Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-BN-N1-THK02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i historia kultury
Jednostka: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 2 sem. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa /st. niestacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy o historycznym rozwoju instytucji kultury od XIX po czasy współczesne a także przekazanie informacji o najważniejszych koncepcjach teoretycznych oraz terminologii pozwalającej na opisanie oraz krytyczną ocenę wytworów kultury współczesnej. W efekcie student powinien mieć świadomość ciągłości procesów kulturowych i wykazywać inicjatywę w śledzeniu tych przemian.

Pełny opis:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy o historycznym rozwoju instytucji kultury od wieku XIX po czasy współczesne przy uwzględnieniu najważniejszych teorii kulturowych. Informacje obejmują badania wytworów kultury przy zastosowaniu założeń następujących koncepcji teoretycznych: szkoła frankfurcka, strukturalizm, semiologia, feminizm, badania marksistowskie, gender, queer, postmodernizm, dekonstrukcjonizm, neopragmatyzm, postkolonializm. Szczególną uwagę poświęcono na zaprezentowanie cech postmodernizmu w literaturze, filmie, sztukach plastycznych, teatrze, telewizji.

Efekty uczenia się:

Student powinien nabyć wiedzę:

1. o historycznym rozwoju instytucji kultury od XIX wieku po czasy współczesne oraz o sposobach funkcjonowania tych

instytucji;

2. o założeniach wybranych teorii kulturowych opisujących przemiany na polu sztuki i literatury oraz o terminologii specjalistycznej właściwej

konkretnym szkołom, koncepcjom teoretycznym;

Student nabywa umiejętność:

1. samodzielnego zdobywania wiedzy na temat historii i funkcjonowania konkretnej instytucji kultury i nauki (archiwum, muzeum, biblioteka, galeria, szkoła/uczelnia);

2. stosowania różnych poglądów (teorii) kulturowych w celu identyfikowania wytworów ludzkich jako wytworów kultury;

3. analizy, przy użyciu terminologii właściwej dla wybranej teorii kulturowej, określonego typu komunikatu.

Student wykazuje:

1. potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu historii i antropologii kultury;

2. świadomość ciągłości procesów kulturowych, konieczności ich śledzenia i dokonywania reinterpretacji tekstów kultury, stosując

różne podejścia teoretyczne.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olimpia Gogolin
Prowadzący grup: Olimpia Gogolin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.