Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru I: Najnowsza literatura polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-MSP2OS-13-KPW1-NL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru I: Najnowsza literatura polska
Jednostka: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. międzynarodowych studiów polskich /st.II st./
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kałuża
Prowadzący grup: Anna Kałuża, Bożena Szałasta-Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nęcka-Czapska, Bożena Szałasta-Rogowska
Prowadzący grup: Agnieszka Nęcka-Czapska, Bożena Szałasta-Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM to 50% oceny z ćwiczeń i 50% oceny z egzaminu

Pełny opis:

Kurs dotyczy polskiej literatury oraz życia literackiego po roku 1989. Przedmiotem uwagi są przemiany świadomości literackiej, instytucji, najważniejsze zjawiska literackie okresu. Poprzez wpisanie najnowszej poezji i prozy w szerokie konteksty współczesnej kultury oraz życia intelektualnego, zajęcia zmierzać będą w stronę ujęcia historycznoliterackiego. Szczególny akcent pada na dynamikę procesu literackiego oraz czynniki zmianotwórcze. Wśród poruszanych problemów znajdą się między innymi:

1. Cezura 1989 roku w procesie historycznoliterackim: dyskusja o przełomie literackim, konteksty historyczne, kulturowe, ustrojowe i polityczne.

2. Zmiana typu i stylu kultury. Nowoczesność i ponowoczesność.

3. Nowe środowiska i czasopisma literackie: „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”, „Ha!art”, „Krytyka Polityczna”, „Nowe Książki”, „Twórczość” i in.

4. Kształtowanie się rynku książki: najważniejsze wydawnictwa, nowe strategie promocyjne, młoda literatura jako zjawisko rynkowe i medialne; boom literatury popularnej.

5. Najważniejsze zjawiska w poezji i prozie: pokolenie „bruLionu”, literatura małych ojczyzn, postmodernizm, literatura kobieca, „roczniki siedemdziesiąte”, literatura zaangażowana, literatura neomieszczańska.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szałasta-Rogowska
Prowadzący grup: Bożena Szałasta-Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Kurs dotyczy polskiej literatury oraz życia literackiego po roku 1989. Przedmiotem uwagi są przemiany świadomości literackiej, instytucji, najważniejsze zjawiska literackie okresu. Poprzez wpisanie najnowszej poezji i prozy w szerokie konteksty współczesnej kultury oraz życia intelektualnego, zajęcia zmierzać będą w stronę ujęcia historycznoliterackiego. Szczególny akcent pada na dynamikę procesu literackiego oraz czynniki zmianotwórcze. Wśród poruszanych problemów znajdą się między innymi:

1. Cezura 1989 roku w procesie historycznoliterackim: dyskusja o przełomie literackim, konteksty historyczne, kulturowe, ustrojowe i polityczne.

2. Zmiana typu i stylu kultury. Nowoczesność i ponowoczesność.

3. Nowe środowiska i czasopisma literackie: „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”, „Ha!art”, „Krytyka Polityczna”, „Nowe Książki”, „Twórczość” i in.

4. Kształtowanie się rynku książki: najważniejsze wydawnictwa, nowe strategie promocyjne, młoda literatura jako zjawisko rynkowe i medialne; boom literatury popularnej.

5. Najważniejsze zjawiska w poezji i prozie: pokolenie „bruLionu”, literatura małych ojczyzn, postmodernizm, literatura kobieca, „roczniki siedemdziesiąte”, literatura zaangażowana, literatura neomieszczańska.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szałasta-Rogowska
Prowadzący grup: Bożena Szałasta-Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu końcowego.

Pełny opis:

Kurs dotyczy polskiej literatury oraz życia literackiego po roku 1989. Przedmiotem uwagi są przemiany świadomości literackiej, instytucji, najważniejsze zjawiska literackie okresu. Poprzez wpisanie najnowszej poezji i prozy w szerokie konteksty współczesnej kultury oraz życia intelektualnego, zajęcia zmierzać będą w stronę ujęcia historycznoliterackiego. Szczególny akcent pada na dynamikę procesu literackiego oraz czynniki zmianotwórcze. Wśród poruszanych problemów znajdą się między innymi:

1. Cezura 1989 roku w procesie historycznoliterackim: dyskusja o przełomie literackim, konteksty historyczne, kulturowe, ustrojowe i polityczne.

2. Zmiana typu i stylu kultury. Nowoczesność i ponowoczesność.

3. Nowe środowiska i czasopisma literackie: „bruLion”, „Czas Kultury”, „FA-art”, „Kresy”, „Nowy Nurt”, „Ha!art”, „Krytyka Polityczna”, „Nowe Książki”, „Twórczość” i in.

4. Kształtowanie się rynku książki: najważniejsze wydawnictwa, nowe strategie promocyjne, młoda literatura jako zjawisko rynkowe i medialne; boom literatury popularnej.

5. Najważniejsze zjawiska w poezji i prozie: pokolenie „bruLionu”, literatura małych ojczyzn, postmodernizm, literatura kobieca, „roczniki siedemdziesiąte”, literatura zaangażowana, literatura neomieszczańska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.