Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-BM-S1-PBMP14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej z egzaminu i z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi uwarunkowaniami, celami i etapami polityki bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w okresie pozimnowojennym realizowanymi na kierunku zachodnim i wschodnim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Stolarczyk
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska, Mieczysław Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zajęć - na podstawie przygotowania do zajęć/ kolokwium zaliczeniowego

Ocena z egzaminu złożonego z 3 pytań ogólnych i 5 szczegółowych


Pełny opis:

Studenci po zakończeniu cyklu mają wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, potrafią wieloaspektowo zdefiniować kategorię bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, a także scharakteryzować główne determinanty wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe Polski po 1990 roku, jak również udział Polski w sojuszach i organizacjach wpływających na bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, energetyczne i polityczne oraz stosunki bilateralne i multilateralne Polski z państwami bliższego i dalszego sąsiedztwa w kontekście polityki bezpieczeństwa naszego kraju. Student potrafi także na podstawie pozyskanej wiedzy i informacji formułować własne prognozy oraz określać wyzwania, szanse i zagrożenia w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa RP.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Łapaj-Kucharska
Prowadzący grup: Justyna Łapaj-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zajęć - na podstawie przygotowania do zajęć/ kolokwium zaliczeniowego

Ocena z egzaminu złożonego z 3 pytań ogólnych i 5 szczegółowych


Pełny opis:

Studenci po zakończeniu cyklu mają wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, potrafią wieloaspektowo zdefiniować kategorię bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, a także scharakteryzować główne determinanty wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe Polski po 1990 roku, jak również udział Polski w sojuszach i organizacjach wpływających na bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, energetyczne i polityczne oraz stosunki bilateralne i multilateralne Polski z państwami bliższego i dalszego sąsiedztwa w kontekście polityki bezpieczeństwa naszego kraju. Student potrafi także na podstawie pozyskanej wiedzy i informacji formułować własne prognozy oraz określać wyzwania, szanse i zagrożenia w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa RP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.