Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA A - CHEMIA BUDOWLANA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-B-PMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA A - CHEMIA BUDOWLANA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich. Obejmuje właściwości termodynamiczne, akustyczne, powierzchniowe i dielektryczne układów ciekłych.

Pełny opis:
Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii

Zakład Chemii Fizycznej:

W czasie trwania prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu badań. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje

i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Daszykowski, Marzena Dzida, Teresa Kowalska, Jarosław Polański, Rafał Sitko
Prowadzący grup: Michał Daszykowski, Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska, Magdalena Knaś, Teresa Kowalska, Piotr Lodowski, Ewa Malicka, Rafał Podeszwa, Mieczysław Sajewicz, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Beata Zawisza, Edward Zorębski, Lidia Żur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska A stanowi pierwszą z dwóch części poświęconych planowaniu i realizacji pracy magisterskiej. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w

przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i

wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Daszykowski, Marzena Dzida, Teresa Kowalska, Jarosław Polański, Rafał Sitko
Prowadzący grup: Michał Daszykowski, Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska, Izabela Jendrzejewska, Magdalena Knaś, Teresa Kowalska, Violetta Kozik, Piotr Lodowski, Ewa Malicka, Sławomir Michalik, Ewa Pietrasik, Joanna Pisarska, Rafał Podeszwa, Mieczysław Sajewicz, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Barbara Szpikowska-Sroka, Beata Zawisza, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska A stanowi pierwszą z dwóch części poświęconych planowaniu i realizacji pracy magisterskiej. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w

przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i

wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Hachuła, Damian Stachowski
Prowadzący grup: Damian Stachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska A stanowi pierwszą z dwóch części poświęconych planowaniu i realizacji pracy magisterskiej. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w

przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i

wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

W ramach PMA odbywały się również zajęcia z technologii Betonu.

Tematyka zajęć:

Surowce do produkcji betonu : cementy powszechnego użytku

Surowce do produkcji betonu : kruszywa do betonu

Analiza sitową kruszywa do betonu

Zagadnienia podstawowe związane z mieszanką betonową i betonem

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej i formowanie próbek betonu

Charakterystyki podstawowe dla betonu

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej – badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej - badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Zakładowa Kontrola Produkcji zgodnie z norma PN-EN 206

Laboratorium, niepewność pomiaru, sprzęt

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie

Dojrzewanie betonu - obróbka termiczna

Pielęgnacja betonu na budowie

Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Literatura w ramach Technologii Betonu:

□ Grzegorz Bajorek, Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, Polski cement, 2017

□ Z. Sikora, Betonownie. Budowa, eksploatacja, technologia robót, KABE, 2013

□ Sławomir Chłądzyński, Albin Garbacik, Cementy wieloskładnikowe w budownictwie Polski Cement, 2008

□ Krzysztof Zieliński, Podstawy technologii betonu, Politechnika Poznańska, 2012

□ Wiesław Kurdowski , Chemia cementu i betonu, Polski Cement, 2010

□ Paweł Łukowski , Modyfikacja materiałowa betonu, Polski cement, 2016

□ Mariusz Januszewski, Beton towarowy, PWN, 2016

□ Lech Czarnecki, BETON WEDŁUG NORMY PN-EN 206-1 – komentarz, Stowarzyszenie Producentów Cementu

□ Beton w praktyce, Polski Cement

□ Jacek Śliwiński, Beton zwykły - projektowanie i podstawowe właściwości Polski Cement

□ A.M. Neville, Właściwości Betonu, Polski Cement, 2013

□ Krzysztof Kuniczuk, Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Polski Cement,

2011

□ Janusz Szwabowski, Jacek Gołaszewski, Technologia betonu samozagęszczalnego

Polski Cement, 2010

□ Andrzej Więckowski, Transport mieszanki betonowej, Politechnika Krakowska, 2013

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Hachuła, Damian Stachowski
Prowadzący grup: Damian Stachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska A stanowi pierwszą z dwóch części poświęconych planowaniu i realizacji pracy magisterskiej. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w

przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i

wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

W ramach PMA odbywały się również zajęcia z technologii Betonu.

Tematyka zajęć:

Surowce do produkcji betonu : cementy powszechnego użytku

Surowce do produkcji betonu : kruszywa do betonu

Analiza sitową kruszywa do betonu

Zagadnienia podstawowe związane z mieszanką betonową i betonem

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej i formowanie próbek betonu

Charakterystyki podstawowe dla betonu

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej – badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej - badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Zakładowa Kontrola Produkcji zgodnie z norma PN-EN 206

Laboratorium, niepewność pomiaru, sprzęt

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie

Dojrzewanie betonu - obróbka termiczna

Pielęgnacja betonu na budowie

Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Literatura w ramach Technologii Betonu:

□ Grzegorz Bajorek, Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, Polski cement, 2017

□ Z. Sikora, Betonownie. Budowa, eksploatacja, technologia robót, KABE, 2013

□ Sławomir Chłądzyński, Albin Garbacik, Cementy wieloskładnikowe w budownictwie Polski Cement, 2008

□ Krzysztof Zieliński, Podstawy technologii betonu, Politechnika Poznańska, 2012

□ Wiesław Kurdowski , Chemia cementu i betonu, Polski Cement, 2010

□ Paweł Łukowski , Modyfikacja materiałowa betonu, Polski cement, 2016

□ Mariusz Januszewski, Beton towarowy, PWN, 2016

□ Lech Czarnecki, BETON WEDŁUG NORMY PN-EN 206-1 – komentarz, Stowarzyszenie Producentów Cementu

□ Beton w praktyce, Polski Cement

□ Jacek Śliwiński, Beton zwykły - projektowanie i podstawowe właściwości Polski Cement

□ A.M. Neville, Właściwości Betonu, Polski Cement, 2013

□ Krzysztof Kuniczuk, Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Polski Cement,

2011

□ Janusz Szwabowski, Jacek Gołaszewski, Technologia betonu samozagęszczalnego

Polski Cement, 2010

□ Andrzej Więckowski, Transport mieszanki betonowej, Politechnika Krakowska, 2013

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Hachuła, Damian Stachowski
Prowadzący grup: Barbara Hachuła, Damian Stachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska A stanowi pierwszą z dwóch części poświęconych planowaniu i realizacji pracy magisterskiej. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w

przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i

wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

W ramach PMA odbywały się również zajęcia z technologii Betonu.

Tematyka zajęć:

Surowce do produkcji betonu : cementy powszechnego użytku

Surowce do produkcji betonu : kruszywa do betonu

Analiza sitową kruszywa do betonu

Zagadnienia podstawowe związane z mieszanką betonową i betonem

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej i formowanie próbek betonu

Charakterystyki podstawowe dla betonu

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej – badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka

Wykonywanie zarobów mieszanki betonowej - badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Zakładowa Kontrola Produkcji zgodnie z norma PN-EN 206

Laboratorium, niepewność pomiaru, sprzęt

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie

Dojrzewanie betonu - obróbka termiczna

Pielęgnacja betonu na budowie

Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Literatura w ramach Technologii Betonu:

□ Grzegorz Bajorek, Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, Polski cement, 2017

□ Z. Sikora, Betonownie. Budowa, eksploatacja, technologia robót, KABE, 2013

□ Sławomir Chłądzyński, Albin Garbacik, Cementy wieloskładnikowe w budownictwie Polski Cement, 2008

□ Krzysztof Zieliński, Podstawy technologii betonu, Politechnika Poznańska, 2012

□ Wiesław Kurdowski , Chemia cementu i betonu, Polski Cement, 2010

□ Paweł Łukowski , Modyfikacja materiałowa betonu, Polski cement, 2016

□ Mariusz Januszewski, Beton towarowy, PWN, 2016

□ Lech Czarnecki, BETON WEDŁUG NORMY PN-EN 206-1 – komentarz, Stowarzyszenie Producentów Cementu

□ Beton w praktyce, Polski Cement

□ Jacek Śliwiński, Beton zwykły - projektowanie i podstawowe właściwości Polski Cement

□ A.M. Neville, Właściwości Betonu, Polski Cement, 2013

□ Krzysztof Kuniczuk, Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Polski Cement,

2011

□ Janusz Szwabowski, Jacek Gołaszewski, Technologia betonu samozagęszczalnego

Polski Cement, 2010

□ Andrzej Więckowski, Transport mieszanki betonowej, Politechnika Krakowska, 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.