Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Hydrogeologia i geologiczna obsługa wierceń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-293 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Hydrogeologia i geologiczna obsługa wierceń
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie wiertnictwa , hydrogeologii i geologii inżynierskiej

Skrócony opis:

Ćwiczenia zapoznają studentów ze sposobami odwadniania kopalń odkrywkowych i problemami powstającymi w trakcie projektowania i realizacji odwadniania. Uczą projektowania studni odwadniających i eksploatacyjnych. Zapoznają z badaniami i pomiarami wykonywanymi dla celów monitoringu wód podziemnych oraz kartowania hydrogeologicznego. Zapoznają ze sprzętem wiertniczym oraz obowiązkami geologa w obsłudze wierceń.

Pełny opis:

W ramach realizacji modułu Ćwiczenia terenowe z hydrogeologii i geologicznej obsługi wierceń student powinien zapoznać się z w terenie z systemami odwadniania kopalń odkrywkowych, konstrukcjami studni odwadniających i eksploatacyjnych, poznać zasady i metody badań terenowych realizowanych w ramach monitoringu wód podziemnych. Zapoznać się i praktycznie wykonać pomiary hydrometrycznych w ciekach powierzchniowych. Powinien też zapoznać się i potrafić wykonać badania współczynnika filtracji strefy aeracji i saturacji przy pomocy podstawowych polowych metod jego oznaczania. Powinien także posiadać podstawową wiedzę w zakresie kartowania hydrogeologicznego i umiejętność graficznej interpretacji wyników prac terenowych. W aspekcie wiertniczym ćwiczeń powinien zapoznać się w terenie z podstawowymi, najczęściej stosowanymi typami wiertnic i sprzętu specjalistycznego oraz zagospodarowaniem i organizacją wiertni. Powinien także znać zasady i posiadać umiejętność samodzielnego wykonania schematu konstrukcji otworu wiertniczego w nawiązaniu do określonego profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych, znać znaczenie i obowiązki geologa w obsłudze wierceń.

Literatura:

A.Gonet, J.Macuda, L.Zawisza, R.Duda, J.Porwisz – Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011

A. Macioszczyk (red) - Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

A. Tkaczenko – Budowa studzien wierconych cz.I Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971

A. Tkaczenko – Budowa studzien wierconych cz.II Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1973

A. Tkaczenko – Budowa studzien wierconych cz.III Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1974

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U Nr 288

Efekty uczenia się:

Zna systemy odwadniania kopalń odkrywkowych i potrafi zaprojektować konstrukcje studni odwadniających i eksploatacyjnych.

Realizuje w terenie badania monitoringowe wód podziemnych oraz pomiary hydrometryczne w ciekach powierzchniowych.

Potrafi wykonać oznaczanie współczynnika filtracji strefy aeracji i saturacji.

Posiada podstawową wiedzę w zakresie kartowania hydrogeologicznego

Zna podstawowe typy wiertnic oraz ich parametry.

Zna obowiązki geologa w obsłudze wierceń

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wystawiana na podstawie ilości punktów uzyskanych z przedstawionego projektu geologiczno-technicznego otworu studziennego, oceny notatnika terenowego, oceny ze sprawozdań z prac oraz punktów uzyskanych z obrony projektu. Uzyskane punkty sumuje się do 24 punktów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Hanna Rubin, Krystyn Rubin, Sławomir Sitek, Piotr Siwek, Andrzej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Hanna Rubin, Krystyn Rubin, Sławomir Sitek, Piotr Siwek, Andrzej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Krystyn Rubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.