Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ELEMENTY PSYCHOLOGII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0305-FM-S1-12-38 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ELEMENTY PSYCHOLOGII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu mającego formę testu, w którym należy udzielić pisemnej odpowiedzi na zadane pytania lub testu wyboru. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie ok. 60% maksymalnej liczby punktów. Ocena z egzaminu uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)


Pełny opis:

Podczas wykładów student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:

1. Wprowadzenie do psychologii. Współczesne koncepcje psychologiczne (m.in. behawioralno-poznawcza, psychodynamiczna).

2. Poznanie społeczne. Organizacja wiedzy społecznej. Błędy i deformacje w spostrzeganiu społecznym.

3. Specyfika ludzkiego wnioskowania. Ukryte teorie osobowości. Efekt cech centralnych. Stereotypy i uprzedzenia. Redukowanie uprzedzeń.

4. Motywacja, emocje i uczucia. Przyczyny gniewu i agresji u ludzi. Symptomy zaburzeń emocjonalnych: depresja, dystymia, nadpobudliwość.

5. Komunikacja między ludźmi. Przekazy werbalne i niewerbalne, emocjonalne i racjonalne. Wystąpienia publiczne.

6. Komunikacja w grupie. Czynniki konstytuujące grupę, struktura grupy, dynamika procesów grupowych. Role w grupie i efektywność wykonywania zadań grupowych. Zespoły synergiczne.

7. Rozpoznawanie przyczyn konfliktów, strategie zachowań w konflikcie. Zasady prowadzenia negocjacji i mediacji.

8. Koncepcje stresu. Charakterystyka źródeł stresu, reakcji na stres i radzenia sobie ze stresem.

9. Kompetencje społeczne. Empatia i zachowania asertywne.

10. Analiza przebiegu interakcji. Analiza transakcyjna. Atrakcyjność interpersonalna.

W ramach pracy własnej student:

1. W oparciu o notatki z wykładów oraz literaturę dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy.

2. Podejmuje próby obserwacji zjawisk społecznych spostrzeganych w życiu codziennym, poszukuje przykładów pozwalających na zwiększenie rozumienia zjawisk psychologicznych oraz rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

3. Doskonali umiejętności wykorzystania elementów nabytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ślebarska
Prowadzący grup: Katarzyna Ślebarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ślebarska
Prowadzący grup: Katarzyna Ślebarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu mającego formę testu, w którym należy udzielić pisemnej odpowiedzi na zadane pytania lub testu wyboru. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie ok. 60% maksymalnej liczby punktów. Ocena z egzaminu uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)


Pełny opis:

Podczas wykładów student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:

1. Wprowadzenie do psychologii. Współczesne koncepcje psychologiczne (m.in. behawioralno-poznawcza, psychodynamiczna).

2. Poznanie społeczne. Organizacja wiedzy społecznej. Błędy i deformacje w spostrzeganiu społecznym.

3. Specyfika ludzkiego wnioskowania. Ukryte teorie osobowości. Efekt cech centralnych. Stereotypy i uprzedzenia. Redukowanie uprzedzeń.

4. Motywacja, emocje i uczucia. Przyczyny gniewu i agresji u ludzi. Symptomy zaburzeń emocjonalnych: depresja, dystymia, nadpobudliwość.

5. Komunikacja między ludźmi. Przekazy werbalne i niewerbalne, emocjonalne i racjonalne. Wystąpienia publiczne.

6. Komunikacja w grupie. Czynniki konstytuujące grupę, struktura grupy, dynamika procesów grupowych. Role w grupie i efektywność wykonywania zadań grupowych. Zespoły synergiczne.

7. Rozpoznawanie przyczyn konfliktów, strategie zachowań w konflikcie. Zasady prowadzenia negocjacji i mediacji.

8. Koncepcje stresu. Charakterystyka źródeł stresu, reakcji na stres i radzenia sobie ze stresem.

9. Kompetencje społeczne. Empatia i zachowania asertywne.

10. Analiza przebiegu interakcji. Analiza transakcyjna. Atrakcyjność interpersonalna.

W ramach pracy własnej student:

1. W oparciu o notatki z wykładów oraz literaturę dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy.

2. Podejmuje próby obserwacji zjawisk społecznych spostrzeganych w życiu codziennym, poszukuje przykładów pozwalających na zwiększenie rozumienia zjawisk psychologicznych oraz rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

3. Doskonali umiejętności wykorzystania elementów nabytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ślebarska
Prowadzący grup: Katarzyna Ślebarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ślebarska
Prowadzący grup: Katarzyna Ślebarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Dąbrowska-Wnuk
Prowadzący grup: Marianna Dąbrowska-Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.