Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie kampani wyborczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DP-S1-PKW14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie kampani wyborczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Wojtusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wojtasik
Prowadzący grup: Marek Czaja, Jakub Mielewczyk, Waldemar Wojtasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

W trakcie realizacji modułu oceniane będą:

1. realizowany w grupie projekt zaliczeniowy oceniający strategie kandydatów z największych miast woj. śląskiego, startujących w wyborach samorządowych 2018.

Studenci w formie prezentacji analizują wybory na urząd burmistrza bądź prezydenta w wybranych przez siebie mieście w następujących aspektach:

a) przedstawienie kandydatów i ich dokonań;

b) przedstawienie uwarunkowań kampanii (popularność poszczególnych kandydatów, szczególnie inkumbentów; główne tematy kampanijne; ewentualnie afery wizerunkowe związane z konkretnymi kandydatami);

c) analiza strategii komunikacyjnych kandydatów:

- analiza billboardów, plakatów i ulotek kandydatów;

- analiza efektywności komunikowania z wyborcami za pośrednictwem Internetu (social media oraz strona internetowa);

- analiza spotów wyborczych;

- ocena debat wyborczych, jeśli takowe się odbyły

Na tej podstawie grupa dokonuje całościowej oceny strategii.

d) Przełożenie strategii na wyniki wyborcze:

- przedstawienie rezultatu wyborczego w ujęciu terytorialnym (okręgi bądź dzielnice), a jeśli to możliwe także w odniesieniu do cech socjodemograficznych elektoratu;

- wskazanie segmentów elektoratu (mieszkańców konkretnych dzielnic), w których kandydaci generowali zwiększone bądź niższe poparcie niż osiągnięty wynik wyborczy i odniesienie tego do działań kampanijnych.


2. aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Celem modułu Projektowanie kampanii wyborczych jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami działania rynku wyborczego i funkcjonowania podmiotów na nim (partie polityczne, komitety wyborcze), ze szczególnym uwzględnieniem makrostrukturalnych odniesień do sfery polityki i możliwości funkcjonalnego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społecznym i zawodowym słuchaczy.

W trakcie realizacji modułu słuchacze poznają zasady analizy rynku wyborczego oraz uczą się, jak na ich podstawie skutecznie konstruować przekazy kampanijne. Całość realizowanych treści oparta jest o studia przypadku z polskich kampanii wyborczych z lat 1990-2018.

W trakcie prowadzonych zajęć uwzględniono elementy związane z wykorzystaniem zasad prawa autorskiego oraz wykorzystaniem programu Flip Builder.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

W trakcie realizacji modułu oceniane będą:

1. Realizowany w niewielkich grupach projekt zaliczeniowy oceniający strategie komitetów wyborczych, startujących w wyborach parlamentarnych 2019.

Studenci w formie prezentacji analizują kampanię wyborczą w sześciu okręgach wyborczych do Sejmu RP zlokalizowanych w woj. śląskim (okręgi 27-32):

a) przedstawienie najważniejszych kandydatów i ich dokonań;

b) przedstawienie uwarunkowań kampanii (popularność poszczególnych kandydatów, główne tematy kampanijne, ewentualnie afery wizerunkowe związane z konkretnymi kandydatami itp.);

c) analiza strategii komunikacyjnych konkretnych komitetów:

- analiza billboardów, plakatów i ulotek kandydatów;

- analiza efektywności komunikowania z wyborcami za pośrednictwem Internetu (social media oraz strona internetowa);

- analiza spotów wyborczych;

- ocena debat wyborczych, jeśli takowe się odbyły

Na tej podstawie grupa dokonuje całościowej oceny strategii.

d) Przełożenie strategii na wyniki wyborcze:

- przedstawienie rezultatu wyborczego w ujęciu terytorialnym (okręgi), a jeśli to możliwe także w odniesieniu do cech socjodemograficznych elektoratu;

- wskazanie segmentów elektoratu (mieszkańców konkretnych okręgów), w których kandydaci generowali zwiększone bądź niższe poparcie niż osiągnięty wynik wyborczy i odniesienie tego do działań kampanijnych.


2. aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Celem modułu Projektowanie kampanii wyborczych jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami działania rynku wyborczego i funkcjonowania podmiotów na nim (partie polityczne, komitety wyborcze), ze szczególnym uwzględnieniem makrostrukturalnych odniesień do sfery polityki i możliwości funkcjonalnego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społecznym i zawodowym słuchaczy.

W trakcie realizacji modułu słuchacze poznają zasady analizy rynku wyborczego oraz uczą się, jak na ich podstawie skutecznie konstruować przekazy kampanijne. Całość realizowanych treści oparta jest o studia przypadku z polskich kampanii wyborczych z lat 1990-2019.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wojtasik
Prowadzący grup: Waldemar Wojtasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.