Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-N1-P116 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bernard Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Praktyka - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Grzonka
Prowadzący grup: Bernard Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Praktyka - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Praktyka jest zaliczana na podstawie wypełnionego i potwierdzonego w instytucji, w której była realizowana praktyka - raportu z praktyki. Studenci wykonujący pracę zawodową związaną ze studiowanym kierunkiem, mogą zaliczyć praktykę na tej podstawie, przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt - po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana.

Pełny opis:

Program praktyki obejmuje dwie sfery działalności instytucji, w której student odbywa praktykę:

1. Sferę techniczno-organizacyjną,

2. Sferę merytoryczną.

W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji,

b) zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

c) zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji i archiwizacji dokumentów,

d) uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

e) wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę.

W ramach sfery merytorycznej student powinien:

a) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,

b) zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji,

c) uczestniczyć w przygotowywaniu projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

d) uczestniczyć w merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

e) wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę.

Praktyka ma na celu:

Cele ogólne:

Poszerzyć umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych w instytucji, pracy w zespole, umiejętności analityczne, organizacyjne, negocjacyjne etc.,

Uświadomić wartość refleksyjnego i twórczego stosunku do pracy,

Rozwinąć umiejętności aktywnego, kompleksowego poszukiwania informacji niezbędnych do uzyskania pełnej wiedzy o problemach związanych funkcjonowaniem organizacji i jej otoczenia zewnętrznego;

Umożliwić studentom praktyczne działanie, wypróbowanie swych umiejętności i skorygowanie ewentualnych pomyłek z pomocą osoby nadzorującej;

Rozwinąć wiedzę teoretyczną umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w tracie studiów w praktyce;

Zachęcić do samodzielnego wykonywania pracy przy pomocy poznanych podczas praktyki metod;

Uzmysłowić odpowiedzialność za powierzone mu zadania;

Motywować studentów do stałego pogłębiania wiedzy i podnoszenia poziomu umiejętności oraz kompetencji społecznych szczególnie ważnych w pracy zawodowej.

Cele szczegółowe

Obserwacje warsztatu pracy wybranej osoby lub działu,

Kreowanie informacji w procesie kształtowaniu wizerunku lub zdobywanie informacji, wybór gatunku wypowiedzi i praca nad tekstem dziennikarskim, reklamowym lub z zakresu public relations,

Poznanie praktycznych zasad redagowania materiału dziennikarskiego i/lub wszelkich działań komunikacyjnych właściwych dla typu działalności prowadzonej w miejscu odbywania praktyki (np. w przypadku redakcji prasowej lub nowych mediów - programu telewizyjnego i radiowego oraz komponowania zawartości gazety, portalu internetowego lub programu, w zależności od miejsca praktyki).

Obserwacja wszystkich etapów pracy nad kształtowaniem komunikatu oraz funkcjonowanie procesu komunikowania.

Samodzielne przygotowanie materiału dziennikarskiego lub projektu kampanii komunikacyjnej – odpowiednio do miejsca odbywania praktyki.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bernard Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Praktyka - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Grzonka
Prowadzący grup: Bernard Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Grzonka
Prowadzący grup: Bernard Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.