Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-SZD-WDNOL-1 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o literaturze
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

wprowadzenie do "warsztatu" literaturoznawczego, zapoznanie z "narzędziami" opisu utworu oraz koniecznymi jego kontekstami; ogólne przedstawienie studentowi całości problematyki - bardziej szczegółowo, lecz w wyborze - omawianej na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia literaturoznawcze: opis bibliograficzny, specyfikę literatury wynikającą z jej struktury, funkcji i oddziaływania, a także kryteria lektury tekstu. Uczy studenta posługiwania się kategoriami iteraturoznawczymi w opisie dzieła literackiego , które charakteryzuje specyficzna struktura językowa (poezja, proza, dramat), uwikłana w procesy historycznoliterackie i komunikacyjne. Omawiane są zagadnienia poetyki opisowej i historycznej oraz wprowadza się wstępnie tematykę przekładu.

Cele: zapoznanie z zasadami analizy i interpretacji z wykorzystaniem podstawowych kategorii poetyki opisowej; wykształcenie wrażliwości na tekst i zasady organizacji wypowiedzi poetyckiej.

Metoda nauczania: praca z tekstem, dyskusja.

Zalecana wiedza: znajomość poezji, doświadczenie czytelnicze, umiejętności interpretacyjne wyniesione z liceum.

Uwagi: wykorzystać wiedzę studenta na temat tekstu literackiego wyniesioną z liceum.

Forma zaliczenia: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej (analiza i interpretacja wybranego wiersza).

Wymagania do zajęć: lektura wybranych tekstów poetyckich, lektura wybranych tekstów teoretycznych.

Opis wymagania: konieczne w zdobywaniu wiedzy i nabieraniu umiejętności referowania, analizowania i dyskutowania.

Literatura:

Literatura: według spisu lektur, a także podstawowe podręczniki - M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński: Zarys teorii literatury (od wyd. III.; E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara: Zarys poetyki oraz M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński: Słownik terminów literackich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.