Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S3-SD.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

Obowiązują treści będące przedmiotem pracy doktorskiej.

Formułowanie celów badawczych oraz opisywanie zagadnień badawczych będących przedmiotem pracy doktorskiej. Opracowanie, analiza oraz prezentacja ustna uzyskanych wyników. Przegląd literatury. Przygotowanie konspektu i pisanie pracy doktorskiej. Prowadzenie dyskusji naukowych. Tworzenie poprawnych prezentacji multimedialnych na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej.

Literatura:

Zakład Chemii Fizycznej:

1. H.F. Ebel, C. Bliefert, W.E. Russey, The art of scientific writing. From student reports to professional publications in chemistry and related fields, VCH, Weinheim, 1987.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. Publikacje naukowe oraz pozycje książkowe związane z realizowanym tematem rozprawy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Fizycznej:

W czasie trwania zajęć seminaryjnych prowadzący sprawdza pracę doktoranta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego. Średnia arytmetyczna ocen wszystkich elementów zawartych w kryteriach oceny.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra - doktorant samodzielnie rozwiązuje problemy naukowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią; tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej.

Ocena dobra - doktorant z niewielką pomocą prowadzącego rozwiązuje problemy naukowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią; tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, popełnia nieliczne błędy.

Ocena dostateczna - doktorant z pomocą prowadzącego rozwiązuje problemy naukowe, biernie uczestniczy w zajęciach, formułuje częściowo poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią; z pomocą prowadzącego tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej.

Ocena niedostateczna - doktorant nie rozumie pytań, nie podejmuje dyskusji, odpowiada nie na temat; nie potrafi przygotować prezentacji multimedialnej na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krompiec, Jarosław Polański
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Mirosław Chorążewski, Violetta Kozik, Robert Musioł, Ewa Schab-Balcerzak, Rafał Sitko, Beata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)