Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BIOCHEMIA I BIOLOGIA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-031 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BIOCHEMIA I BIOLOGIA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mrozik, Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Agnieszka Mrozik, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

12 kolokwiów oceniane w skali 0-3 punktów.

Skala ocen:

bdb – powyżej 35

+db – 31 do 34

db – 26 do 30

+dst – 22 do 25

dst – 18 do 21

Pełny opis:

1. Molekularne podłoże życia. Teorie powstawania życia na Ziemi (teoria samorództwa, hipoteza panspermii, teoria Oparina, teoria zimnej i gorącej zupy, "świat RNA", "świat lipidów", teoria sztucznej komórki). Dylematy i przedmiot protobiologii. Poziomy organizacji życia.

2. Świat istot żywych. Biologiczne pojęcie gatunku, procesy powstawania i wymierania gatunków. Proces specjacji. Przyczyny wymierania gatunków. Gatunki zagrożone i wymarłe. Podział organizmów żywych. Struktury komórkowe. Podstawowe procesy fizjologiczne Procaryota. Charakterystyka Archeowców. Budowa komórki eukariotycznej. Cykl komórkowy, mitoza, mejoza. Podział i charakterystyka tkanek roślinnych i zwierzęcych.

3. Aminokwasy i białka. Budowa, rodzaje i właściwości aminokwasów. Peptydy – budowa i funkcje w organizmach. Budowa, podział i właściwości białek. Struktury białek, ich dynamika i funkcje.

4. Kwasy nukleinowe cz. 1. Rodzaje, budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Przekazywanie informacji genetycznej w komórce. Organizacja DNA w komórkach Procaryota i Eucaryota. Replikacja DNA - etapy, enzymy, budowa widełek replikacyjnych. Podobieństwa i różnice w syntezie DNA u Procaryota i Eucaryota. Replikacja telomerów. Replikacja plazmidowego DNA.

5. Kwasy nukleinowe cz. 2. Transkrypcja u Procaryota i Eucaryota. Miejsca promotorowe, polimerazy RNA, mechanizmy inicjacji, elongacji i terminacji. Obróbka potranskrypcyjna mRNA, tRNA, rRNA. Splicing i redagowanie RNA. Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji - operon lac. Biosynteza biała. Kod genetyczny. Aktywacja aminokwasu. Oddziaływanie kodon-antykodon. Etapy translacji. Podobieństwa i różnice w translacji u Procaryota i Eucaryota. Inhibitory translacji.

6. Potranslacyjne modyfikacje białek. Glikozylacja, acetylacja, fosforylacja, siarkowanie, modyfikacje końca C i N oraz proteoliza form prekursorowych. Fałdowanie białek. Powstawanie struktur naddrugorzędowych. Chaperony. Hipoteza sygnałowa. Import białek do organelli komórkowych. Sekrecja białek poza komórkę. Transport pęcherzykowy. Endocytoza i fagocytoza.

7. Bioenergetyka reakcji biochemicznych. Kinetyka enzymatyczna. Podstawowe funkcje termodynamiczne. Rodzaje katalizy chemicznej. Enzymy jako biokatalizatory. Modele działania enzymów. Klasyfikacja enzymów. Enzymy proste i allosteryczne. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Inhibicja enzymatyczna.

8. Koenzymy –witaminy, podział koenzymów, mechanizmy działania koenzymów oksydoreduktaz (NAD+, FAD, koenzym Q), transferaz (ATP, koenzym A), izomeraz, liaz i ligaz (fosforan pirydoksalu, difosforan tiaminy).

9. Metabolizm związków azotu. Wiązanie wolnego azotu, kierowanie białek do degradacji. Hydroliza biała. Enzymy proteolityczne. Dekarboksylacja, deaminacja, transaminacja i przemiany szkieletów węglowych aminokwasów. Rola fosforanu pirydoksalu w przemianach aminokwasów. Cykl mocznikowy.

10. Cukrowce. Budowa, własności, podział i funkcje cukrów. Glikoliza i glukoneogeneza, cykl pentozofosforanowy. Glikogenoliza. Fermentacje. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu i cykl Krebsa.

11. Lipidy. Budowa, rodzaje i właściwości. Metabolizm lipidów (hydroliza enzymatyczna i nieenzymatyczna tłuszczów, aktywacja kwasów tłuszczowych, transport przez błonę mitochondrialną, b-oksydacja i synteza kwasów tłuszczowych, przemiany glicerolu).

12. Procesy zdobywania energii. Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie. Fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Budowa łańcucha oddechowego. Teoria chemiosmotyczna. Faza jasna i ciemna fotosyntezy. Chemosynteza. Integracja metabolizmu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Woźnica
Prowadzący grup: Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.