Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PROJEKT ZESPOŁOWY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MT-S2-12-PZes Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PROJEKT ZESPOŁOWY
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Studenci zostają podzieleni na zespoły. Każdy zespół pracuje nad zadanym projektem w zakresie matematyki teoretycznej lub stosowanej. Temat projektu określa prowadzący przy aktywnym udziale studentów. Po zorganizowaniu się, zespół opracowuje plan pracy i przedstawia go do zatwierdzenia prowadzącemu. Na zajęciach prezentowane są rezultaty prac nad kolejnymi etapami realizacji projektu. Praca nad projektem kończy się opracowaniem raportu końcowego.

Pełny opis:

Studenci zostają podzieleni na zespoły. Każdy zespół pracuje nad zadanym projektem w zakresie matematyki teoretycznej lub stosowanej. Temat projektu określa prowadzący przy aktywnym udziale studentów. Po zorganizowaniu się, zespół opracowuje plan pracy i przedstawia go do zatwierdzenia prowadzącemu. Na zajęciach prezentowane są rezultaty prac nad kolejnymi etapami realizacji projektu. Praca nad projektem kończy się opracowaniem raportu końcowego.

Efekty uczenia się:

-student potrafi zaplanować swoją pracę w ramach realizacji długofalowego projektu

-student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji grupowej nad realizowanym projektem, w szczególności potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu rozumienia tematu

-student potrafi systematycznie pracować nad realizacją kolejnych etapów projektu

-student potrafi aktywnie włączyć się w pracę zespołu (lub kierować jego pracą) nad realizacją projektu

-student potrafi nawiązać współpracę z pozostałymi członkami grupy pracującej nad projektem i uszanować rezultaty ich pracy

-student potrafi sporządzić raporty z realizacji kolejnych etapów projektu oraz raport końcowy z realizacji projektu

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach - ocena aktywności w dyskusji na zajęciach

plan pracy i raport częściowy - ocena planu pracy i raportu częściowego z realizacji projektu

raport końcowy - ocena raportu końcowego

prezentacja wyników prac nad projektem - ocena prezentacji wyników prac nad projektem

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dawidowski
Prowadzący grup: Łukasz Dawidowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową wpływ będą miały:

- bieżąca ocena postępów prac nad projektem na podstawie przedstawianych materiałów

- prezentacja wyników projektu

- raport końcowy projektu

Pełny opis:

W ramach tego modułu studenci, podzieleni na 3-4 osobowe zespoły, realizują projekty związane z zagadnieniem wybranym spośród proponowanych. Realizacja projektu powinna obejmować:

1. Zaplanowanie realizacji projektu. Podział ról w zespole.

2. Przegląd literatury i kwerenda internetowa.

3. Analiza problemu, poszukiwanie metod rozwiązania, sformułowanie modelu.

4. Implementacja w środowisku matematycznym.

5. Uzyskanie wyników, rysunków itp.

6. Zaprojektowanie i przygotowanie strony www prezentującej zagadnienie i wyniki.

7. Przygotowanie i prezentacja wyników w formie referatu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Łoskot
Prowadzący grup: Krzysztof Łoskot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową wpływ będą miały:

- bieżąca ocena postępów prac nad projektem na podstawie przedstawianych materiałów pisemnych i sposobu ich referowania,

- prezentacja wyników projektu,

- raport końcowy projektu.

Pełny opis:

W ramach tego modułu studenci, podzieleni w miarę możności na trzyosobowe zespoły, realizują projekty dotyczące zagadnień w zakresie ustalonym wspólnie z prowadzącym.

Realizacja projektu powinna obejmować:

1. Zaplanowanie realizacji projektu. Podział ról w zespole (ale przewiduje się wymienność ról).

2. Przegląd literatury i kwerenda internetowa.

3. Analiza problemu, poszukiwanie metod rozwiązania, sformułowanie modelu.

4. Implementacja w środowisku matematycznym.

5. Uzyskanie wyników, rysunków itp.

6. Bieżące dokumentowanie postępów w pracy nad projektem w postaci pisemnych raportów częściowych i referowania bieżących postępów przed całą grupą.

7. Zaprojektowanie i przygotowanie prezentacji zamierzonych celów i głównych wyników projektu.

8. Pełna dokumentacja osiągniętych wyników w postaci raportu końcowego.

Raport końcowy z realizacji projektu powinien zawierać między innymi:

--sformułowanie celów projektu,

--systematyczny, uporządkowany strukturalnie opis zgromadzonej wiedzy,

--wyraźnie sformułowane główne definicje i twierdzenia

--przykładowe dowody wybranych wyników, ilustrujące charakterystyczne techniki dowodowe, wykorzystywane w opisywanym kręgu problemów,

--opracowane przykłady, ilustrujące wyniki teoretyczne i ich zastosowania,

--odsyłacze do właściwych pozycji bibliograficznych, na podstawie których powstały poszczególne fragmenty opracowania, lub z których zapożyczono tabelę, rysunek, dane, i.t.p. (uwaga na poszanowanie praw autorskich), lub w których można znaleźć pominięte dowody,

--odsyłacze do literatury rozszerzającej tematykę przedstawioną w raporcie.

Uwagi:

1. Zasady oceny i wstępną propozycję dopuszczalnego zakresu tematyki projektów ustala się wspólnie dla obu grup laboratoryjnych.

2. Proponowana literatura zawiera przykładowe propozycje, od których można rozpocząć zapoznawanie się z problematyką. Jednak w miarę postępu prac przewiduje się, że zespoły będą samodzielnie wyszukiwać dodatkowe źródła wiedzy i umiejętnie je wykorzystywać.

3. Projekty mogą mieć charakter czysto matematyczny, ale preferowane będą propozycje projektów choć częściowo związane z zagadnieniami praktycznymi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dawidowski
Prowadzący grup: Łukasz Dawidowski, Grażyna Łydzińska, Andrzej Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową wpływ będą miały:

- bieżąca ocena postępów prac nad projektem na podstawie przedstawianych materiałów pisemnych i sposobu ich referowania,

- prezentacja wyników projektu,

- raport końcowy projektu.

Pełny opis:

W ramach tego modułu studenci, podzieleni na zespoły, realizują projekty dotyczące zagadnień w zakresie ustalonym wspólnie z prowadzącym.

Realizacja projektu powinna obejmować:

1. Zaplanowanie realizacji projektu. Podział ról w zespole (ale przewiduje się wymienność ról).

2. Przegląd literatury i kwerenda internetowa.

3. Analiza problemu, poszukiwanie metod rozwiązania, sformułowanie modelu.

4. Implementacja w środowisku matematycznym.

5. Uzyskanie wyników, rysunków itp.

6. Bieżące dokumentowanie postępów w pracy nad projektem w postaci pisemnych raportów częściowych i referowania bieżących postępów przed całą grupą.

7. Zaprojektowanie i przygotowanie prezentacji zamierzonych celów i głównych wyników projektu.

8. Pełna dokumentacja osiągniętych wyników w postaci raportu końcowego.

Raport końcowy z realizacji projektu powinien zawierać między innymi:

--sformułowanie celów projektu,

--systematyczny, uporządkowany strukturalnie opis zgromadzonej wiedzy,

--wyraźnie sformułowane główne definicje i twierdzenia

--przykładowe dowody wybranych wyników, ilustrujące charakterystyczne techniki dowodowe, wykorzystywane w opisywanym kręgu problemów,

--opracowane przykłady, ilustrujące wyniki teoretyczne i ich zastosowania,

--odsyłacze do właściwych pozycji bibliograficznych, na podstawie których powstały poszczególne fragmenty opracowania, lub z których zapożyczono tabelę, rysunek, dane, i.t.p. (uwaga na poszanowanie praw autorskich), lub w których można znaleźć pominięte dowody,

--odsyłacze do literatury rozszerzającej tematykę przedstawioną w raporcie.

Uwagi:

1. Zasady oceny i wstępną propozycję dopuszczalnego zakresu tematyki projektów ustala się wspólnie dla obu grup laboratoryjnych.

2. Proponowana literatura zawiera przykładowe propozycje, od których można rozpocząć zapoznawanie się z problematyką. Jednak w miarę postępu prac przewiduje się, że zespoły będą samodzielnie wyszukiwać dodatkowe źródła wiedzy i umiejętnie je wykorzystywać.

3. Projekty mogą mieć charakter czysto matematyczny, ale preferowane będą propozycje projektów choć częściowo związane z zagadnieniami praktycznymi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Plewik, Andrzej Tomski
Prowadzący grup: Szymon Plewik, Andrzej Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Łydzińska
Prowadzący grup: Grażyna Łydzińska, Rafał Tyrala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową wpływ będą miały:

- bieżąca ocena postępów prac nad projektem na podstawie przedstawianych materiałów i sposobu ich referowania,

- prezentacja wyników projektu,

- raport końcowy projektu.Pełny opis:

W ramach tego modułu studenci, podzieleni na zespoły, realizują projekty dotyczące zagadnień w zakresie ustalonym wspólnie z prowadzącym.

Realizacja projektu powinna obejmować:

1. Zaplanowanie realizacji projektu. Podział ról w zespole (ale przewiduje się wymienność ról).

2. Przegląd literatury i kwerenda internetowa.

3. Analiza problemu, poszukiwanie metod rozwiązania, sformułowanie modelu.

4. Implementacja w środowisku matematycznym.

5. Uzyskanie wyników, rysunków itp.

6. Bieżące dokumentowanie postępów w pracy nad projektem w postaci raportów częściowych i referowania bieżących postępów przed całą grupą.

7. Zaprojektowanie i przygotowanie prezentacji zamierzonych celów i głównych wyników projektu.

8. Dokumentacja osiągniętych wyników..

Uwagi:

1. Zasady oceny i wstępną propozycję dopuszczalnego zakresu tematyki projektów ustala się wspólnie dla obu grup laboratoryjnych.

2. Proponowana literatura zawiera przykładowe propozycje, od których można rozpocząć zapoznawanie się z problematyką. Jednak w miarę postępu prac przewiduje się, że zespoły będą samodzielnie wyszukiwać dodatkowe źródła wiedzy i umiejętnie je wykorzystywać.

3. Projekty mogą mieć charakter czysto matematyczny, ale preferowane będą propozycje projektów choć częściowo związane z zagadnieniami praktycznymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.