Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrologia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-213 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Petrologia 1
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Moduł Petrologia 1 ma umożliwić studentowi poznanie przydatnych identyfikacyjnie zachowań optycznych kryształów, zapoznać go z charakterystycznymi właściwościami optycznymi najważniejszych minerałów skałotwórczych, a na tej bazie nauczyć go posługiwania się mikroskopem petrograficznym, podstawowym narzędziem służącym geologowi do dokładniejszego poznawania minerałów i skał. Umiejętność posługiwania się mikroskopem petrograficznym da studentowi konieczne narzędzie do gromadzenia fundamentalnych informacji o minerałach skałotwórczych i tworzonych przez nie skałach. Poznanie dotychczasowego dorobku petrologii pozwoli mu właściwie ocenić znaczenie pozyskiwanych mikroskopowo informacji, jak też danych zbieranych innymi metodami. Dlatego też przekazane zostaną mu fundamentalne informacje tyczące właściwości minerałów skałotwórczych i ich roli w cyklu skalnym.

Pełny opis:

1. Petrologia i jej początki.

2. Metody badań petrologicznych.

3. Cykl skalny a teoria pancykliczności.

4. Minerały skałotwórcze.

5. Właściwości optyczne jako narzędzie identyfikacji minerałów skałotwórczych.

6. Systematyka skał.

7. Wietrzenie i jego produkty.

8. Dyferencjacja sedymentacyjna i jej konsekwencje.

9. Genetyczna klasyfikacja skał osadowych.

10. Budowa skał osadowych.

11. Diageneza skał osadowych.

12. Magmy i lawy.

13. Skały piroklastyczne.

14. Podstawy krystalizacji stopów krzemianowych.

15. Budowa skał magmowych.

Literatura:

1. Manecki A., Muszyński M., Przewodnik do petrografii, AGH, Kraków, 2008 r.

2. Borkowska M., Smulikowski K., Minerały skałotwórcze, Wyd. Geol., Warszawa 1973.

3. Łapot W., Kozłowski K., Petrografia skal osadowych, UŚ, Katowice 1990.

4. Majerowicz A., Wierzchołowski B., Petrologia skał magmowych. Wyd. Geol. Warszawa 1990.

5. Ryka W., Maliszewska A., Słownik petrograficzny. Wyd. Geol., Warszawa. 1982.

6. Hibbard M.J., Petrography to Petrogenesis. New Jersey, 1995

Efekty uczenia się:

- rozumienie funkcjonowania podstawowych praw optyki w świecie kryształów

- rozumienie typowych zachowań optycznych kryształów prześwietlanych światłem spolaryzowanym

- umiejętność mikroskopowego postrzegania przydatnych identyfikacyjnie reakcji optycznych minerałów prześwietlanych światłem spolaryzowanym

- zapamiętanie reakcji optycznych charakteryzujących najważniejsze minerały skałotwórcze

- umiejętność mikroskopowej identyfikacji około 30 minerałów

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. Czas trwania kolokwium: 30 minut. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Łapot
Prowadzący grup: Włodzimierz Łapot, Krzysztof Szopa, Roman Włodyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady:

kolokwium pisemne


Ćwiczenia:

kolokwium praktyczne


Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i ćwiczeń.


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Łapot
Prowadzący grup: Aleksandra Gawęda, Włodzimierz Łapot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Łapot
Prowadzący grup: Aleksandra Gawęda, Włodzimierz Łapot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Łapot
Prowadzący grup: Włodzimierz Łapot, Rafał Warchulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawęda, Włodzimierz Łapot
Prowadzący grup: Włodzimierz Łapot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.