Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium II: Kryzys kultury, a problem sensu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-FI-S1-111
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium II: Kryzys kultury, a problem sensu
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Proseminaria - filozofia /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminarium

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Woszczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z modułu.

Pełny opis:

Moduł Proseminarium ma umożliwić studentom poznanie problematyki kluczowej dla specjalistycznych obszarów badań filozoficznych – ich najważniejsze problemy badawcze, podstawową, wyspecjalizowaną terminologię oraz właściwą im metodologię badań. Tematyka podejmowana w ramach modułu jest odnoszona do szerszego kontekstu historyczno-problemowego. Wskazywane są także relacje między wąsko zakrojoną tematyką analizowaną w ramach modułu a fundamentalnymi dyscyplinami filozoficznymi. Student powinien umieć wskazać najważniejsze dla obszaru tematycznego modułu problemy filozoficzne, wiedzieć jak poddać je krytycznej analizie przy pomocy odpowiedniej terminologii filozoficznej oraz metod. Celem modułu jest także kształtowanie umiejętności samodzielnego stawiania problemów badawczych, a przede wszystkim – samodzielnego poszukiwania i selekcji źródeł (literatury, źródeł elektronicznych), które umożliwiają umiejscowienie rozważanych kwestii w odpowiednim kontekście oraz ich wieloaspektową analizę.

Uwagi:

Zajęcia w formie kontaktowej. Możliwa forma on-line przy pogorszeniu sytuacji epidemiologicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)