Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - TEORETYCZNE METODY W CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-257 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - TEORETYCZNE METODY W CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wariant modułu: Pracownia magisterska B - Teoretyczne metody w chemii

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Chemia - Moduł pracowni magisterskich

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

1. Opracowywanie przeglądu literaturowego

2. Wykonywanie obliczeń przewidzianych w pracy magisterskiej

3. Przygotowywanie zestawień wyników

4. Analiza wyników

5. Uaktualnienie szczegółowych zadań obliczeniowych w zależności od stopnia realizacji założeń pracy

6. Formułowanie wniosków końcowych

7. Praca redakcyjna nad tekstem pracy magisterskiej

Literatura:

1 L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa, 2004.

2 Leach, Molecular Modelling: Principles and Applications, Prentice Hall, 2001

3 R. J. Bartlett, M. Musiał, Rev. Mod. Phys., 79, 291 (2007)

Efekty uczenia się:

zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu

uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej oraz opracowuje wyniki badań własnych

i dokonuje krytycznej analizy wyników

przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście

badań o podobnej tematyce

samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena jest średnią ocen z laboratorium i projektu

Ocenianie ciągłe:

1. Znajomość metod obliczeniowych

2. Umiejętność pracy z systemem operacyjnym i programami obliczeniowymi

3. Umiejętność planowania kolejnych etapów w realizacji pracy magisterskiej

4. Wykonywanie analiz wyników obliczeń.

5. Umiejętność formułowania wniosków.

Każda z umiejętności oceniana jest w skali od 2,0 do 5,0; końcowa ocena jest średnią ze wszystkich ocen

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy magisterskiej

Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią z oceniania ciągłego i prezentacji

Prezentacja:

1. Szczegółowa znajomość metod teoretycznych wykorzystywanych w pracy magisterskiej

2. Rozległa wiedza o badanych układach molekularnych

3. Umiejętność poprawnej interpretacji uzyskiwanych wyników obliczeń

4. Umiejętność przygotowywania i redakcji tekstu pracy magisterskiej

Każdy z punktów 1-4 oceniany jest w skali od 2,0 do 5,0; końcowa ocena jest średnią z ocen częściowych

Student przygotowuje prezentację związaną z finalnymi obliczeniami będącymi treścią pracy magisterskiej a także prezentuje opis zastosowanych metod i finalny przegląd literatury włączony do pracy

Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią z oceniania ciągłego i prezentacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.