Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DP-S1-AP14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Myśliwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Myśliwiec
Prowadzący grup: Małgorzata Myśliwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Myśliwiec
Prowadzący grup: Małgorzata Myśliwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Myśliwiec
Prowadzący grup: Małgorzata Myśliwiec, Ewelina Targosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie średniej ocen, wystawianych dla każdego studenta po każdych ćwiczeniach. Zasady oceniania: nieobecność – 2,0; obecność na zajęciach z mierną aktywnością – 3,0; uzyskanie oceny 3,5-5,0 z aktywności na każdych zajęciach jest uzależnione od poziomu merytorycznej partycypacji w zajęciach, którą ocenia prowadzący. Po każdych ćwiczeniach studenci otrzymują informację o tym, na jaką ocenę zostali ocenieni.


Skala:

4,7-5,0 – bdb

4,5-4,69 – db+

3,7-4,49 – db

3,5-3,69 – dost+

2,7-3,49 – dost


Pełny opis:

1. Pojęcie administracji – sposoby definiowania; charakterystyka systemu biurokratycznego.

2. Relacje ustrojowo-prawne między podmiotami administrującymi - decentralizacja państwa a formy działania administracji publicznej; najważniejsze narodowe modele administracji publicznej.

3. Źródła prawa administracyjnego I (hierarchia aktów prawnych, konstytucja, ustawy)

4. Źródła prawa administracyjnego II (ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia, uchwały, regulaminy i statuty).

5. Administracja rządowa w Polsce.

6. Administracja samorządowa w Polsce.

7. Służba cywilna w Polsce – organizacja i kariera w służbie cywilnej.

8. Zakres obowiązywania KPA i zasady ogólne postępowania administracyjnego.

9. Właściwość organów, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania i terminy w postępowaniu administracyjnym.

10. Wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody i rozprawa w postępowaniu administracyjnym.

11. Zawieszenie postępowania administracyjnego, ugoda, decyzja, postanowienie, odwołanie i zażalenie.

12. Administracja a etyka. Korupcja a działanie organów administracji publicznej.

13. Sądownictwo administracyjne.

14. Sądownictwo administracyjne w Polsce.

Uwagi:

Literatura podstawowa:

Tadeusz Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Tadeusz Woś (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Boć J.(red.), Prawo administracyjne, „ Kolonia Limited”, Wrocław 2007.

Hausner J.(red.), Administracja publiczna, Warszawa 2006.

Ochendowski E., Prawo administracyjne: część ogólna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2013

Ochendowski Eugeniusz, Postępowanie administracyjne : ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2014.

Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2004.

Bojanowski E., Cieślak Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004.

Boć J., Chajbowicz A., Kowalczyk B., Lisowski P., Mikowski R., Szadok-Bratuń A., Prawo administracyjne. Konwersatoria. Ćwiczenia, Wrocław 2005

Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003.

Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006.

Dolnicki B.: Samorząd terytorialny, Kraków 2006

Hauser Roman, Drachal Janusz, Mzyk Eugeniusz, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa – Zielona Góra 2003.

Izdebski H., Kulesza M.: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004

Izdebski Hubert, Historia administracji, Warszawa 2001

Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006

Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2002

Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2004.

Zieliński Eugeniusz, Administracja Rządowa w Polsce, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Myśliwiec
Prowadzący grup: Małgorzata Myśliwiec, Dana Petranova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.