Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Wstęp do gleboznawstwa ma na celu:

- poznanie czynników i procesów glebotwórczych,

- poznanie klasyfikacji gleb,

- opanowanie umiejętności opisu profilu glebowego i rozpoznawania typów gleb oraz ich elementów składowych.

Pełny opis:

Planuje się realizację następujących treści programowych:

Pozycja gleby w ekosystemie. Czynniki glebotwórcze.

Trójfazowy układ gleby, charakterystyka fazy stałej, wody i powietrza w glebie. Wymiana międzyfazowa i sorpcja.

Główne procesy glebotwórcze i podstawowe profile glebowe. Poziomy genetyczne i diagnostyczne gleb.

Klasyfikacje gleb.

Geograficzne zróżnicowanie pokrywy glebowej.

Degradacja i erozja gleb.

Literatura:

1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004: Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

2. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997: Geografia gleb. PWN, Warszawa.

3. Dobrzański B. i in., 1987: Badanie gleb w laboratorium i w polu. UMCS, Lublin.

4. Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P., 1979: Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. PWN, Warszawa.

5. Mocek A., Drzymała S, Maszner P., 1997: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR, Poznań.

6. Uziak S., Klimowicz Z., 2002: Elementy geografii gleb i gleboznawstwa. Wyd. UMCS, Lublin.

7. Zawadzki S. [red.], 1999: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student powinien opanować wiedzę z zakresu podstaw gleboznawstwa oraz mieć świadomość jak unikalnym i ważnym dla ludzkości tworem jest gleba. Student powinien rozumieć

przebieg procesów glebotwórczych, znać rolę czynników glebotwórczych, umieć prawidłowo opisać profil glebowy, rozumieć miejsce gleby w ekosystemie, znać występujące w Polsce typy gleb i ich rozmieszczenie, znać fizyczne i chemiczne metody badań właściwości gleby.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wyboru. Czas przewidziany na wypełnienie zestawu - 45 minut.

Na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów z testu egzaminacyjnego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Fajer
Prowadzący grup: Agnieszka Czajka, Maria Fajer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z ocen: z egzaminu pisemnego i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Gleba a regolit. Miejsce i funkcje gleby w środowisku. Czynniki glebotwórcze i ich rola w powstaniu i rozwoju gleby.

Gleba jako układ trójfazowy. Podstawowe właściwości gleb.

Cechy morfologiczne gleb.

Istota procesu glebotwórczego. Główne procesy glebotwórcze i ich uwarunkowania.

Charakterystyka głównych typów gleb Polski. Prawidłowości w rozmieszczeniu gleb Polski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Fajer
Prowadzący grup: Maria Fajer, Katarzyna Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z ocen: z egzaminu pisemnego i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Gleba a regolit. Miejsce i funkcje gleby w środowisku. Czynniki glebotwórcze i ich rola w powstaniu i rozwoju gleby.

Gleba jako układ trójfazowy. Podstawowe właściwości gleb.

Cechy morfologiczne gleb.

Istota procesu glebotwórczego. Główne procesy glebotwórcze i ich uwarunkowania.

Charakterystyka głównych typów gleb Polski. Prawidłowości w rozmieszczeniu gleb Polski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Fajer
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Maria Fajer, Daniel Gawior, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Paweł Rutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z ocen: z egzaminu pisemnego i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Gleba a regolit. Miejsce i funkcje gleby w środowisku. Czynniki glebotwórcze i ich rola w powstaniu i rozwoju gleby.

Gleba jako układ trójfazowy. Podstawowe właściwości gleb.

Cechy morfologiczne gleb.

Istota procesu glebotwórczego. Główne procesy glebotwórcze i ich uwarunkowania.

Charakterystyka głównych typów gleb Polski. Prawidłowości w rozmieszczeniu gleb Polski.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Fajer
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Maria Fajer, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Ewelina Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z ocen: z egzaminu pisemnego i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Gleba a regolit. Miejsce i funkcje gleby w środowisku. Czynniki glebotwórcze i ich rola w powstaniu i rozwoju gleby.

Gleba jako układ trójfazowy. Podstawowe właściwości gleb.

Cechy morfologiczne gleb.

Istota procesu glebotwórczego. Główne procesy glebotwórcze i ich uwarunkowania.

Charakterystyka głównych typów gleb Polski. Prawidłowości w rozmieszczeniu gleb Polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.