Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demokratyzacja państw Europy Środkowej i Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DP-S1-DPESW14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokratyzacja państw Europy Środkowej i Wschodniej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Anna Czyż, Sebastian Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana na podstawie zestawienia dwóch ocen cząstkowych: oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat procesów przeobrażeń struktur państwowych wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście demokratyzacji.

Zmiany, które rozpoczęły się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, były wynikiem korozji ustroju socjalistycznego niezdolnego do poradzenia sobie z destrukcją systemów politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego. Popularność reżimu demokratycznego na świecie sprawiła, że wszystkie państwa regionu podjęły trud reform zmierzających do jego przyjęcia. Jednakże nie wszystkie z nich podołały wymaganiom i nie były w stanie kontynuować procesu demokratyzacji.

Uwaga przedmiotu koncentruje się na tych państwach, które kontynuują demokratyzację swoich struktur odnosząc sukcesy, ale również porażki. W trakcie zajęć poddawane są analizie zjawiska metodologiczne, teoretyczne oraz współczesny, praktyczny wymiar funkcjonowania demokracji w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Anna Czyż, Sebastian Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana na podstawie zestawienia dwóch ocen cząstkowych: oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat procesów zmian w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście demokratyzacji.

Przemiany, które rozpoczęły się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, były wynikiem erozji ustroju socjalistycznego niezdolnego do poradzenia sobie z destrukcją systemów politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego. Popularność reżimu demokratycznego na świecie sprawiła, że państwa regionu podjęły trud reform zmierzających do jego przyjęcia. Jednakże nie wszystkie z nich podołały wymaganiom i nie były w stanie kontynuować procesu demokratyzacji.

Uwaga przedmiotu koncentruje się na tych państwach, w których następuje kontynuacja demokratyzacji systemów politycznych. Zwraca się uwagę na sukcesy, ale również porażki. W trakcie zajęć poddawane są analizie zjawiska metodologiczne, teoretyczne oraz współczesny, praktyczny wymiar funkcjonowania demokracji w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Anna Czyż, Sebastian Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu jest ustalana na podstawie zestawienia dwóch ocen cząstkowych: oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat procesów zmian w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście procesu demokratyzacji.

Przemiany, które rozpoczęły się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, były wynikiem erozji ustroju socjalistycznego niezdolnego do poradzenia sobie z destrukcją systemu politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego. Popularność reżimu demokratycznego na świecie sprawiła, że państwa regionu podjęły trud reform zmierzających do jego przyjęcia. Jednakże nie wszystkie z nich podołały wymaganiom i nie były w stanie kontynuować procesu demokratyzacji.

Uwaga przedmiotu koncentruje się na tych państwach, w których następuje kontynuacja demokratyzacji systemów politycznych. Zwraca się uwagę na sukcesy, ale również porażki. W trakcie zajęć poddawane są analizie zjawiska metodologiczne, teoretyczne oraz współczesny, praktyczny wymiar funkcjonowania demokracji w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Anna Czyż, Sebastian Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu jest ustalana na podstawie zestawienia dwóch ocen cząstkowych (średniej): oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat procesów zmian w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście teorii procesu demokratyzacji.

Przemiany, które rozpoczęły się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, były wynikiem erozji ustroju socjalistycznego niezdolnego do poradzenia sobie z destrukcją systemu politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturowego. Popularność reżimu demokratycznego na świecie sprawiła, że państwa regionu podjęły trud reform zmierzających do jego przyjęcia. Jednakże nie wszystkie z nich podołały wymaganiom i nie były w stanie kontynuować procesu demokratyzacji.

Uwaga przedmiotu koncentruje się na tych państwach, w których następuje kontynuacja demokratyzacji systemów politycznych. Zwraca się uwagę na sukcesy, ale również porażki. W trakcie zajęć poddawane są analizie zjawiska metodologiczne, teoretyczne oraz współczesny, praktyczny wymiar funkcjonowania demokracji w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Ponadto analizowana jest współczesny trend odwortu, regresu procesu demokratyzacji.

Uwagi:

Wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych oraz analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Anna Czyż, Sebastian Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Monografie:

ÁGH A.: Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans. Cheltenham, Edward Elgar, 1998.

Anotszewski A.: Współczesne teorie demokracji. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2016.

BLOK Z.: Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2006.

DIAMOND L.: Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1999.

HUNTINGTON S.P.: Trzecia fala demokratyzacji. Przeł. A. Dziurdzik. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009.

LINZ J.J., STEPAN A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-communist Europe. Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1996.

MORAWSKI W.: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1998.

PRIDHAM G.: Dynamics of Democratization. A Comparative Approach. Continuum, New York, 2000.

PRZEWORSKI A.: Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press. Cambridge 1991.

WHITEHEAD L.: Democratization. Theory and Experience. Oxford, Oxford University Press, 2002.


Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach (wybrane pozycje):

ANTOSZEWSKI A.: Normatywne i empiryczne teorie demokracji. „Politeja” 2015, nr 4(36).

ELKLIT J., SVENSSON P.: What Makes Elections Free and Fair? “Journal of Democracy” 1997, vol. 8, no 3.

HUNTINGTON S.P.: After Twenty Years of Future of Third Wave. “Journal of Democracy” 1997, vol. 8, no 4.

IWANEK J.: Standarization of Modern Democracy. “Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

O’DONNELL G.: Illusion about Consolidation. “Journal of Democracy” 1996, vol. 7, no 2.

RUSTOW D.: Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model. “Comparative Politics”. No 3. City University of New York. New York 1970.

SCHEDLER A.: What is Democratic Consolidation? “Journal of Democracy”. Vol. 9, no 2. The Johns Hopkins University Press. Baltimore 1998.

STEPAN A.: On the Tasks of Democratic Opposition. “Journal of Democracy” 1990, vol. 1, no 2.

WHITEHEAD L.: The Drama of Democratization. “Journal of Democracy” Vol. 10, no 4. The Johns Hopkins University Press. Baltimore 1999.

BLOK Z.: Krytyczna refleksja nad wybranymi teoriami i kryteriami ocen demokratyzacji. W: Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja. Red. E. NOWAK, R. RIEDEL. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Pełny opis:

1. Pojęcie i teoria procesu demokratyzacji.

2. Części składowe procesu demokratyzacji.

3. Tożsamość Europy Środkowej w kontekście istnienia Europy Zachodniej i Wschodniej.

4. Dziedzictwo przeszłości w procesie demokratyzacji, a Europa Środkowa.

5. Analiza ilościowa indeksów demokratyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Uwagi:

Wykład. Wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych i analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.