Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-ZOO02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Węgierek
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej z ćwiczeń (0,5) oraz egzaminu (0,5)

Pełny opis:

Student zapoznaje się z budową mikro- i makroskopową oraz biologią poszczególnych gatunków zwierząt;

1. Gąbki- budowa mikroskopowa, omówienie środowiska życia poszczególnych gatunków. Klasyfikowanie poszczególnych gatunków do wyższych jednostek taksonomicznych.

2. Parzydełkowce- porównanie budowy mikro- i makroskopowej wybranych gatunków, omówienie środowiska życia. Organizacja i specjalizacja gatunków kolonijnych. Klasyfikowanie gatunków do wyższych jednostek taksonomicznych.

3. Płazińce- budowa morfologiczna i anatomiczna, omówienie bionomii gatunków pasożytniczych, rodzajów larw, sposobów zapobiegania zarażeniu człowieka.

4. Obleńce- omówienie sposobów zarażania przez organizmy pasożytnicze poszczególnych zwierząt oraz ich zapobiegania .

5.Mięczaki -budowa zewnętrzna i wewnętrzna poszczególnych gatunków, przegląd systematyczny mięczaków oraz oznaczanie wybranych gatunków z kolekcji Katedry Zoologii.

6. Pierścienice- porównanie morfologii gatunków skąposzczetów, wieloszczetów oraz pijawek. Omówienie charakterystycznej bionomii pijawek oraz pierścienic objętych ochroną gatunkową w Polsce.

7. Stawonogi cz.1- Pajęczaki- Analiza porównawcza morfologii zewnętrznej wybranych gatunków stawonogów. Budowa, występowanie pajęczaków, gatunki zagrażające człowiekowi, ochrona prawna pajęczaków w Polsce.

8. Stawonogi cz.2- Skorupiaki-zróżnicowanie morfologiczne skorupiaków z podkreśleniem cech wspólnych dla podtypu, przegląd i klasyfikacja przedstawicieli skorupiaków ze zbiorów Katedry Zoologii.

9. Stawonogi cz.3-Wije , owady. Obserwacja wybranych gatunków wijów, analiza cech diagnostycznych owadów, biologia owadów.

10.Stawonogi cz.4- Owady- przegląd systematyczny i oznaczanie wybranych przedstawicieli owadów. Cechy charakterystyczne dla owadów z wybranych rzędów.

Szkarłupnie- Cechy diagnostyczne i przegląd przedstawicieli szkarłupni.

11.Bezczaszkowce i ryby- Analiza budowy morfologicznej przedstawicieli wymienionych grup.

12. Płazy- biologia poszczególnych zwierząt, stadia larwalne, gatunki objęte ochroną gatunkową w Polsce.

13. Gady- omówienie typów morfologicznych gadów, sposobów rozmnażania, bionomii wybranych gatunków.

14. Ptaki- cechy budowy morfologicznej i anatomicznej przystosowujące do lotu, oznaczanie wybranych gatunków ptaków z kolekcji Katedry Zoologii.

15. Ssaki- Morfologia oraz przegląd systematyczny ssaków.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Węgierek
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5)

Ocena z laboratorium to średnia z kolokwiów, która stanowi 90% i ocena ciągła, która stanowi 10%. Oceną dopuszczającą do egzaminu jest średnia 3.0 z laboratorium. Student, który nie spełnił wymagań (90%) może przystąpić do testu całościowego z laboratorium.

Ocena końcowa z egzaminu:

Bardzo dobry: 91%-100%

Dobry plus: 81-90%

Dobry: 71-80%

Dostateczny plus: 61-70%

Dostateczny: 51-60%Pełny opis:

Podstawy taksonomii i klasyfikacji zwierząt. Cechy morfologiczne jako podstawa wyznaczania gromad i wyższych taksonów. Klasyfikacje kladystyczne, numeryczne i ewolucyjne. Przegląd systematyczny głównych jednostek taksonomicznych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wymierających, zagrożonych, objętych ochroną oraz pełniących funkcje bioindykacyjne. Kierunki przekształceń ewolucyjnych związane ze zróżnicowaniem i zmianami środowiska. Główne kierunki rozwoju, Protostomia i Deuterostomia. Analiza morfologiczna budowy głównych typów świata zwierząt. Poznanie budowy wybranych grup zwierząt w powiązaniu z modyfikacjami związanymi z opanowaniem różnych środowisk. Miejsce i rola zwierząt w łańcuchu pokarmowym.

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Węgierek
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Barbara Franielczyk-Pietyra, Natalia Kaszyca-Taszakowska, Marcin Walczak, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brożek
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Natalia Kaszyca-Taszakowska, Agnieszka Nowińska, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5)

Ocena z laboratorium to średnia z kolokwiów, która stanowi 90% i ocena ciągła, która stanowi 10%. Oceną dopuszczającą do egzaminu jest średnia 3.0 z laboratorium. Student, który nie spełnił wymagań (90%) może przystąpić do testu całościowego z laboratorium.

Ocena końcowa z egzaminu:

Bardzo dobry: 91%-100%

Dobry plus: 81-90%

Dobry: 71-80%

Dostateczny plus: 61-70%

Dostateczny: 51-60%Pełny opis:

Podstawy taksonomii i klasyfikacji zwierząt. Cechy morfologiczne jako podstawa wyznaczania gromad i wyższych taksonów. Klasyfikacje kladystyczne, numeryczne i ewolucyjne. Przegląd systematyczny głównych jednostek taksonomicznych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wymierających, zagrożonych, objętych ochroną oraz pełniących funkcje bioindykacyjne. Kierunki przekształceń ewolucyjnych związane ze zróżnicowaniem i zmianami środowiska. Główne kierunki rozwoju, Protostomia i Deuterostomia. Analiza morfologiczna budowy głównych typów świata zwierząt. Poznanie budowy wybranych grup zwierząt w powiązaniu z modyfikacjami związanymi z opanowaniem różnych środowisk. Miejsce i rola zwierząt w łańcuchu pokarmowym.

Uwagi:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.