Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-003 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: Technologia informacyjna

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia I stopnia, stacjonarne

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Wykład:

1. Wstęp: informatyka w nauce i technologii, podstawowe pojęcia i metodologia

2. Podstawy: dane, przetwarzanie danych, algorytmy, koncepcja języka programowania

3. Podstawy: paradygmaty programowania, abstrakcja i modelowanie, obliczenia numeryczne i symboliczne

4. Systemy komputerowe: koncepcja, organizacja i funkcjonowanie, wybrane realizacje, komputery osobiste

5. Oprogramowanie: systemy operacyjne i oprogramowanie systemowe

6. Oprogramowanie: oprogramowanie narzędziowe i użytkowe, aplikacje użytkownika, interfejs programisty, interfejs użytkownika

7. Dane: organizacja, zagadnienia wymiany i udostępniania, rekordy, pliki i systemy plikowe

8. Dane: bazy danych i ich eksploracja, udostępnianie sieciowe, bezpieczeństwo danych

9. Technologie sieciowe: organizacja i funkcjonowanie sieci komputerowych, sieci lokalne i rozległe

10. Technologie sieciowe: Internet, typowe usługi sieciowe, zagroźenia bezpieczeństwa

11. Typowe oprogramowanie użytkowe: edytory i procesory tekstów

12. Typowe oprogramowanie użytkowe: arkusze kalkulacyjne, aplikacje bazodanowe

13. Typowe oprogramowanie użytkowe: przygotowywanie publikacji, grafika prezentacyjna

14. Technologie informatyczne a otoczenie: normalizacja i standardy, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wpływ na środowisko naturalne

15. Technologie informatyczne a prawo: własność intelektualna, patentowanie, ochrona danych, przestępstwa z wykorzystaniem komputera, regulacje prawne

Laboratorium:

1. Zagadnienia wstępne, wyszukiwanie informacji

2. Edytory i procesory tekstu

3. Arkusze kalkulacyjne i aplikacje bazodanowe

4. Edytory wzorów chemicznych

5. Przygotowanie publikacji/raportu oraz prezentacji

6. Środowisko systemowe i sieciowe

7. Wykorzystanie poleceń i skryptów

Literatura:

[1] A. Kisielewicz, Wprowadzenie do informatyki, Helion, 2002.

[2] A.S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, wyd. 5, Helion 2006 (wersja oryginalna: Structured Computer Organization, 5th Ed., Pearson Education Inc. 2006).

[3] B.K. Williams, Using Information Technology, 7th Ed., Career Education, 2007.

[4] dokumentacja wykorzystywanego oprogramowania

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową znajomość budowy i funkcjonowania typowych systemów komputerowych

Posiada podstawową znajomość zagadnień organizacji, wymiany i udostępniania danych

Posiada podstawową znajomość technologii sieciowych

Posiada podstawową znajomość algorytmiki i programowania

Uzyskał podstawowe umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania typowych systemów

komputerowych i sieciowych

Potrafi programować proste obliczenia numeryczne oraz symboliczne

Potrafi opracowywać wyniki pomiarów i obliczeń

Posiada umiejętności przygotowywania krótkich publikacji oraz prezentacji naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ważona ocen z przeprowadzonych kolokwiów (50%), zadań problemowych, raportów, prezentacji i publikacji (50%)

Zaliczenie:

Skala ocen:

50 - 59 % prawidłowych odpowiedzi – 3.0

60 - 69% prawidłowych odpowiedzi – 3.5

70 - 79% prawidłowych odpowiedzi – 4.0

80 - 89% prawidłowych odpowiedzi – 4.5

90 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5.0

Zadanie problemowe/raport/prezentacja/publikacja:

Skala ocen:

50 - 59 % poprawnej realizacji – 3.0

60 - 69% poprawnej realizacji – 3.5

70 - 79% poprawnej realizacji – 4.0

80 - 89% poprawnej realizacji – 4.5

90 - 100% poprawnej realizacji – 5.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.