Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KO-S1-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymanek
Prowadzący grup: Krzysztof Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymanek
Prowadzący grup: Krzysztof Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymanek
Prowadzący grup: Krzysztof Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: stopień z egzaminu oraz wyniki osiągnięte w czasie ćwiczeń - średnia arytmetyczna zaokrąglona w górę.

Egzamin składa się z kilku zadań. Rozwiązanie musi zawierać dokładne uzasadnienie poprawności przeprowadzonych rozumowań. Student powinien wykazać się znajomością i zrozumieniem pojęć oraz umiejętnością wykorzystania i przypomnienia poznanych na zajęciach faktów.

Aktywność na ćwiczeniach to (a) obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności) (b) rozwiązywanie przykładów (punktowane) i udział w dyskusji. (c) uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów sprawdzających stopień opanowania i zrozumienia przerobionego materiału. Sprawdzane jest też i punktowane (a) wykonanie pracy domowej (b) znajomość podstawowych pojęć (c) pamięciowe opanowanie materiału.


Pełny opis:

Studenci są zaznajamiani z najważniejszymi pojęciami z zakresu metodologii, hipoteza, teoria, uzasadnianie, weryfikacja, przyczynowość, prawdopodobieństwo, z celami i metodami prowadzenia badań naukowych.

Omówione są zasady prowadzenia badań obserwacyjnych i eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych.

Wykaz tematów:

1. Ogólna charakterystyka nauki i badań naukowych.

2. Teorie naukowe, ich struktura. Problem wyboru teorii.

3. Pseudonauka i zagrożenia z nią związane.

4. Pomiar, skale pomiarowe, błąd systematyczny i przypadkowy.

5. Najprostsze zasady budowy i analizy kwestionariuszy ankietowych.

6. Statystyczny opis populacji, średnia, mediana, dyspersja, korelacja. Współczynnik korelacji liniowej i jego interpretacja.

7. Pojęcie prawdopodobieństwa, rudymenty wnioskowania statystycznego: próba losowa, przedziały ufności.

8. Przyczynowość i metoda eksperymentalna, główne zasady prowadzenia eksperymentów.

9. Zasady prowadzenia obserwacji.

Uwagi:

Brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymanek
Prowadzący grup: Krzysztof Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.