Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Górnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-294 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Górnictwo
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Górnictwo, Wiertnictwo, Geologia dynamiczna, Geologia historyczna

Skrócony opis:

eksploatacja rud miedziowo-srebrowych rejonu Lubin-Polkowice (podziemna systemem komorowo-filtrowym), węgla brunatnego w rejonie Turoszowa (wielopoziomowa, odkrywkowa systemem KTZ) oraz wybranych surowców skalnych (m. in. podziemna anhydrytu i odkrywkowa bazaltu). Aspekty działalności górniczej: systemy udostępniania i eksploatacji złóż, przeróbka kopalin, wpływ na środowisko naturalne. Rola geologa w rozpoznawaniu złoża, projektowaniu eksploatacji, gospodarce zasobami i ocenie konfliktu ze środowiskiem. Zwiedzanie wyrobisk eksploatacyjnych oraz obiektów przemysłowych (zakłady przeróbki, osadniki). Zapoznawanie się z maszynami wiertniczymi, urabiającymi, transportowymi oraz infrastrukturą techniczną zakładów górniczych.

Pełny opis:

Moduł Górnictwo (ćwiczenia terenowe) ma umożliwić studentowi praktyczną orientację w zakresie podstawowych systemów eksploatacji poszczególnych grup surowców: ropy naftowej i gazu ziemnego (wiertnictwo górnicze), węgla kamiennego (górnictwo podziemne), brunatnego (wielopoziomowa, odkrywkowa systemem KTZ) oraz wybranych surowców chemicznych i skalnych (m. in. podziemna soli i odkrywkowa wapieni) a także w zakresie zakładania i użytkowania podziemnych magazynów paliw płynnych i gazu. Student powinien także poznać aspekty działalności górniczej: systemy udostępniania i eksploatacji złóż, przeróbkę kopalin oraz wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu student ma uzyskać wiedzę praktyczną na temat roli i znaczenia górnictwa w gospodarce lokalnej (na poziomie wybranego regionu) oraz w skali całego kraju (globalnej).

Literatura:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z kolokwium pisemnego oraz zaliczenia mapy, notatnika terenowego i dokumentacji terenowej (karty informacyjnej złoża).

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

1. zna warunki eksploatacji górniczej oraz urządzeń technicznych zakładów górniczych

2. zna aspekty działalności górniczej: systemów udostępniania i eksploatacji złóż, przeróbki kopalin, wpływu na środowisko naturalne

3. rozumie rolę geologa w rozpoznawaniu złoża, prowadzeniu eksploatacji, gospodarce zasobami i ocenie konfliktu ze środowiskiem

4. potrafi umiejscowić górnictwo w systemie gospodarczym i środowiskowym wybranego regionu Polski

5. ocenia wpływ eksploatacji na środowisko naturalne i człowieka

identyfikuje w terenie surowce mineralne, skały płonne, minerały oraz struktury tektoniczne

6. umie prowadzić dziennik terenowy

7. wykazuje aktywną postawę w stosunku do korzystania ze wskazówek prowadzących/opiekunów podczas zajęć laboratoryjnych/terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny końcowej modułu: ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z kolokwium pisemnego oraz zaliczenia mapy, notatnika terenowego i dokumentacji terenowej (karty informacyjnej złoża).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kędzior
Prowadzący grup: Jerzy Cabała, Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior, Lesław Teper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z kolokwium pisemnego oraz zaliczenia mapy, notatnika terenowego i dokumentacji terenowej (karty informacyjnej złoża).

Pełny opis:

Moduł Górnictwo (ćwiczenia terenowe) ma umożliwić studentowi praktyczną orientację w zakresie podstawowych systemów eksploatacji poszczególnych grup surowców: ropy naftowej i gazu ziemnego (wiertnictwo górnicze), węgla kamiennego (górnictwo podziemne), brunatnego (wielopoziomowa, odkrywkowa systemem KTZ) oraz wybranych surowców chemicznych i skalnych (m. in. podziemna soli i odkrywkowa wapieni) a także w zakresie zakładania i użytkowania podziemnych magazynów paliw płynnych i gazu. Student powinien także poznać aspekty działalności górniczej: systemy udostępniania i eksploatacji złóż, przeróbkę kopalin oraz wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu student ma uzyskać wiedzę praktyczną na temat roli i znaczenia górnictwa w gospodarce lokalnej (na poziomie wybranego regionu) oraz w skali całego kraju (globalnej).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Stanisław Ćmiel, Zbigniew Mirkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Stanisław Ćmiel, Sławomir Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Ćmiel
Prowadzący grup: Krzysztof Jochymczyk, Marta Kondracka, Katarzyna Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Teper
Prowadzący grup: Jarosław Badera, Lesław Teper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
ćwiczenia terenowe - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.