Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia poznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia poznawcza
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowalska-Kapuścik
Prowadzący grup: Dorota Nowalska-Kapuścik, Weronika Ślęzak-Tazbir
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nowalska-Kapuścik
Prowadzący grup: Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Monika Bergiel-Klon, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen końcowych z egzaminu, ćwiczeń i laboratoriów z wagami -odpowiednio - 0,4, 0,4, 0,2.

Zaliczenie wymaga uzyskania średniej minimum 3,0. Przeliczanie średniej na ocenę odbywa się wg wzoru:

3,0-3,4=DST

3,5-3,8=DST+

3,9-4,4=DB

4,5-4,7=DB+

4,75 i więcej=BDB

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu ma na celu:

- zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat relacji pomiędzy środowiskiem bytowania (szeroko pojętym ekosystemem) a kształtem umysłowości i specyficznymi dla danego formatu umysłowego przejawami tejże

- objaśnienie podstawowych modeli umysłu (paradygmatów) leżących u podłoża współczesnych sposobów objaśniania "struktury" poznawczej i regulowanych nią aktywności

- uświadomienie istoty różnic pomiędzy stosowanymi podejściami "tradycyjnymi" i "kognitywnymi" do objaśniania uwarunkowań, sposobu i korelatów działań określanych mianem "poznawczych"

- zainicjowanie refleksji na temat statusu strukturalnego, funkcjonalnego i teoretycznego wyróżnianej sfery poznawczej w pryzmacie relacji z innymi takimi sferami (np. emocjonalną, motywacyjną)

- przedstawienie stanowisk i rodzaju pojawiających się wątpliwości na poziomie rozważań teoretycznych związanych z formułowanymi postulatami odnośnie do fenomenu reprezentacji poznawczych

- zwrócenie uwagi na różnorodność możliwych sposobów teoretycznego ujmowania fenomenów poznawczych i wynikającego z tego konsekwencje (np. w odniesieniu do zjawiska kontroli poznawczej)

- omówienie i objaśnienie głównych mechanizmów, reguł, funkcji poszczególnych procesów poznawczych

- zapoznanie, z tzw. kanonicznymi dla danej funkcji poznawczej, eksperymentami leżącymi u źródeł jej analizy

- wskazanie i przybliżenie wybranych metod badania funkcjonowania w wybranych obszarach poznawczości

- przedstawienie, przy okazji omawiania niektórych obszarów poznawczego funkcjonowania, zaburzeń ilustrujących nieregularności i nieprawidłowości

Powyższe cele realizowane są równolegle w trakcie zajęć w formie wykładowej i tych w formie ćwiczeń oraz laboratoriów; formy zajęć kładą nacisk na nieco inny obszar tematyczny (spośród powyżej opisanych) oraz realizowane są z zastosowaniem metod efektywnych dla danego rodzaju zajęć (od słuchania poprzez realizację zadań projektowych po przygotowywanie warsztatów).

Zalecana literatura jest, w dużej mierze, wspólna dla realizacji ćwiczeniowych i laboratoryjnych. W przypadku samodzielnych dociekań kontynuujących tematykę wykładową wymagane jest zapoznanie się z dodatkową literaturą.

Studenci dla celów realizowanych na ćwiczeniach korzystają z podstawowego podręcznika Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. "Psychologia poznawcza" oraz - pomocniczo - z Maruszewski, T. "Psychologia poznania" , Frith, C. "Od mózgu do umysłu"oraz rozdziałów odnoszących się do tematyki psychologii poznawczej zamieszczonych w podręczniku "Psychologia akademicka" Strelau, J., Doliński, D. (red.). Dla zadań laboratoryjnych polecane są Nęcka, E. "Trening poznawczy" oraz Daniluk, B., Szepietowska, E. "Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne".

Literatura pozwalająca odnieść się do, poszerzyć wiedzę z zakresu wyznaczonego treścią wykładów, udostępniana jest studentom na slajdach i/lub w przekazywanych materiałach każdorazowo po zakończeniu omawiania danego bloku tematycznego.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

Wpisanie ocen z egzaminu do systemu usos następuje do trzech tygodni od daty egzaminu.

Na obliczenie i wpisanie oceny końcowej z przedmiotu prowadzący ma czas do 30.09.2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.