Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-HT-S2-PNJH-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe – 3 sem. j. hiszpański z p. t specjal. nauczycielska /st. II st./
Przedmioty obowiązkowe –3sem. j. hiszpański z p. t specjal. tłumaczeniowa /st. II st./
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
gramatyka praktyczna, 30 godzin więcej informacji
konwersacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Deditius
Prowadzący grup: Sabina Deditius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena zaliczeniowa stanowi średnią ocen ze wszystkich prowadzonych przedmiotów w ramach PNJH. Warunkiem podejścia do egzaminu modułowego jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej.

Czas weryfikacji egzaminu modułowego (termin ustalany przez koordynatora) jest wyznaczany przez koordynatora modułu.


Skala ocen testów semestralnych, kolokwiów cząstkowych oraz obowiązująca na egzaminie:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

86 – 90 % = db+ (dobry plus)

79 – 86 % = db (dobry)

72- 79% = dst+ (dostateczny plus)

65 - 72% = dst (dostateczny)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębianie oraz doskonalenie wiedzy studenta zdobytej na wcześniejszych etapach nauki j. hiszpańskiego oraz przygotowanie go do wykonywania przyszłych zadań zawodowych wymagających wysokich umiejętności językowych.

Uwagi:

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć

lub opisach grup

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
gramatyka praktyczna, 30 godzin więcej informacji
konwersacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Deditius
Prowadzący grup: Sabina Deditius, Juan Ortiz Ramos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena zaliczeniowa stanowi średnią ocen ze wszystkich prowadzonych przedmiotów w ramach PNJH. Warunkiem podejścia do egzaminu modułowego jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej.

Czas weryfikacji egzaminu modułowego (termin ustalany przez koordynatora) jest wyznaczany przez koordynatora modułu.


Skala ocen testów semestralnych, kolokwiów cząstkowych oraz obowiązująca na egzaminie:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

86 – 90 % = db+ (dobry plus)

79 – 86 % = db (dobry)

72- 79% = dst+ (dostateczny plus)

65 - 72% = dst (dostateczny)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębianie oraz doskonalenie wiedzy studenta zdobytej na wcześniejszych etapach nauki j. hiszpańskiego oraz przygotowanie go do wykonywania przyszłych zadań zawodowych wymagających wysokich umiejętności językowych.

Uwagi:

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć

lub opisach grup

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
Ćwiczenia 1, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Deditius
Prowadzący grup: Sabina Deditius, Juan Ortiz Ramos, Magdalena Sędek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen ze wszystkich prowadzonych przedmiotów w ramach PNJH. Warunkiem podejścia do egzaminu modułowego jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej ze wszystkich części PNJH.

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć

lub opisach grup.
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębianie oraz doskonalenie wiedzy studenta zdobytej na wcześniejszych etapach nauki j. hiszpańskiego oraz przygotowanie go do wykonywania przyszłych zadań zawodowych wymagających wysokich umiejętności językowych.

Uwagi:

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć

lub opisach grup.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
Ćwiczenia 1, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Sędek
Prowadzący grup: Enrique Casal Aceituno, Magdalena Sędek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen ze wszystkich prowadzonych przedmiotów w ramach PNJH. Warunkiem podejścia do egzaminu modułowego jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej ze wszystkich części PNJH.

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć

lub opisach grup.
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębianie oraz doskonalenie wiedzy studenta zdobytej na wcześniejszych etapach nauki j. hiszpańskiego oraz przygotowanie go do wykonywania przyszłych zadań zawodowych wymagających wysokich umiejętności językowych.

Uwagi:

Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych typach zajęć

lub opisach grup.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
Ćwiczenia 1, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Sędek
Prowadzący grup: Enrique Casal Aceituno, Magdalena Sędek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów wchodzących w skład PNJH (gramatyka, konwersacje). Student, który nie uzyskał zaliczenia z PNJH, otrzymuje ocenę niedostateczną z pierwszego terminu egzaminu.

Egzamin z PNJH składa się z części pisemnej (gramatyka) i ustnej (konwersacje). Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej.

Ocena Końcowa Modułu (OKM) ustalana jest w następujący sposób: (średnia arytmetyczna z ocen z zaliczeń poszczególnych części PNJH + średnia arytmetyczna z ocen otrzymanych na egzaminie) : 2.

Ocenę oblicza się zgodnie z zasadą:

do 3,25: dostateczny (3)

3,26 - 3,75: dostateczny plus (3.5)

3,76 - 4,25: dobry (4)

4,26 - 4,75: dobry plus (4.5)

od 4,76: bardzo dobry (5)


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie oraz doskonalenie wiedzy studenta zdobytej na wcześniejszych etapach nauki j. hiszpańskiego.

Uwagi:

Szczegółowe informacje znajdują się w opisie poszczególnych typów zajęć wchodzących w skład PNJH.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.