Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-BM-N1-ZK14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Rok
Prowadzący grup: Damian Rok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test sprawdzający poziom uzyskanej wiedzy. Test zawiera 40 pytań obejmujących tematykę każdego z omawianych zagadnień.

Podstawą przystąpienia do testu końcowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z realizowanego zadania praktycznego z wykorzystaniem

algorytmu z zakresu dokumentowania zdarzeń w systemach elektronicznych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testów szczątkowych.

Pełny opis:

Prowadzenie zajęć składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończenie każdego z etapów części teoretycznej jest

weryfikowane testem częściowym przeprowadzonym w narzędziu elektronicznym. Część praktyczna zajęć obejmuje posługiwanie się

narzędziem elektronicznym e-CZK przeznaczonym do dokumentowania zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego z jednoczesnym

wykorzystywaniem dostępnych algorytmów. Ponadto student w trakcie praktycznej realizacji zadania musi się wykazać umiejętnością logicznego myślenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)