Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM MAGISTERSKIE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-236 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM MAGISTERSKIE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne podczas, których omawiane są metody badawcze oraz sposoby prowadzenia badań realizowanych w ramach poszczególnych prac magisterskich. Omawiane są także rezultaty przeprowadzanych badań i problemy występujące w trakcie ich realizacji.

Tematyka zajęć związana jest bezpośrednio z realizowanymi tematami prac magisterskich i metodami badawczymi, które służą do ich wykonania.

W trakcie zajęć dyplomanci przedstawiają krótką charakterystykę tematów swoich prac magisterskich oraz kolejnych etapów ich realizacji i otrzymanych wyników.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ustalana indywidualnie promotorami, w zależności od tematu realizowanej pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły specjalistyczne dotyczące zagadnień podejmowanych w realizowanej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne

Wymagania merytoryczne:

Podstawowa wiedza z zakresu problemów badawczych związanych z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. Przedstawienie rezultatów prowadzonych badań i ich interpretacja. Samodzielne wykonywanie niezbędnych obliczeń.

Przebieg procesu weryfikacji:

Rozmowa bezpośrednia mająca na celu weryfikację wiedzy związanej z realizowanymi zadaniami oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów badawczych, a także sposobu przedstawiania i interpretacji wyników uzyskanych w trakcie wykonywania pracy.

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik, Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Rozalia Czoik, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka, Lidia Żur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie sposobu weryfikacji efektów kształcenia przewidzianego w module zajęć (kolokwium pisemne).

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne podczas, których omawiane są metody badawcze oraz sposoby prowadzenia badań realizowanych w ramach poszczególnych prac magisterskich. Omawiane są także rezultaty przeprowadzanych badań i problemy występujące w trakcie ich realizacji.

Uwagi:

Sylabus dotyczy magistrantów Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rozalia Czoik
Prowadzący grup: Zbigniew Grobelny, Barbara Hachuła, Joanna Pisarska, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
seminarium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie sposobu weryfikacji efektów kształcenia przewidzianego w module zajęć (kolokwium pisemne).

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne podczas, których omawiane są metody badawcze oraz sposoby prowadzenia badań realizowanych w ramach poszczególnych prac magisterskich. Omawiane są także rezultaty przeprowadzanych badań i problemy występujące w trakcie ich realizacji.

Uwagi:

Sylabus dotyczy magistrantów realizujących pracę dyplomową w Zakładzie Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.