Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PROJEKT ZESPOŁOWY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MT-S2-12-PZes Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PROJEKT ZESPOŁOWY
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Studenci zostają podzieleni na zespoły. Każdy zespół pracuje nad zadanym projektem w zakresie matematyki teoretycznej lub stosowanej. Temat projektu określa prowadzący przy aktywnym udziale studentów. Po zorganizowaniu się, zespół opracowuje plan pracy i przedstawia go do zatwierdzenia prowadzącemu. Na zajęciach prezentowane są rezultaty prac nad kolejnymi etapami realizacji projektu. Praca nad projektem kończy się opracowaniem raportu końcowego.

Pełny opis:

Studenci zostają podzieleni na zespoły. Każdy zespół pracuje nad zadanym projektem w zakresie matematyki teoretycznej lub stosowanej. Temat projektu określa prowadzący przy aktywnym udziale studentów. Po zorganizowaniu się, zespół opracowuje plan pracy i przedstawia go do zatwierdzenia prowadzącemu. Na zajęciach prezentowane są rezultaty prac nad kolejnymi etapami realizacji projektu. Praca nad projektem kończy się opracowaniem raportu końcowego.

Efekty uczenia się:

-student potrafi zaplanować swoją pracę w ramach realizacji długofalowego projektu

-student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji grupowej nad realizowanym projektem, w szczególności potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu rozumienia tematu

-student potrafi systematycznie pracować nad realizacją kolejnych etapów projektu

-student potrafi aktywnie włączyć się w pracę zespołu (lub kierować jego pracą) nad realizacją projektu

-student potrafi nawiązać współpracę z pozostałymi członkami grupy pracującej nad projektem i uszanować rezultaty ich pracy

-student potrafi sporządzić raporty z realizacji kolejnych etapów projektu oraz raport końcowy z realizacji projektu

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach - ocena aktywności w dyskusji na zajęciach

plan pracy i raport częściowy - ocena planu pracy i raportu częściowego z realizacji projektu

raport końcowy - ocena raportu końcowego

prezentacja wyników prac nad projektem - ocena prezentacji wyników prac nad projektem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.