Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polski system medialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-N1-PSM12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski system medialny
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Moduł System medialny w Polsce ma umożliwić studentowi opanować metodologię poznania w zakresie systemowej analizy przestrzeni medialnej i komunikacyjnej w Polsce w poszczególnych fazach ich przekształceń. Dzięki temu student powinien uzyskać lepsze zrozumienie procesów transformacji systemu medialnego w Polsce na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Złożoność procesów zachodzących w systemach medialnych mających wielorakie pochodzenie i uwarunkowania, wymaga pokazania w szerszym kontekście przekształceń ustrojowych i doktryn medialnych i ich pływ na funkcjonowanie poszczególnych struktur mediów periodycznych w Polsce. Ważnym jest przedstawienie istoty rynkowości i komercjalizacji mediów. Zrozumienie tych procesów pozwoli studentom poznać specyfikę poszczególnych struktur sytemu medialnego w Polsce a także czytać przestrzeń medialną i komunikacyjną niezbędną w zawodach medialnych i okołomedialnych.

Pełny opis:

- system mediów masowych w Polsce w okresie poprzedzającym transformację społeczno- polityczną

- proces konstytuowania się regionów medialnych w Polsce

- etapy transformacji mediów w Polsce

- kształtowanie się polityki medialnej w Polsce w okresie transformacji

- kształtowanie się systemu wydawniczego i kolportażowego w Polsce

- transformacja radia i telewizji w Polsce

- organizacje dziennikarskie w Polsce

- agencje prasowe w Polsce

- kapitał zagraniczny w mediach polskich

- wpływ zmian w prasie polskiej po 1989 roku na kształtowanie się systemu informacji społecznej

- media periodyczne w polskim systemie mediów

- procesy koncentracji i konsolidacji mediów w Polsce

- wpływ zmian technologiczne w mediach na funkcjonowanie komunikacji periodycznej w

w polskim systemie mediów

Literatura:

1. Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Słomkowskiej .Warszawa 1992, 1993, Tom XX, XXI

2. Jacek Sobczak , Prawo środków masowej informacji. Prasa, radio, telewizja. Toruń 1999

3. Media i dziennikarstwo w Polsce 1989 – 1995. Praca zbiorowa po redakcją: Gerda Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny Schliep. Kraków 1996

4. Stanisław Jędrzejewski, Radio renesans. Od monopolu do konkurencji. Warszawa 1997

5. Tomasz Mielczarek, Miedzy monopolem a pluralizmem. Kielce 1998

6. Wiesław Sonczyk, Media w Polsce. Warszawa 1999

7. Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury ( 1990- 2000). Warszawa 2000

8. Polskie media u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Adamowskiego i

Marka Jabłonowskiego. Warszawa 2001

9. Marek Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Katowice 2006

10. Tadeusz Kowalski, Bohdan Jung, Media na rynku. Warszawa 2006

11. Media w Polsce .Pierwsza włada IV RP?. Warszawa 2007

12. Rafał Habielski., Polityczna Historia mediów w Polsce w XX wiek. Warszawa 2009

13. Bogusława Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław 2011

14.Tadeusz Kononiuk, Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a

ponowoczesnością, Warszawa 2013

15.Transformacja telewizji w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcja Wiesława Dudka. Katowice

19962.Transformacja radia w Polsce i na świecie. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kantyki i Marka Jachimowskiego. Katowice 1996

16.Oblicz polskich mediów po 1989.RedakcjaLidia Pokrzycka, Beata Romiszewska. Lublin 2008

17.Henryk Pietrzyk, Nowe podmioty w przestrzeni medialnej. Rzeszów 2012

18.Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce .Między profesjonalizmem a koniecznością Przetrwania. Wrocław 2013

19.Piotr Celiński, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. Lublin 20123

Efekty uczenia się:

Student;

ma podstawową wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z otoczeniem społecznym,

ma wiedzę o istocie dyskursu publicznego

zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach,

potrafi analizować postawy i zachowania jednostek oraz grup społecznych w życiu publicznym,

umie określić rolę i znaczenie państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społeczeństwa,

osiada zdolność analizowania i oceniania treści przekazu medialnego i jego wykorzystania w działalności publicznej,

Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej,

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 21.

Egzamin składa się z trzech zagadnień do opracowania.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-21

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.