Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury hispanojęzycznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-HT-S1-HLH-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury hispanojęzycznej I
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 4 sem. język hiszpański /st. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii literatury hiszpańskiej (kierunki, tendencje, twórcy, dzieła).

Pełny opis:

1. Literatura Półwyspu Iberyjskiego do XV w.: początki piśmiennictwa, wczesna liryka i rozkwit liryki dworskiej, epika i jej pochodne, literatura dydaktyczno-moralizatorska.

2. Hiszpańska literatura epoki Odrodzenia: literatura przełomu epok, liryka i narodziny powieści.

3. Barok w literaturze hiszpańskiej: Cervantes, teatr Złotego Wieku, poezja, proza satyryczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. El Poema del Cid.

2. La Celestina, Fernando de Rojas.

3. Lazarrillo de Tormes.

4. El Quijote, Miguel de Cervantes.

5. La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca.

6. Fuenteovejuna, Lope de Vega.

7. El Burlador de Sevilla, Tirso de Molina.

8. Wybór fragmentów prozy i poezji.

Literatura uzupełniająca:

1. Rico, F., ed. (1980-1992). Historia y crítica de la literatura española. T. 1-9. Barcelona: Editorial Crítica.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student przedstawia periodyzację procesu historycznoliterackiego w Hiszpanii;

- student opisuje główne nurty i tendencje literatury hiszpańskiej;

- student wymienia najważniejszych przedstawicieli literatury hiszpańskiej i charakteryzuje ich twórczość;

- student wskazuje najbardziej reprezentatywne dzieła literatury hiszpańskiej, odtwarza własnymi słowami ich treść oraz objaśnia ich znaczenie w procesie ewolucji w/w literatury;

- student definiuje podstawowe pojęcia i terminy związane z literaturą hiszpańska (np. moaxaja, serranilla itp.);

Umiejętności:

- student odnajduje w tekście typowe dla danej epoki, nurtu czy tendencji literackiej elementy oraz wyznaczniki stylu danego twórcy;

- student łączy podstawowe zjawiska literackie z ich uwarunkowaniami historycznymi;

- student samodzielnie analizuje i interpretuje wybrane teksty literackie;

Kompetencje społeczne:

- świadomy związków literatury z życiem społeczności, której manifestację artystyczną stanowi, student docenia znaczenie literatury jako źródła wiedzy o interesującym go kręgu kulturowym;

- student jest wrażliwy i otwarty na ewolucję idei, problemów i motywów literackich oraz artystycznych;

- student akceptuje pluralizm krytyczny, argumentuje własne stanowisko i poddaje krytycznemu osądowi cudze opinie;

- student wykazuje aktywną postawę w poszerzaniu własnych kompetencji językowych poprzez kontakt z żywym tekstem literackim;

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Szymoniak
Prowadzący grup: Marta Błażejak, Ewelina Szymoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W ewaluacji są brane pod uwagę:


I. wykład: ocena z egzaminu końcowego;


II. ćwiczenia:


- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestniczenie;

- przygotowanie do zajęć oraz terminowe wywiązywanie się z

zobowiązań;

- oceny z kolokwiów.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Literatura Półwyspu Iberyjskiego do XV w.: początki piśmiennictwa, wczesna liryka i rozkwit liryki dworskiej, epika i jej pochodne, literatura dydaktyczno-moralizatorska.

2. Hiszpańska literatura epoki Odrodzenia: literatura przełomu epok, liryka i narodziny powieści, El Quijote.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Śmiłek
Prowadzący grup: Marta Błażejak, Anna Gryglaszewska, Ewa Śmiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W ewaluacji są brane pod uwagę:


I. wykład: ocena z egzaminu końcowego;


II. ćwiczenia:


- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestniczenie;

- przygotowanie do zajęć oraz terminowe wywiązywanie się z

zobowiązań;

- oceny z kolokwiów.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Literatura Półwyspu Iberyjskiego do XV w.: początki piśmiennictwa, wczesna liryka i rozkwit liryki dworskiej, epika i jej pochodne, literatura dydaktyczno-moralizatorska.

2. Hiszpańska literatura epoki Odrodzenia: literatura przełomu epok, liryka i narodziny powieści, El Quijote.

3. Barok w literaturze hiszpańskiej: Cervantes, teatr Złotego Wieku, poezja, proza satyryczna.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Śmiłek
Prowadzący grup: Ewa Śmiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W ewaluacji są brane pod uwagę:


I. wykład: ocena z egzaminu końcowego;


II. ćwiczenia:


- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestniczenie;

- przygotowanie do zajęć oraz terminowe wywiązywanie się z

zobowiązań;

- oceny z kolokwiów.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Literatura Półwyspu Iberyjskiego do XV w.: początki piśmiennictwa, wczesna liryka i rozkwit liryki dworskiej, epika i jej pochodne, literatura dydaktyczno-moralizatorska.

2. Hiszpańska literatura epoki Odrodzenia: literatura przełomu epok, liryka i narodziny powieści, El Quijote.

3. Barok w literaturze hiszpańskiej: Cervantes, teatr Złotego Wieku, poezja, proza satyryczna.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Śmiłek
Prowadzący grup: Anna Gryglaszewska, Ewa Śmiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W ewaluacji są brane pod uwagę:


I. wykład: ocena z egzaminu końcowego;


II. ćwiczenia:


- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestniczenie;

- przygotowanie do zajęć oraz terminowe wywiązywanie się z

zobowiązań;

- oceny z kolokwiów.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Literatura Półwyspu Iberyjskiego do XV w.: początki piśmiennictwa, wczesna liryka i rozkwit liryki dworskiej, epika i jej pochodne, literatura dydaktyczno-moralizatorska.

2. Hiszpańska literatura epoki Odrodzenia: literatura przełomu epok, liryka i narodziny powieści, El Quijote.

3. Hiszpański teatr Złotego Wieku: rozwój teatru oraz twórczość Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Szymoniak
Prowadzący grup: Ewelina Szymoniak, Ewa Śmiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W ewaluacji są brane pod uwagę:


I. wykład: ocena z egzaminu końcowego;


II. ćwiczenia:


- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestniczenie;

- przygotowanie do zajęć oraz terminowe wywiązywanie się z

zobowiązań;

- oceny z kolokwiów.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z ćwiczeń.

Pełny opis:

1. Literatura Półwyspu Iberyjskiego do XV w.: początki piśmiennictwa, wczesna liryka i rozkwit liryki dworskiej, epika i jej pochodne, literatura dydaktyczno-moralizatorska.

2. Hiszpańska literatura epoki Odrodzenia: literatura przełomu epok, liryka i narodziny powieści, El Quijote.

3. Złoty Wiek w literaturze hiszpańskiej: poezja, proza satyryczna, teatr Złotego Wieku.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.