Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRAKTYKI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0305-FM-S1-12-73.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRAKTYKI
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach praktyk studenci zapoznają się z kilkoma różnymi technikami diagnostycznymi lub terapeutycznymi (wskazany wybór z uwzględnieniem specjalności). Praktyki mogą być realizowane w różnych zakładach jednej lub nawet kilku placówek.

Pełny opis:

Praktyka zawodowa na kierunku fizyka medyczna ma służyć pogłębieniu umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury medycznej oraz praktycznemu poznaniu nowoczesnych technik diagnostycznych stosowanych w klinikach akademickich i innych specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia.

W ramach praktyk studenci poznają obsługę, funkcjonowanie i kalibrację urządzeń oraz pod kierunkiem opiekuna zawodowego praktyki wykonują określone czynności, włączając się w pracę zespołu obsługującego daną aparaturę. Ponadto studenci odbywający praktyki mają w niektórych placówkach możliwość zapoznania się z systemami zarządzania jakością oraz kontrolą jakości w placówkach medycznych, wykonując nie tylko testy podstawowe, ale również testy specjalistyczne aparatury radiologicznej.

Praktyki są realizowane w wymiarze:

- 100 godzin praktyk zawodowych po 4 semestrze studiów oraz 150 godzin praktyk po 6 semestrze studiów (łącznie 250 godzin) na specjalności Elektroradiologia

- 120 godzin praktyk zawodowych po 6 semestrze studiów na specjalności Optyka w medycynie oraz Dozymetria kliniczna

- 60 godzin praktyk zawodowych na II stopniu kształcenia na obu specjalnościach

Literatura:

Literatura z zakresu fizyki medycznej, zgodna z programem praktyki realizowanej w danym ośrodku.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna metody i programy komputerowe niezbędne do realizowania tematyki praktyk, potrafi się nimi posługiwać

- zna wybrane techniki współczesnej medycyny umożliwiające mu odbycie praktyk

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu fizyki i medycyny do realizowania tematyki praktyk

- potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia diagnostyczno-terapeutyczne i aparaturowe w ochronie zdrowia

- potrafi dostrzec aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne w powierzonych mu zadaniach

- potrafi pracować w zespole, oszacować czas i środki potrzebne na realizację zleconego zadania

- potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

rozumie podział zadań i konieczność wywiązania się z powierzonego zadania

rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny praktyk wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Karina Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie oceny praktyk wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk

Pełny opis:

Praktyka zawodowa na kierunku fizyka medyczna ma służyć pogłębieniu umiejętności obsługi nowoczesnej aparatury medycznej oraz praktycznemu poznaniu nowoczesnych technik diagnostycznych stosowanych w klinikach akademickich i innych specjalistycznych ośrodkach służby zdrowia.

W ramach praktyk studenci poznają obsługę, funkcjonowanie i kalibrację urządzeń oraz pod kierunkiem opiekuna zawodowego praktyki wykonują określone czynności, włączając się w pracę zespołu obsługującego daną aparaturę. Ponadto studenci odbywający praktyki mają w niektórych placówkach możliwość zapoznania się z systemami zarządzania jakością oraz kontrolą jakości w placówkach medycznych, wykonując nie tylko testy podstawowe, ale również testy specjalistyczne aparatury radiologicznej.

Praktyki są realizowane w wymiarze:

- 100 godzin praktyk zawodowych po 4 semestrze studiów oraz 150 godzin praktyk po 6 semestrze studiów (łącznie 250 godzin) na specjalności Elektroradiologia

- 120 godzin praktyk zawodowych po 6 semestrze studiów na specjalności Optyka w medycynie oraz Dozymetria kliniczna

- 60 godzin praktyk zawodowych na II stopniu kształcenia na obu specjalnościach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Karina Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.