Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DK-N1-SPRP12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny RP
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na wszystkich ćwiczeniach w semestrze. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbywały się ćwiczenia. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak zaliczenie co najmniej jednego kolokwium z dwóch, które odbędą się w semestrze. Negatywny wynik kolokwium oznacza konieczność ponownego pisania testu przez studenta i może wiązać się z przesunięciem terminu uzyskania wpisu (prowadzący dopuszcza zamiast formy pisemnej poprawy kolokwium odpytanie ustne studenta). W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego temat.

Dwa kolokwia w semestrze na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie jest zaliczenie na co najmniej ocenę dostateczną jednego z dwóch kolokwiów.

Egzamin ustny (losowane pytania w zestawach).


Ocena modułu ustalana jest według wzoru:

OCENA Z MODUŁU= [ocena z ćwiczeń+(ocena z egzaminu*2)]/3


W przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie ustalanie oceny przebiega następująco:

OCENA Z MODUŁU = [ocena z ćwiczeń + ocena z egzaminu w I terminie + ocena z egzaminu w II terminie]/3


Pełny opis:

Student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i dodatkowo na poszczególne ćwiczenia powinien również przeczytać stosowne fragmenty literatury dodatkowej. Studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Lektura pozycji naukowych, w tym także zapoznawanie się z casusami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania polskiego prawa konstytucyjnego powinna wzbogacić studentów w potrzebną wiedzę. Wartościowe dla studiowania ma być także zapoznawanie się z artykułami zamieszonymi w czasopismach naukowych oraz publicystycznych, gdyż powinno to ułatwiać ćwiczenie kompetencji analitycznych a także językowych, które student winien weryfikować np. poprzez symulowanie wystąpień publicznych i analizę bieżących wydarzeń z polskiej sceny politycznej.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach pięć razy w semestrze. Pierwszy blok stanowi wykład trwający 3 godz. (4 jednostki po 45 min) zaś drugi ćwiczenia 3 godzinne (4 jednostki po 45 min).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Radek
Prowadzący grup: Robert Radek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność studentów na wszystkich ćwiczeniach w semestrze. Każdą nieobecność student jest zobligowany zaliczyć, na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach, w terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbywały się ćwiczenia. Podstawowym kryterium uzyskania wpisu obok wyżej wymienionego jest jednak zaliczenie co najmniej jednego kolokwium z dwóch, które odbędą się w semestrze. Negatywny wynik kolokwium oznacza konieczność ponownego pisania testu przez studenta i może wiązać się z przesunięciem terminu uzyskania wpisu (prowadzący dopuszcza zamiast formy pisemnej poprawy kolokwium odpytanie ustne studenta). W sytuacjach losowych, w wyniku których student był nieobecny na większej liczbie ćwiczeń, zasady zaliczenia przedmiotu wiążą się z napisaniem krótkiej pracy zaliczeniowej na podany przez prowadzącego temat.

Dwa kolokwia w semestrze na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie jest zaliczenie na co najmniej ocenę dostateczną jednego z dwóch kolokwiów.

Egzamin ustny (losowane pytania w zestawach).


Ocena modułu ustalana jest według wzoru:

OCENA Z MODUŁU= [ocena z ćwiczeń+(ocena z egzaminu*2)]/3


W przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie ustalanie oceny przebiega następująco:

OCENA Z MODUŁU = [ocena z ćwiczeń + ocena z egzaminu w I terminie + ocena z egzaminu w II terminie]/3

Pełny opis:

Student powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i dodatkowo na poszczególne ćwiczenia powinien również przeczytać stosowne fragmenty literatury dodatkowej. Studiowanie powinno polegać na analizie tekstów podręczników i artykułów, krytycznym ustosunkowaniu się do proponowanych ujęć, a także sporządzaniu pomocnych w późniejszym powtarzaniu notatek. Lektura pozycji naukowych, w tym także zapoznawanie się z casusami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania polskiego prawa konstytucyjnego powinna wzbogacić studentów w potrzebną wiedzę. Wartościowe dla studiowania ma być także zapoznawanie się z artykułami zamieszonymi w czasopismach naukowych oraz publicystycznych, gdyż powinno to ułatwiać ćwiczenie kompetencji analitycznych a także językowych, które student winien weryfikować np. poprzez symulowanie wystąpień publicznych i analizę bieżących wydarzeń z polskiej sceny politycznej.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach pięć razy w semestrze. Pierwszy blok stanowi wykład trwający 3 godz. (4 jednostki po 45 min) zaś drugi ćwiczenia 3 godzinne (4 jednostki po 45 min).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar, Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar, Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu politycznego oraz jego poszczególnych instytucji, z uwzględnieniem ewolucji rozwiązań konstytucyjnych, jak i podkreśleniem znaczenia praktyki politycznej w kształtowaniu rzeczywistości politycznej.

Słuchacze powinni nabyć umiejętność analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w polskim systemie politycznym w oparciu o wiedzę na temat instytucji, mechanizmów i procedur w nim obowiązujących. Przygotuje ich to do aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym, także jako komentatorzy i publicyści. Jednocześnie będą oni posiadali kompetencje do inicjowania i kierowania działalnością organizacyjną w sferze publicznej.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar, Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu politycznego oraz jego poszczególnych instytucji, z uwzględnieniem ewolucji rozwiązań konstytucyjnych, jak i podkreśleniem znaczenia praktyki politycznej w kształtowaniu rzeczywistości politycznej.

Słuchacze powinni nabyć umiejętność analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w polskim systemie politycznym w oparciu o wiedzę na temat instytucji, mechanizmów i procedur w nim obowiązujących. Przygotuje ich to do aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym, także jako komentatorzy i publicyści. Jednocześnie będą oni posiadali kompetencje do inicjowania i kierowania działalnością organizacyjną w sferze publicznej.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.