Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Górnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-215 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Górnictwo
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Geologia dynamiczna, Geologia historyczna

Skrócony opis:

podstawowe pojęcia z zakresu górnictwa. Schemat funkcjonowania zakładu górniczego, rodzaje wyrobisk i ich zadania, rodzaje obudów i warunki ich stosowania, sposoby i systemy eksploatacji złóż, metody urabiania kopaliny, transport w zakładach górniczych - odstawa, przewóz i ciągnienie, wentylacja wyrobisk górniczych, kierunki rozwoju i współczesne problemy górnictwa.

Pełny opis:

Moduł Górnictwo ma umożliwić studentowi nabycie wiedzy o sposobach i metodach eksploatacji złóż. Student powinien poznać schemat funkcjonowania zakładu górniczego, rodzaje wyrobisk i ich zadania, rodzaje obudów i warunki ich stosowania, sposoby i systemy eksploatacji złóż, metody urabiania kopaliny oraz transport w zakładach górniczych. Powinien także poznać zagadnienia dotyczące podstawowych zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne i społeczne. Dzięki temu student ma uzyskać podstawową wiedzę na temat znaczenia górnictwa w naukach geologicznych i środowisku oraz kierunków rozwoju i współczesnych problemów górnictwa.

Literatura:

T. I-IV. Pr. zbiorowa, 1975. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Górnictwo węglowe XXI wieku. Pr. zbiorowa, 1990. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu modułu:

zna sposoby i metody eksploatacji złóż kopalin

zna podstawowe pojęcia z zakresu górnictwa

rozumie schemat funkcjonowania zakładu górniczego

rozumie warunki eksploatacji górniczej w zależności od zagrożeń naturalnych i kwestii środowiskowych

posiada umiejętność rozróżniania stosowanych systemów eksploatacji kopalin w zależności od formy i budowy złoża

opanował sposoby zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w aspekcie pogarszających się warunków geologicznych

potrafi szacować znaczenie i rolę transportu w funkcjonowaniu zakładu górniczego

rozumie kierunki perspektyw górnictwa w aspekcie nowych technologii eksploatacji i bezpieczeństwa pracy

postępuje zgodnie z zasadami etyki ekologicznej, ma świadomość istniejących unormowań prawnych w geologii i przestrzega ich

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz z laboratorium; warunkiem uzyskania zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3,0) z każdego elementu modułu, do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z laboratorium

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior
Prowadzący grup: Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz z laboratorium; warunkiem uzyskania zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3,0) z każdego elementu modułu, do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z laboratorium

Pełny opis:

Moduł Górnictwo ma umożliwić studentowi nabycie wiedzy o sposobach i metodach eksploatacji złóż. Student powinien poznać schemat funkcjonowania zakładu górniczego, rodzaje wyrobisk i ich zadania, rodzaje obudów i warunki ich stosowania, sposoby i systemy eksploatacji złóż, metody urabiania kopaliny oraz transport w zakładach górniczych. Powinien także poznać zagadnienia dotyczące podstawowych zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne i społeczne. Dzięki temu student ma uzyskać podstawową wiedzę na temat znaczenia górnictwa w naukach geologicznych i środowisku oraz kierunków rozwoju i współczesnych problemów górnictwa.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Jarosław Badera, Stanisław Ćmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.