Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epistemologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Piotr Łaciak, Agnieszka Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

I. Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu paradygmatycznym:

1. Obiektywizm, subiektywizm i krytycyzm jako wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej.

2. Obiektywizm jako filozofia przedmiotu, w ramach której ontologia jest nadrzędna wobec epistemologii:

a) kosmocentryczny model obiektywizmu – obiektywizm jako racjonalizm,

b) teocentryczny model obiektywizmu – obiektywizm jako fideizm.

3. Subiektywizm jako filozofia podmiotu, w ramach której epistemologia jest nadrzędna wobec ontologii:

a) alternatywa racjonalizm obiektywizm albo empiryzm-subiektywizm jako alternatywa epistemologii typu przedkartezjańskiego,

b) subiektywizm jako empirystyczny relatywizm (sceptycyzm) w ramach filozofii przedkartezjańskiej,

c) subiektywistyczny zwrot Kartezjusza – subiektywizm jako racjonalizm,

d) subiektywizm jako idealizm subiektywny.

4. Krytycyzm jako poszukiwanie drogi pośredniej między obiektywizmem a subiektywizmem:

a) Kant jako protoplasta krytycyzmu – krytycyzm jako konstruktywizm,

b) fenomenologiczno-ejdetyczny wariant krytycyzmu,

c) hermeneutyczny wariant krytycyzmu,

d) krytyka poznania jako krytyka języka: przekształcenie krytycyzmu z poziomu rozumu na poziom języka.

II. Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu typologicznym – typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych:

1. Struktura władz poznawczych w kontekście sporu racjonalizmu z empiryzmem: zmysłowość a intelekt, intelekt a rozum.

2. Struktura i rodzaje poznania: aprioryczne aposterioryczne, analityczne syntetyczne, intuicyjne-dyskursywne.

3 Zagadnienie przedmiotu poznania i granic naszej wiedzy: spór idealizmu z teoriopoznawczym realizmem.

4. Zagadnienie adekwatności naszej wiedzy. Prawda jako naczelna wartość epistemologiczna: klasyczna definicja prawdy, nieklasyczne definicje prawdy, problem kryteriów prawdy.

5. Zagadnienie pewności naszej wiedzy: spór fundamentalizmu epistemologicznego z antyfundamentalizmem.

6. Spór o status poznawczy wiedzy: realizm, instrumentalizm, konstruktywizm.

7. Zagadnienie przedmiotowej ważności jakości zmysłowych: jakości zmysłowe a wrażenia, rozróżnienie jakości obiektywnych i subiektywnych, stanowiska w sporze o status epistemiczny jakości zmysłowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Piotr Łaciak, Agnieszka Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

I. Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu paradygmatycznym:

1. Obiektywizm, subiektywizm i krytycyzm jako wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej.

2. Obiektywizm jako filozofia przedmiotu, w ramach której ontologia jest nadrzędna wobec epistemologii:

a) kosmocentryczny model obiektywizmu – obiektywizm jako racjonalizm,

b) teocentryczny model obiektywizmu – obiektywizm jako fideizm.

3. Subiektywizm jako filozofia podmiotu, w ramach której epistemologia jest nadrzędna wobec ontologii:

a) alternatywa racjonalizm obiektywizm albo empiryzm-subiektywizm jako alternatywa epistemologii typu przedkartezjańskiego,

b) subiektywizm jako empirystyczny relatywizm (sceptycyzm) w ramach filozofii przedkartezjańskiej,

c) subiektywistyczny zwrot Kartezjusza – subiektywizm jako racjonalizm,

d) subiektywizm jako idealizm subiektywny.

4. Krytycyzm jako poszukiwanie drogi pośredniej między obiektywizmem a subiektywizmem:

a) Kant jako protoplasta krytycyzmu – krytycyzm jako konstruktywizm,

b) fenomenologiczno-ejdetyczny wariant krytycyzmu,

c) hermeneutyczny wariant krytycyzmu,

d) krytyka poznania jako krytyka języka: przekształcenie krytycyzmu z poziomu rozumu na poziom języka.

II. Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu typologicznym – typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych:

1. Struktura władz poznawczych w kontekście sporu racjonalizmu z empiryzmem: zmysłowość a intelekt, intelekt a rozum.

2. Struktura i rodzaje poznania: aprioryczne aposterioryczne, analityczne syntetyczne, intuicyjne-dyskursywne.

3 Zagadnienie przedmiotu poznania i granic naszej wiedzy: spór idealizmu z teoriopoznawczym realizmem.

4. Zagadnienie adekwatności naszej wiedzy. Prawda jako naczelna wartość epistemologiczna: klasyczna definicja prawdy, nieklasyczne definicje prawdy, problem kryteriów prawdy.

5. Zagadnienie pewności naszej wiedzy: spór fundamentalizmu epistemologicznego z antyfundamentalizmem.

6. Spór o status poznawczy wiedzy: realizm, instrumentalizm, konstruktywizm.

7. Zagadnienie przedmiotowej ważności jakości zmysłowych: jakości zmysłowe a wrażenia, rozróżnienie jakości obiektywnych i subiektywnych, stanowiska w sporze o status epistemiczny jakości zmysłowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Paweł Gwiaździński, Piotr Łaciak, Grzegorz Mitrowski, Agnieszka Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

I. Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu paradygmatycznym:

1. Obiektywizm, subiektywizm i krytycyzm jako wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej.

2. Obiektywizm jako filozofia przedmiotu, w ramach której ontologia jest nadrzędna wobec epistemologii:

a) kosmocentryczny model obiektywizmu – obiektywizm jako racjonalizm,

b) teocentryczny model obiektywizmu – obiektywizm jako fideizm.

3. Subiektywizm jako filozofia podmiotu, w ramach której epistemologia jest nadrzędna wobec ontologii:

a) alternatywa racjonalizm obiektywizm albo empiryzm-subiektywizm jako alternatywa epistemologii typu przedkartezjańskiego,

b) subiektywizm jako empirystyczny relatywizm (sceptycyzm) w ramach filozofii przedkartezjańskiej,

c) subiektywistyczny zwrot Kartezjusza – subiektywizm jako racjonalizm,

d) subiektywizm jako idealizm subiektywny.

4. Krytycyzm jako poszukiwanie drogi pośredniej między obiektywizmem a subiektywizmem:

a) Kant jako protoplasta krytycyzmu – krytycyzm jako konstruktywizm,

b) fenomenologiczno-ejdetyczny wariant krytycyzmu,

c) hermeneutyczny wariant krytycyzmu,

d) krytyka poznania jako krytyka języka: przekształcenie krytycyzmu z poziomu rozumu na poziom języka.

II. Zagadnienia teoriopoznawcze w ujęciu typologicznym – typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych:

1. Struktura władz poznawczych w kontekście sporu racjonalizmu z empiryzmem: zmysłowość a intelekt, intelekt a rozum.

2. Struktura i rodzaje poznania: aprioryczne aposterioryczne, analityczne syntetyczne, intuicyjne-dyskursywne.

3 Zagadnienie przedmiotu poznania i granic naszej wiedzy: spór idealizmu z teoriopoznawczym realizmem.

4. Zagadnienie adekwatności naszej wiedzy. Prawda jako naczelna wartość epistemologiczna: klasyczna definicja prawdy, nieklasyczne definicje prawdy, problem kryteriów prawdy.

5. Zagadnienie pewności naszej wiedzy: spór fundamentalizmu epistemologicznego z antyfundamentalizmem.

6. Spór o status poznawczy wiedzy: realizm, instrumentalizm, konstruktywizm.

7. Zagadnienie przedmiotowej ważności jakości zmysłowych: jakości zmysłowe a wrażenia, rozróżnienie jakości obiektywnych i subiektywnych, stanowiska w sporze o status epistemiczny jakości zmysłowych.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łaciak
Prowadzący grup: Piotr Łaciak, Agnieszka Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%.

Pełny opis:

Moduł Epistemologia ukazuje możliwe sposoby uprawiania refleksji teoriopoznawczej i stanowiska w sporach teoriopoznawczych. Stanowiąc prezentację zagadnień teoriopoznawczych zarówno w ujęciu paradygmatycznym, jak również typologicznym, umożliwia zapoznanie studentów z rozwojem problematyki oraz architektoniki historii filozofii ujmowanej z perspektywy epistemologicznej. Z tego

względu istotnym celem modułu, który składa się z wykładu eksponującego: z jednej strony różne wzorce uprawiania refleksji teoriopoznawczej, z drugiej

z kolei typy poznania i stanowiska w sporach epistemologicznych oraz ćwiczeń, kulminujących w lekturze oraz krytycznym namyśle nad poglądami z

zakresu epistemologii zawartymi w tekstach źródłowych, jest zainicjowanie studiów z zakresu epistemologii obejmujących kwestie kształtowania się

problematyki, przedmiotu, celu poznania w ogóle.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.