewski Manecki, Polska Agencja Ekologiczna 1993

4. Petrografia – Bolewski, Parachoniak, Wyd. Geologiczne 1986

5. Zbieramy minerały i skały – Janeczek, Kozłowski, Żaba, Wyd. Geologiczne 1991

6. Rozpoznawanie minerałów i skał – Bolewski, Manecki, Wyd. Geologiczne 1987

7. Przewodnik do ćwiczeń z geologi dynamicznej – Jaroszewski, Wyd. Geologiczne 1986

8. Geologia historyczna – Mizerski, Wyd. Geologiczne 1992

9. Geologia historyczna – Orłowski, Szulczewski, Wyd. Geologiczne 1990

10.Dzieje życia na ziemi – Dzik, PWN 1997

Efekty uczenia się:

Posiada umiejętność makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał, oraz ich opisu i zastosowania.

Posiada umiejętność w korzystaniu z różnych metod badawczych do identyfikacji minerałów, skał i surowców złożowych oraz interpretowania procesów geologicznych.

Poprawnie interpretuje swoje obserwacje na okazach geologicznych i wyciąga prawidłowe wnioski.

Poprawnie interpretuje swoje obserwacje na okazach geologicznych i wyciąga prawidłowe wnioski.

Bierze czynny udział w dyskusji i w sposób krytyczny broni swoich argumentów, oraz pogłębia wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych.

Korzystając z materiałów do ćwiczeń potrafi prawidłowo ocenić efekty pracy własnej i zespołowej .

Zna przepisy BHP i jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i materiały do ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu - średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek, Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek, Iwona Jelonek, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Iwona Jelonek, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Mariola Jabłońska, Iwona Jelonek, Aniela Matuszewska, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Marta Jach-Nocoń, Iwona Jelonek, Aniela Matuszewska, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.