Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie się w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-N1-KWO15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie się w organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen z ćwiczeń i egzaminu. Na koniec semestru student jest zobowiązany przystąpić do kolokwium zaliczeniowego oraz egzaminu. Forma egzaminu ustalana jest w zależności od wielkości grupy: pisemna lub ustna.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych różnic między zasadami komunikowania się w różnych sytuacjach i różnego rodzaju grupach i instytucjach.

Praktyczną konsekwencją jest wykształcenie u studentów kompetencji skutecznego komunikowania się w organizacjach formalnych i grupach nieformalnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów.

Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji.

Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania w wybranej organizacji.

Kolokwium zaliczeniowe.

Egzamin ustny lub pisemny w zależności od ilości studentów.


wymagania merytoryczne:

Znajomość zasad komunikowania w organizacjach różnego typu, umiejętność diagnozowania problemów komunikacyjnych oraz ich przezwyciężania, umiejętność wdrażania systemów komunikacyjnych w organizacjach różnego rodzaju.


kryteria oceny:

Znajomość teorii z zakresu komunikowania organizacyjnego.

Zaprezentowanie systemu komunikacyjnego wybranej organizacji.

Aktywność na większości zajęć, udział w dyskusjach.

Umiejętność zaproponowania rozwiązań mających udoskonalić systemy komunikowania organizacyjnego w instytucjach różnego rodzaju.

Kolokwium zaliczeniowe – ocena pozytywna – 50 proc.+1 możliwych punktów.Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych różnic między zasadami komunikowania się w różnych sytuacjach i różnego rodzaju grupach i instytucjach. Praktyczną konsekwencją jest wykształcenie u studentów kompetencji skutecznego komunikowania się w organizacjach formalnych i grupach nieformalnych.

Egzamin:

Przygotowanie własne studenta obejmuje studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie do egzaminu oraz opracowanie systemu komunikowania się w wybranym rodzaju organizacji.

Ćwiczenia:

Praca własna studenta obejmuje zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu. Ponadto student powinien regularnie przygotowywać się do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, brać aktywny udział w proponowanych przez prowadzących formach doskonalenia umiejętności praktycznych. Praca własna studenta obejmuje również przygotowanie modelu komunikacji w wybranej przez siebie rodzaju organizacji i zaprezentowaniu go na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przygotowanie do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów.

Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji.

Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania w wybranej organizacji.

Kolokwium zaliczeniowe.

Egzamin ustny lub pisemny w zależności od ilości studentów.

Średnia z zaliczenia ćwiczeń oraz z oceny z egzaminu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych różnic między zasadami komunikowania się w różnych sytuacjach i różnego rodzaju grupach i instytucjach. Praktyczną konsekwencją jest wykształcenie u studentów kompetencji skutecznego komunikowania się w organizacjach formalnych i grupach nieformalnych.

Egzamin:

Przygotowanie własne studenta obejmuje studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia:

Praca własna studenta obejmuje zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu. Ponadto student powinien regularnie przygotowywać się do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, brać aktywny udział w proponowanych przez prowadzących formach doskonalenia umiejętności praktycznych. Praca własna studenta obejmuje również przygotowanie modelu komunikacji w wybranej przez siebie rodzaju organizacji i zaprezentowaniu go na zajęciach.

Uwagi:

Tematy prezentacji muszą być uzgadniane z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przygotowanie do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów.

Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji.

Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania w wybranej organizacji.

Kolokwium zaliczeniowe.

Egzamin ustny lub pisemny w zależności od ilości studentów.

Średnia z zaliczenia ćwiczeń oraz z oceny z egzaminu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych różnic między zasadami komunikowania się w różnych sytuacjach i różnego rodzaju grupach i instytucjach. Praktyczną konsekwencją jest wykształcenie u studentów kompetencji skutecznego komunikowania się w organizacjach formalnych i grupach nieformalnych.

Egzamin:

Przygotowanie własne studenta obejmuje studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia:

Praca własna studenta obejmuje zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu. Ponadto student powinien regularnie przygotowywać się do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, brać aktywny udział w proponowanych przez prowadzących formach doskonalenia umiejętności praktycznych. Praca własna studenta obejmuje również przygotowanie modelu komunikacji w wybranej przez siebie rodzaju organizacji i zaprezentowaniu go na zajęciach.

Uwagi:

Tematy prezentacji muszą być uzgadniane z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przygotowanie do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów.

Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji.

Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania w wybranej organizacji.

Kolokwium zaliczeniowe.

Egzamin ustny lub pisemny w zależności od ilości studentów.

Średnia z zaliczenia ćwiczeń oraz z oceny z egzaminu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych różnic między zasadami komunikowania się w różnych sytuacjach i różnego rodzaju grupach i instytucjach. Praktyczną konsekwencją jest wykształcenie u studentów kompetencji skutecznego komunikowania się w organizacjach formalnych i grupach nieformalnych.

Egzamin:

Przygotowanie własne studenta obejmuje studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia:

Praca własna studenta obejmuje zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu. Ponadto student powinien regularnie przygotowywać się do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, brać aktywny udział w proponowanych przez prowadzących formach doskonalenia umiejętności praktycznych. Praca własna studenta obejmuje również przygotowanie modelu komunikacji w wybranej przez siebie rodzaju organizacji i zaprezentowaniu go na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przygotowanie do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów.

Ocena wystąpień studentów na temat sposobów komunikowania się w wybranej organizacji.

Ocena pracy semestralnej na temat komunikowania w wybranej organizacji.

Kolokwium zaliczeniowe.

Egzamin ustny lub pisemny w zależności od ilości studentów.

Średnia z zaliczenia ćwiczeń oraz z oceny z egzaminu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie podstawowych różnic między zasadami komunikowania się w różnych sytuacjach i różnego rodzaju grupach i instytucjach. Praktyczną konsekwencją jest wykształcenie u studentów kompetencji skutecznego komunikowania się w organizacjach formalnych i grupach nieformalnych.

Egzamin:

Przygotowanie własne studenta obejmuje studiowanie zalecanej literatury, przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia:

Praca własna studenta obejmuje zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu. Ponadto student powinien regularnie przygotowywać się do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, brać aktywny udział w proponowanych przez prowadzących formach doskonalenia umiejętności praktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.