Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru z zestawu V : Przekład tekstów użytkowych - język francuski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-FAT-S1-PTUJF-1 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru z zestawu V : Przekład tekstów użytkowych - język francuski I
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedm. do wyboru - języki stosowane: j. fr. i j. ang. / st. I
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hrabia
Prowadzący grup: Michał Hrabia, Barbara Taraszka-Drożdż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z zaliczenia i z egzaminu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności przekładu nieskomplikowanych tekstów użytkowych z języka francuskiego na język polski, a także rozszerzenie znajomości słownictwa ogólnego i specjalistycznego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hrabia
Prowadzący grup: Michał Hrabia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej ocen uzyskanych z zaliczenia i z egzaminu.

Przyjmuje się następującą skalę:


>4,75 bdb

4,75-4,26 db+

4,25-3,76 db

3,75-3,26 dst+

3,25-3,00 dst

<3,00 ndst


Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z zaliczenia.

Nieuzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia lub niezdanie egzaminu skutkuje oceną niedostateczną z modułu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności przekładu nieskomplikowanych tekstów użytkowych z języka francuskiego na język polski, a także rozszerzenie znajomości słownictwa ogólnego i specjalistycznego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czekaj, Michał Hrabia
Prowadzący grup: Anna Czekaj, Michał Hrabia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej ocen uzyskanych z zaliczenia i z egzaminu.

Przyjmuje się następującą skalę:


>4,75 bdb

4,75-4,26 db+

4,25-3,76 db

3,75-3,26 dst+

3,25-3,00 dst

<3,00 ndst


Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z zaliczenia.

Nieuzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia lub niezdanie egzaminu skutkuje oceną niedostateczną z modułu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności przekładu nieskomplikowanych tekstów użytkowych z języka francuskiego na język polski, a także rozszerzenie znajomości słownictwa ogólnego i specjalistycznego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czekaj, Beata Śmigielska
Prowadzący grup: Anna Czekaj, Beata Śmigielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym z zakresu przerobionego materiału (tłumaczenie wybranego tekstu użytkowego oraz słownictwo specjalistyczne charakterystyczne dla danej dziedziny).


Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z zaliczenia.


Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności przekładu nieskomplikowanych tekstów użytkowych z języka francuskiego na język polski, a także rozszerzenie znajomości słownictwa ogólnego i specjalistycznego w zakresie omawianej tematyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czekaj
Prowadzący grup: Anna Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym z zakresu przerobionego materiału (tłumaczenie wybranego tekstu użytkowego oraz słownictwo specjalistyczne charakterystyczne dla danej dziedziny).


Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z zaliczenia.


Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności przekładu nieskomplikowanych tekstów użytkowych z języka francuskiego na język polski, a także rozszerzenie znajomości słownictwa ogólnego i specjalistycznego w zakresie omawianej tematyki.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hrabia
Prowadzący grup: Michał Hrabia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.