Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Barbara Tokarska-Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ocen uzyskanych z zajęć realizowanych na dwóch wydziałach: WNoZ (0.5) i na WBiOŚ (0.5).


Ocena końcowa uzyskana na WNoZ:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen trzech sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2);

- raportu z realizowanych zajęć w terenie (0,3);

- projektu (0,5).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć na WBiOŚ jest średnią ważoną z ocen następujących sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2);

- raportów/sprawozdań z realizowanych tematów i kolokwium (0,3);

- projektu (0,5).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Podstawą wystawienia zaliczenia jest obecność na zajęciach: dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) w części prowadzonej na WNoZ i jedna w części WBiOŚ.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz koncepcją rozwoju zrównoważonego na przykładach programów i działań realizowanych w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Student poznaje znaczenie różnych sposobów oceny bio- i georóżnorodności na potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Analizuje rodzaje, zalety i wady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologie ich pozyskiwania oraz trendy związane z ich wykorzystaniem w Polsce i na świecie, uwarunkowania prawne i ekonomiczne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Student samodzielnie identyfikuje problemy środowiskowe oraz dyskutuje i proponuje możliwe rozwiązania zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uwagi:

Organizacja zajęć:

Wykłady - 15h WNoZ + 15h WBiOŚ (8BOP + 3EKO + 2ZOO +2 FZiE) zgodnie z harmonogramem

Laboratoria: 55h (WNoZ: 15h + WBiOŚ: 40h)

WNoZ: 6 laboratorów 2-godzinnych zgodnie z harmonogramem.

W trakcje zajęć przeprowadzimy wyjazd terenowy, na ok. 6 godzin, na trasie Sosnowiec - Jaworzno - Siewierz - Nowa Wioska - Blanowice - Wysoka - Klucze - Sosnowiec.

Realizacja wyjazdu spowoduje, że w dniu 9-04-2015 będzie czynna pracownia komputerowe w podwójnym wymiarze czasu dla wykonania opracowania

WBiOŚ: 4 laboratoria 3 godzinne, 2 wizje lokalne w terenie (po 6 godzin lekcyjnych) zgodnie z harmonogramem

ćwiczenia: 5h - konwersatorium (prezentacja projektów wraz z dyskusją)

Konsultacje: bezpośrednie z prowadzącymi mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności wynikających z realizacji treści programowych modułu; konsultacje weryfikujące właściwy dobór problemu do rozwiązania w ramach projektu. Pomoc w dotarciu do literatury

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Barbara Tokarska-Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ocen uzyskanych z zajęć realizowanych na dwóch wydziałach: WNoZ (0.5) i na WBiOŚ (0.5)


Ocena końcowa uzyskana na WNoZ:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen trzech sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportu z realizowanych zajęć w terenie (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć na WBiOŚ jest średnią ważoną z ocen następujących sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportów/sprawozdań z realizowanych tematów i kolokwium (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Podstawą wystawienia zaliczenia jest obecność na zajęciach: dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) w części prowadzonej na WNoZ i jedna w części WBiOŚ


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz koncepcją rozwoju zrównoważonego na przykładach programów i działań realizowanych w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Student poznaje znaczenie różnych sposobów oceny bio- i georóżnorodności na potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Analizuje rodzaje, zalety i wady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologie ich pozyskiwania oraz trendy związane z ich wykorzystaniem w Polsce i na świecie, uwarunkowania prawne i ekonomiczne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Student samodzielnie identyfikuje problemy środowiskowe oraz dyskutuje i proponuje możliwe rozwiązania zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uwagi:

Przedmiot prowadzony jest przez pracowników naukowych dwóch Wydziałów:

w pierwszej części semestru (23.02. - 6.04) zajęcia będą odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi zgodnie z harmonogramem; następnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Wykład wprowadzający do całego modułu: WBiOŚ - 20.02. 2017 - aula, ul. Jagiellońska 28

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Izabella Franiel, Dominik Jura, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Agnieszka Kompała-Bąba, Mirosław Nakonieczny, Jerzy Nita, Ewelina Roszkowska, Piotr Skubała, Elżbieta Szulińska, Barbara Tokarska-Guzik, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ocen uzyskanych z zajęć realizowanych na dwóch wydziałach: WNoZ (0.5) i na WBiOŚ (0.5)


Ocena końcowa uzyskana na WNoZ:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen trzech sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportu z realizowanych zajęć w terenie (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć na WBiOŚ jest średnią ważoną z ocen następujących sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportów/sprawozdań z realizowanych tematów i kolokwium (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Podstawą wystawienia zaliczenia jest obecność na zajęciach: dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) w części prowadzonej na WNoZ i jedna w części WBiOŚ


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz koncepcją rozwoju zrównoważonego na przykładach programów i działań realizowanych w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Student poznaje znaczenie różnych sposobów oceny bio- i georóżnorodności na potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Analizuje rodzaje, zalety i wady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologie ich pozyskiwania oraz trendy związane z ich wykorzystaniem w Polsce i na świecie, uwarunkowania prawne i ekonomiczne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Student samodzielnie identyfikuje problemy środowiskowe oraz dyskutuje i proponuje możliwe rozwiązania zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uwagi:

Przedmiot prowadzony jest przez pracowników naukowych dwóch Wydziałów:

w pierwszej części semestru (23.02. - 6.04) zajęcia będą odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi zgodnie z harmonogramem; następnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Wykład wprowadzający do całego modułu: WBiOŚ - 20.02. 2017 - aula, ul. Jagiellońska 28

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Katarzyna Bzdęga, Izabella Franiel, Robert Hanczaruk, Dominik Jura, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Agnieszka Kompała-Bąba, Mirosław Nakonieczny, Jerzy Nita, Ewelina Roszkowska, Piotr Skubała, Elżbieta Szulińska, Barbara Tokarska-Guzik, Tomasz Wieczorek, Mariusz Wierzgoń, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ocen uzyskanych z zajęć realizowanych na dwóch wydziałach: WNoZ (0.5) i na WBiOŚ (0.5)


Ocena końcowa uzyskana na WNoZ:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen trzech sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportu z realizowanych zajęć w terenie (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć na WBiOŚ jest średnią ważoną z ocen następujących sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportów/sprawozdań z realizowanych tematów i kolokwium (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Podstawą wystawienia zaliczenia jest obecność na zajęciach: dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) w części prowadzonej na WNoZ i jedna w części WBiOŚ


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz koncepcją rozwoju zrównoważonego na przykładach programów i działań realizowanych w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Student poznaje znaczenie różnych sposobów oceny bio- i georóżnorodności na potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Analizuje rodzaje, zalety i wady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologie ich pozyskiwania oraz trendy związane z ich wykorzystaniem w Polsce i na świecie, uwarunkowania prawne i ekonomiczne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Student samodzielnie identyfikuje problemy środowiskowe oraz dyskutuje i proponuje możliwe rozwiązania zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uwagi:

Przedmiot prowadzony jest przez pracowników naukowych dwóch Wydziałów:

w pierwszej części semestru (23.02. - 6.04) zajęcia będą odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi zgodnie z harmonogramem; następnie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Wykład wprowadzający do całego modułu: WBiOŚ - 20.02. 2017 - aula, ul. Jagiellońska 28

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Katarzyna Bzdęga, Izabella Franiel, Robert Hanczaruk, Dominik Jura, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Mirosław Nakonieczny, Jerzy Nita, Łukasz Radosz, Karolina Ryś, Piotr Skubała, Elżbieta Szulińska, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz, Marcin Walczak, Tomasz Wieczorek, Mariusz Wierzgoń, Gabriela Woźniak, Waldemar Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową przedmiotu składa się średnia ocen uzyskanych z zajęć realizowanych w dwóch Instytutach: NoZ (0.5) i BBiOŚ (0.5)


Ocena końcowa uzyskana w INoZ:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen trzech sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportu z realizowanych zajęć w terenie (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć w IBBiOŚ jest średnią ważoną z ocen następujących sposobów weryfikacji:

- oceny ciągłej aktywności studenta (0,2)

- raportów/sprawozdań z realizowanych tematów i kolokwium (0,3)

- projektu (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Podstawą wystawienia zaliczenia jest obecność na zajęciach: dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) w części prowadzonej w INoZ lub jedna w części IBBiOŚ


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz koncepcją rozwoju zrównoważonego na przykładach programów i działań realizowanych w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Student poznaje znaczenie różnych sposobów oceny bio- i georóżnorodności na potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Analizuje rodzaje, zalety i wady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologie ich pozyskiwania oraz trendy związane z ich wykorzystaniem w Polsce i na świecie, uwarunkowania prawne i ekonomiczne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Student samodzielnie identyfikuje problemy środowiskowe oraz dyskutuje i proponuje możliwe rozwiązania zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uwagi:

Przedmiot prowadzony jest przez pracowników naukowych dwóch Instytutów Wydziału Nauk Przyrodniczych:

w pierwszej części semestru (27.02. - 16.04) zajęcia będą odbywały się na w Instytucie Nauk o Ziemi w Sosnowcu zgodnie z harmonogramem; następnie w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z harmonogramem

Wykład wprowadzający do całego modułu: IBBiOŚ - 24.02. 2020 (godz. 15.30-17.00) - aula, ul. Jagiellońska 28

Uwaga: ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 zajęcia w IBBiOŚ realizowane są online. Materiały dal studentów udostępniane są w wersji cyfrowej [pliki word, pdf oraz prezentacje Power Point]; część wykładów oraz zajęć laboratoryjnych realizowana jest za pośrednictwem platformy Teams; wizje lokalne w terenie zostały zamienione na formę zajęć realizowanych poprzez platformę Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.