Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA LICENCJACKA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-034 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA LICENCJACKA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

badania właściwości termodynamicznych, akustycznych i powierzchniowych dioli, składników biopaliw, składników kosmetyków i olejków kosmetycznych oraz cieczy jonowych z nanocząstkami.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Zakres materiału stanowiący problematyczne dla studenta zagadnienie.

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac licencjackich. Studenci indywidualnie pracują z literaturą przygotowując prezentacje multimedialne na tematy związane z syntezą i katalizą. Studenci zapoznają się z wyposażeniem laboratorium syntezy organicznej, metaloorganicznej i katalizy oraz laboratorium preparatyki szkieł. Wykonują też eksperymenty związane z pracą licencjacką.

Zakład Syntezy Organicznej

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP.

1. Bardzo dobry: znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Studentka/Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury, umie przygotować prezentację i zreferować wyniki pracy.

2. Dobry: Student wymaga niewielkiej pomocy w pracy laboratoryjnej. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

3. Dostateczny: Student wykonuje eksperymenty z dużą pomocą prowadzącego. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

4. Niedostateczny: Student nie jest w stanie wykonać części eksperymentalnej pracy nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie podstaw teoretycznych z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Literatura:

H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1998,

Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J.; Davis, M. I.; Douhéret, G. The Concept of Non−Gibbsian and Non−Lewisian Properties in Chemical Thermodynamics. Chem. Phys. Chem. 2001, 3, 1465–1470.

Douhéret, G.; Davis, M. I.; Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J. Isentropic Compressibilities−Experimental Origin and the Quest for their Rigorous Estimation in Thermodynamically Ideal Liquid Mixtures. Chem. Phys. Chem. 2001, 2, 148–161.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Indywidualny zestaw pozycji literaturowych, stosownie do tematu pracy, dostarczony przez opiekuna pracy.

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe zagadnienia poruszane w ramach studiów licencjackich, które potrzebne są w pracy laboratoryjnej.

2. Posiada umiejętność planowania i przeprowadzania prostych eksperymentów chemicznych oraz wskazania błędów w przyjętej procedurze w przypadku zaobserwowania wyników odbiegających od oczekiwanych.

3. Opracowuje sprawozdania i wykonuje podstawowe obliczenia do wykonanych badań związanych z tematyką pracy licencjackiej.

​4. Potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, aparaturą naukową i badawczą.

5. Jest świadom konieczności systematycznej pracy nad badaniami o charakterze długoterminowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Fizycznej:

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe. Średnia arytmetyczna wszystkich elementów ocenienia ciągłego.

Ocenianie ciągłe:

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie wykonuje pomiary, obliczenia, analizuje i interpretuje wyniki konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu pracy licencjackiej; zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników.

Ocena dobra - student wykonuje pomiary, obliczenia, analizuje i interpretuje wyniki konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby dla poprawnego przebiegu pracy licencjackiej; Zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. W miarę prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym,

Ocena dostateczna - student wykonuje pomiary, obliczenia, analizuje i interpretuje wyniki po konsultacjach z prowadzącym dla poprawnego przebiegu pracy licencjackiej. Rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. W miarę prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym.,

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać pomiarów, obliczeń, analizować i interpretować wyników nawet po konsultacji z prowadzącym.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP.

1. Bardzo dobry: znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Studentka/Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury, umie przygotować prezentację i zreferować wyniki pracy.

2. Dobry: Student wymaga niewielkiej pomocy w pracy laboratoryjnej. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

3. Dostateczny: Student wykonuje eksperymenty z dużą pomocą prowadzącego. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

4. iedostateczny: Student nie jest w stanie wykonać części eksperymentalnej pracy nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie podstaw teoretycznych z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dzida, Izabela Jendrzejewska, Violetta Kozik, Piotr Kuś, Piotr Lodowski, Maria Maślankiewicz, Monika Musiał, Robert Musioł, Mieczysław Sajewicz, Rafał Sitko, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Andrzej Bąk, Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Michał Filapek, Kamila Gajcy, Monika Geppert-Rybczyńska, Stella Hensel-Bielówka, Izabela Jendrzejewska, Magdalena Knaś, Teresa Kowalska, Violetta Kozik, Stanisław Krompiec, Piotr Kuś, Piotr Lodowski, Barbara Machura, Ewa Maciążek, Ewa Malicka, Monika Musiał, Robert Musioł, Mateusz Penkala, Jarosław Polański, Marcin Rojkiewicz, Rafał Sitko, Aneta Słodek, Beata Walczak, Beata Zawisza, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zakład Chemii Analitycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

ocena ciągła, a w tym:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).


Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Fizycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Pełny opis:

Moduł „Pracownia licencjacka” ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności pracy laboratoryjnej (np. zapoznawanie się z zasadami

dobrej praktyki laboratoryjnej, analitycznej i produkcyjnej; przygotowanie próbek do pomiaru, prowadzenie i planowanie reakcji syntezy złożonych preparatów, zapoznawanie się z aparaturą badawczą i pomiarową i jej możliwościami). Student uczy się korzystania z fachowego oprogramowania i języków programowania (w przypadku obrania zadań o charakterze obliczeniowym). Moduł ten próbuje wpoić konieczność krytycznego spojrzenia na uzyskane wyniki i nauczyć identyfikacji potencjalnych błędów w stosowanej procedurze.

Literatura:

H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1998,

Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J.; Davis, M. I.; Douhéret, G. The Concept of Non−Gibbsian and Non−Lewisian Properties in Chemical Thermodynamics. Chem. Phys. Chem. 2001, 3, 1465–1470.

Douhéret, G.; Davis, M. I.; Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J. Isentropic Compressibilities−Experimental Origin and the Quest for their Rigorous Estimation in Thermodynamically Ideal Liquid Mixtures. Chem. Phys. Chem. 2001, 2, 148–161.

Uwagi:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dzida, Violetta Kozik, Piotr Kuś, Maria Maślankiewicz, Mieczysław Sajewicz, Rafał Sitko, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Rozalia Czoik, Marzena Dabioch, Michał Filapek, Kamila Gajcy, Magdalena Knaś, Karina Kocot, Teresa Kowalska, Stanisław Krompiec, Stanisław Kucharski, Piotr Kuś, Marta Kuwik, Barbara Machura, Ewa Malicka, Maria Maślankiewicz, Monika Musiał, Robert Musioł, Jacek Nycz, Mateusz Penkala, Rafał Podeszwa, Katarzyna Pytlakowska, Marcin Rojkiewicz, Mieczysław Sajewicz, Aneta Słodek, Anna Świtlicka, Beata Walczak, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zakład Chemii Analitycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

ocena ciągła, a w tym:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).


Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Fizycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł „Pracownia licencjacka” ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności pracy laboratoryjnej (np. zapoznawanie się z zasadami

dobrej praktyki laboratoryjnej, analitycznej i produkcyjnej; przygotowanie próbek do pomiaru, prowadzenie i planowanie reakcji syntezy złożonych preparatów, zapoznawanie się z aparaturą badawczą i pomiarową i jej możliwościami). Student uczy się korzystania z fachowego oprogramowania i języków programowania (w przypadku obrania zadań o charakterze obliczeniowym). Moduł ten próbuje wpoić konieczność krytycznego spojrzenia na uzyskane wyniki i nauczyć identyfikacji potencjalnych błędów w stosowanej procedurze.

Uwagi:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dzida, Piotr Kuś, Mieczysław Sajewicz, Rafał Sitko, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Barbara Feist, Kamila Gajcy, Magdalena Knaś, Karina Kocot, Stanisław Krompiec, Stanisław Kucharski, Piotr Kuś, Marcin Libera, Barbara Machura, Anna Maroń, Monika Musiał, Robert Musioł, Jacek Nycz, Mateusz Penkala, Justyna Polak, Katarzyna Pytlakowska, Marcin Rojkiewicz, Mieczysław Sajewicz, Maciej Serda, Aneta Słodek, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zakład Chemii Analitycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

ocena ciągła, a w tym:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).


Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Fizycznej:

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe. Średnia arytmetyczna ocen wszystkich elementów ocenienia ciągłego opisanych w kryteriach oceniania.

Pełny opis:

Moduł „Pracownia licencjacka” ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności pracy laboratoryjnej (np. zapoznawanie się z zasadami

dobrej praktyki laboratoryjnej, analitycznej i produkcyjnej; przygotowanie próbek do pomiaru, prowadzenie i planowanie reakcji syntezy złożonych preparatów, zapoznawanie się z aparaturą badawczą i pomiarową i jej możliwościami). Student uczy się korzystania z fachowego oprogramowania i języków programowania (w przypadku obrania zadań o charakterze obliczeniowym). Moduł ten próbuje wpoić konieczność krytycznego spojrzenia na uzyskane wyniki i nauczyć identyfikacji potencjalnych błędów w stosowanej procedurze.

Uwagi:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii, Zakład Chemii Fizycznej:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dzida, Piotr Kuś, Mieczysław Sajewicz, Rafał Sitko, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Barbara Feist, Michał Filapek, Monika Geppert-Rybczyńska, Karina Kocot, Stanisław Krompiec, Stanisław Kucharski, Marcin Libera, Piotr Lodowski, Anna Maroń, Robert Musioł, Jacek Nycz, Tadeusz Pluta, Mieczysław Sajewicz, Maciej Serda, Rafał Sitko, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Świtlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zakład Chemii Analitycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

ocena ciągła, a w tym:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).


Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Fizycznej:

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe. Średnia arytmetyczna ocen wszystkich elementów ocenienia ciągłego opisanych w kryteriach oceniania.

Pełny opis:

Moduł „Pracownia licencjacka” ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności pracy laboratoryjnej (np. zapoznawanie się z zasadami

dobrej praktyki laboratoryjnej, analitycznej i produkcyjnej; przygotowanie próbek do pomiaru, prowadzenie i planowanie reakcji syntezy złożonych preparatów, zapoznawanie się z aparaturą badawczą i pomiarową i jej możliwościami). Student uczy się korzystania z fachowego oprogramowania i języków programowania (w przypadku obrania zadań o charakterze obliczeniowym). Moduł ten próbuje wpoić konieczność krytycznego spojrzenia na uzyskane wyniki i nauczyć identyfikacji potencjalnych błędów w stosowanej procedurze.

Uwagi:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii, Zakład Chemii Fizycznej:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dzida, Piotr Kuś, Mieczysław Sajewicz, Rafał Sitko, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Barbara Feist, Michał Filapek, Maciej Kapkowski, Karina Kocot, Violetta Kozik, Stanisław Krompiec, Sławomir Kula, Jan Małecki, Anna Maroń, Robert Musioł, Marcin Rojkiewicz, Rafał Sitko, Grażyna Szafraniec-Gorol, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Świtlicka, Beata Walczak, Beata Zawisza, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zakład Chemii Analitycznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

ocena ciągła, a w tym:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).


Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia


Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Fizycznej:

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe. Średnia arytmetyczna ocen wszystkich elementów ocenienia ciągłego opisanych w kryteriach oceniania.

Pełny opis:

Moduł „Pracownia licencjacka” ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności pracy laboratoryjnej (np. zapoznawanie się z zasadami

dobrej praktyki laboratoryjnej, analitycznej i produkcyjnej; przygotowanie próbek do pomiaru, prowadzenie i planowanie reakcji syntezy złożonych preparatów, zapoznawanie się z aparaturą badawczą i pomiarową i jej możliwościami). Student uczy się korzystania z fachowego oprogramowania i języków programowania (w przypadku obrania zadań o charakterze obliczeniowym). Moduł ten próbuje wpoić konieczność krytycznego spojrzenia na uzyskane wyniki i nauczyć identyfikacji potencjalnych błędów w stosowanej procedurze.

Uwagi:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii, Zakład Chemii Fizycznej:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Sławomir Kula, Anna Świtlicka
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Barbara Feist, Michał Filapek, Monika Geppert-Rybczyńska, Karina Kocot, Katarzyna Kowalska-Szojda, Violetta Kozik, Stanisław Krompiec, Sławomir Kula, Piotr Lodowski, Ewa Malicka, Anna Maroń, Jacek Mularski, Joanna Palion-Gazda, Natalia Pawlik, Justyna Polak, Marcin Rojkiewicz, Maciej Serda, Aneta Słodek, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.