Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - TEORETYCZNE METODY W CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-257 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - TEORETYCZNE METODY W CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wariant modułu: Pracownia magisterska B - Teoretyczne metody w chemii

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Chemia - Moduł pracowni magisterskich

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

1. Opracowywanie przeglądu literaturowego

2. Wykonywanie obliczeń przewidzianych w pracy magisterskiej

3. Przygotowywanie zestawień wyników

4. Analiza wyników

5. Uaktualnienie szczegółowych zadań obliczeniowych w zależności od stopnia realizacji założeń pracy

6. Formułowanie wniosków końcowych

7. Praca redakcyjna nad tekstem pracy magisterskiej

Literatura:

1 L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 2004.

2 Leach, Molecular Modelling: Principles and Applications, Prentice Hall, 2001

3 R. J. Bartlett, M. Musiał, Rev. Mod. Phys., 79, 291 (2007)

Efekty uczenia się:

zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu

uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej oraz opracowuje wyniki badań własnych

i dokonuje krytycznej analizy wyników

przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście

badań o podobnej tematyce

samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest średnią ocen z laboratorium i projektu

Ocenianie ciągłe:

1. Znajomość metod obliczeniowych

2. Umiejętność pracy z systemem operacyjnym i programami obliczeniowymi

3. Umiejętność planowania kolejnych etapów w realizacji pracy magisterskiej

4. Wykonywanie analiz wyników obliczeń.

5. Umiejętność formułowania wniosków.

Każda z umiejętności oceniana jest w skali od 2,0 do 5,0; końcowa ocena jest średnią ze wszystkich ocen

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy magisterskiej

Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią z oceniania ciągłego i prezentacji

Prezentacja:

1. Szczegółowa znajomość metod teoretycznych wykorzystywanych w pracy magisterskiej

2. Rozległa wiedza o badanych układach molekularnych

3. Umiejętność poprawnej interpretacji uzyskiwanych wyników obliczeń

4. Umiejętność przygotowywania i redakcji tekstu pracy magisterskiej

Każdy z punktów 1-4 oceniany jest w skali od 2,0 do 5,0; końcowa ocena jest średnią z ocen częściowych

Student przygotowuje prezentację związaną z finalnymi obliczeniami będącymi treścią pracy magisterskiej a także prezentuje opis zastosowanych metod i finalny przegląd literatury włączony do pracy

Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią z oceniania ciągłego i prezentacji

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Daszykowski, Piotr Lodowski
Prowadzący grup: Michał Daszykowski, Piotr Lodowski, Rafał Podeszwa, Ivana Stanimirova-Daszykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Musiał
Prowadzący grup: Monika Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena jest średnią ocen z laboratorium i projektu.

Pełny opis:

1. Opracowywanie przeglądu literaturowego

2. Wykonywanie obliczeń przewidzianych w pracy magisterskiej

3. Przygotowywanie zestawień wyników

4. Analiza wyników

5. Uaktualnienie szczegółowych zadań obliczeniowych w zależności od stopnia realizacji założeń pracy

6. Formułowanie wniosków końcowych

7. Praca redakcyjna nad tekstem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Musiał
Prowadzący grup: Piotr Lodowski, Monika Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena jest średnią ocen z laboratorium i projektu.

Pełny opis:

1. Wykonywanie obliczeń przewidzianych w pracy magisterskiej

2. Przygotowywanie zestawień wyników

3. Analiza wyników

4. Uaktualnienie szczegółowych zadań obliczeniowych w zależności od stopnia realizacji założeń pracy

5. Formułowanie wniosków końcowych

6. Praca redakcyjna nad tekstem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Musiał
Prowadzący grup: Monika Musiał, Rafał Podeszwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena jest średnią ocen z laboratorium i projektu.

Pełny opis:

1. Wykonywanie obliczeń przewidzianych w pracy magisterskiej

2. Przygotowywanie zestawień wyników

3. Analiza wyników

4. Uaktualnienie szczegółowych zadań obliczeniowych w zależności od stopnia realizacji założeń pracy

5. Formułowanie wniosków końcowych

6. Praca redakcyjna nad tekstem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Musiał
Prowadzący grup: Monika Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Końcowa ocena jest średnią ocen z laboratorium i projektu.

Pełny opis:

1. Wykonywanie obliczeń przewidzianych w pracy magisterskiej

2. Przygotowywanie zestawień wyników

3. Analiza wyników

4. Uaktualnienie szczegółowych zadań obliczeniowych w zależności od stopnia realizacji założeń pracy

5. Formułowanie wniosków końcowych

6. Praca redakcyjna nad tekstem pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.