Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY - TERAPIE PRZYSZŁOŚCI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S3-TP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WYKŁAD SPECJALISTYCZNY - TERAPIE PRZYSZŁOŚCI
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kierunek: CHEMIA

Studia III stopnia, stacjonarne doktoranckie

Zajęcia: wykład

Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe

W ramach wykładu doktoranci poznają aktualne badania związane z poszukiwaniem innowacyjnych metod leczenia jak terapie celowane, genowe, leki biologiczne.

Pełny opis:

1. Rozwój metod leczenia na przykładzie terapii fotodynamicznej. Fotouczulacze i reakcje zachodzące podczas naświetlania. Kombinowane terapie fotodynamiczne. Fotoimmunoterapia.

2. Terapie celowane i nowe cele molekularne w leczeniu nowotworów. Kinazy tyrozynowe oraz ich znaczenie farmakologiczne. Szlaki sygnałowe w komórkach.

3. Aktualny rozwój badań genetycznych, podstawy chorób genetycznych oraz metody ich wykrywania i leczenia. DNA jako lek i problemy stosowania. Najnowsze trendy w terapiach genowych, aktualne badania kliniczne.

4. Biofarmaceutyki problemy otrzymywania oraz aspekty prawne. Przeciwciała, komórki macierzyste, inżynieria tkankowa oraz ich zastosowania. Przyszłość biofarmacji.

Literatura:

1. T. Dingermann, W. Kreis, H. Rimpler, I. Zundorf Biologia farmaceutyczna, MedPharm Polska, 2012

2. Materiały przekazane w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Ma zaawansowaną i szczegółową wiedzę dotyczącą aktualnych badań klinicznych z wykorzystaniem omawianych grup leków.

• Zna możliwości i ograniczenia nowoczesnej medycyny.

Umiejętności:

• Potrafi wykorzystać wiedzę z innych dziedzin naukowych dla zrozumienia aktualnych problemów medycyny.

• Rozumie istotę dziedziczenia, chorób genetycznych, nowotworzenia i nieinwazyjnych metod leczenia.

Kompetencje społeczne:

• Rozwija horyzonty intelektualne i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych oraz dokształcania również w innych dziedzinach. .

• Rozumie wpływ współczesnych teorii naukowych na rozwój medycyny.

• Rozumie ograniczenia nowoczesnej medycyny oraz dylematy moralne z tym związane.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny:

Ocena bardzo dobra – doktorant posiada wiedzę z zakresu genetyki, mutacji, nowotworzenia. Potrafi wskazać nowe metody terapeutyczne oraz ich ograniczenia. Potrafi omówić aktualne badania nowych leków i oszacować dalsze kierunki rozwoju medycyny.

Ocena dobra – doktorant posiada wiedzę z zakresu genetyki, mutacji, nowotworzenia. Potrafi wskazać nowe metody terapeutyczne oraz ich ograniczenia. Potrafi omówić aktualne badania nowych leków i oszacować dalsze kierunki rozwoju medycyny. Doktorant popełnia błędy w mniej istotnych zagadnieniach.

Ocena dostateczna – doktorant posiada podstawową wiedzę dotyczącą genetyki, nowotworzenia, rozumie podstawowe założenia terapii celowanych ale nie potrafi poprawnie połączyć ich z możliwościami leczenia.

Ocena niedostateczna – doktorant nie zna i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć z zakresu genetyki, nowotworzenia oraz badania leków.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.