Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy medialne na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-N1-SMS17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy medialne na świecie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec, Karolina Polińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady:

Egzamin ustny


Ćwiczenia: ocena końcowa jest wypadkową następujących elementów;

1. aktywność własna studentów

2. przygotowanie i prezentacja konkretnego tematu, przydzielonego prze prowadzącego

3. kolokwium zaliczeniowe


Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.

Pełny opis:

Cykl wykładów ma na celu przybliżenie słuchaczom pojęć i zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów masowych we współczesnym świecie. Kluczowym terminem jest "system medialny", pozwalający zrozumieć zależności łączące poszczególne oraz elementy ich otoczenia, takie jak odbiorcy, reklamodawcy,agencje reklamowe, agencje informacyjne, agencje PR czy instytucje kontrolne. Ważne jest również poznanie różnych modeli systemów medialnych, odnoszących się zarówno do państw demokratycznych, jak i niedemokratycznych. Kolejny istotny aspekt stanowi ukazanie skali i charakteru zmian, jakie w działalności przedsiębiorstw i koncernów medialnych wywołane są procesami globalizacji, cyfryzacji i konwergencji. Procesy te powoduję przeobrażenia narodowych systemów medialnych, globalnego systemu medialnego oraz samych mediów masowych. Ukazanie skutków tych przemian to również znaczący obszar zagadnień poruszanych w trakcie wykładów. Tematyka ćwiczeń obejmuje zestaw konkretnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów masowych w ramach konkretnych narodowych systemów medialnych (amerykański, brytyjski, niemiecki itd) oraz instytucji medialnych o światowym zasięgu (agencje informacyjne. globalne sieci telewizyjne, rozgłośnie radiowe skierowane na zagranicę).

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 wykłady i ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej na platformach MS Teams oraz Moodle, w zależności od preferencji prowadzącego i możliwości technicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)