Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

APARATURA MEDYCZNA I JEJ ZASTOSOWANIE - LABORATORIUM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0305-FM-S1-15-32 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: APARATURA MEDYCZNA I JEJ ZASTOSOWANIE - LABORATORIUM
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Wiedza nabyta w ramach wykładu, konwersatorium i laboratorium z przedmiotu "Metody fizyczne w biologii i medycynie 1"

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne prowadzone w placówkach medycznych oraz pracowniach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Pełny opis:

Studenci podzieleni na kilkuosobowe grupy odbywają zajęcia w placówkach medycznych oraz pracowniach Zakładu Fizyki Medycznej i innych Zakładów Instytutu Fizyki oraz Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W ramach zajęć studenci zapoznają się z technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi aparaturę medyczną.

Literatura:

1. W.Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL

2. A. Hrynkiewicz, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PWN, Warszawa, 2013

3. H. Kremer, W. Dobryński, Diagnostyka ultrasonograficzna

4. Grzesik (red.): Biofizyka lekarska. Skrypt ŚAM, Katowice 1994

5. A.Z. Hrynkiewicz, Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa, 2003

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury wykorzystywanej w diagnostyce i terapii medycznej

- posiada umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu fizyki, medycyny i nauk pokrewnych

- umie wyjaśnić na gruncie praw fizyki działanie podstawowych medycznych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych

- potrafi odnieść zdobytą wiedzę do zastosowań praktycznych

- potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą medyczną

Metody i kryteria oceniania:

Studenci na początku semestru otrzymują kartę zaliczeń, na której prowadzący wpisują oceny uzyskane z danej części laboratorium. Oceny wystawiane są na podstawie kolokwium wstępnego, oceny za sprawozdanie i/lub aktywności na zajęciach. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceną ze wszystkich części.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Aleksandra Grządziel, Teresa Kasprzyk-Kucewicz, Agnieszka Kiełboń, Karina Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studenci na początku semestru otrzymują kartę zaliczeń, na której prowadzący wpisują oceny uzyskane z danej części laboratorium. Oceny wystawiane są na podstawie kolokwium wstępnego, oceny za sprawozdanie i/lub aktywności na zajęciach. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceną ze wszystkich części.

Pełny opis:

Studenci podzieleni na kilkuosobowe grupy odbywają zajęcia w placówkach medycznych oraz pracowniach Zakładu Fizyki Medycznej i innych Zakładów Instytutu Fizyki oraz Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W ramach zajęć studenci zapoznają się z technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi aparaturę medyczną.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Katarzyna Antończyk-Szewczyk, Adam Barczyk, Klaudia Duch, Leszek Jagodziński, Teresa Kasprzyk-Kucewicz, Agnieszka Kiełboń, Aneta Kluczewska-Gałka, Beata Kozłowska, Karina Maciejewska, Anna Michnik, Dorota Pojda-Wilczek, Jakub Połetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Adam Barczyk, Klaudia Duch, Leszek Jagodziński, Łukasz Kapek, Teresa Kasprzyk-Kucewicz, Agnieszka Kiełboń, Aneta Kluczewska-Gałka, Beata Kozłowska, Karina Maciejewska, Anna Michnik, Dorota Pojda-Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Maciejewska
Prowadzący grup: Armand Cholewka, Klaudia Duch, Łukasz Kapek, Agnieszka Kiełboń, Aneta Kluczewska-Gałka, Karina Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.